6 клас

Написання прикметників із суфіксами -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -цьк-, – ськ-, -зьк-

Мета:удосконалити відомості про способи творення прикметників, формувати вміння утворювати прикметники, знаходити орфограму «Букви ь, е» у суфіксах прикметників, обґрунтовувати написання прикметникових суфіксів на позначення пестливості або здрібнілості відповідним орфографічним правилом, розвивати логічне мислення, пам’ять, виховувати вміння бачити красу навколо себе.…

Урок: Написання прикметників із суфіксами -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -цьк-, – ськ-, -зьк-

Мета:удосконалити відомості про способи творення прикметників, формувати вміння утворювати прикметники, знаходити орфограму «Букви ь, е» у суфіксах прикметників, обґрунтовувати написання прикметникових суфіксів на позначення пестливості або здрібнілості відповідним орфографічним правилом, розвивати логічне мислення, пам’ять, виховувати вміння бачити красу навколо себе.…

Прикметники твердої і м’якої групи. Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники

Мета: З’ясувати способи творення прикметників, вдосконалювати вміння учнів використовувати вивчені правила на практиці, виховувати любов до художнього слова. Тип уроку:засвоєння нових знань. Хід уроку Активізація мотиваційних резервів учнів з теми.

Повні і короткі форми прикметників

Мета:дати учням відомості про повні й короткі форми прикметників та особливості їх вживання, формувати вміння їх розрізняти та доречно використовувати у мовленні; розвивати образне мислення; виховувати захоплення влучністю й мудрістю фольклору, красою художнього слова. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.…

Конспект уроку: Відмінювання прикметників

Мета:з’ясувати особливості відмінювання прикметників твердої і м’якої групи; розвивати мислення школярів; виховувати любов до рідного слова. Тип уроку:урок вивчення нового матеріалу. Хід уроку Актуалізація мотиваційних резервів учнів з теми

Урок 6 клас: Замітка в газету типу роздуму про вчинки людей

Мета: поглибити знання учнів про публіцистичний стиль та його жанри; навчити писати замітку про вчинки людей типу роздуму, дотримуючись вибраного стилю; виховувати інтерес і повагу до видатних постатей української історії(літератури), бажання бути схожими на них.   Тип уроку:урок розвиткукомунікативнихумінь і…

Урок: Ступені порівняння якісних прикметників. Їх творення

Мета:розповісти учням про існуючі ступені порівняння прикметників, пояснити утворення вищого і найвищого ступеня порівняння прикметників, а також способи утворення простого і складеного найвищого ступеня порівняння прикметників, удосконалювати уміння учнів розпізнавати та утворювати ступені порівняння прикметників, виховувати в них любов до…

Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників з однієї групи в іншу

Мета:ознайомити учнів із поділом прикметників на групи: якісні, відносні та присвійні, пояснити причини переходу прикметників з однієї групи в іншу, формувати вміння, доречно вживати прикметники  різних груп у мовленні, виховувати любов до природи. Тип уроку: дослідження Хід уроку

Конспект: Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Мета:поглибити знання учнів про прикметник як частину мови, формувати вміння визначати рід, число та відмінки прикметників; формувати вміння доречно вживати прикметники різних груп у мовленні; розвивати культуру усного й письменого мовлення, сприяти збагаченню словникового запасу учнів; виховувати любов до рідної…

Тематична контрольна робота№5. Відмінювання й правопис іменників

Мета:визначити рівень знань і вмінь з теми «Правопис іменників»; розвивати логічне мислення, уміння робити висновки,застосовувати теоретичні знання на практиці. Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів Хід уроку І. Повідомлення теми і мети уроку.