8 клас

Розвиток зв’язного мовлення. Повторення відомостей про текст, стилі й типи мовлення

Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Повторення відомостей про текст, стилі й типи мовлення. Мета: удосконалити знання учнів про текст, його основні ознаки, закріпити вміння визначати тему й ідею висловлювання, ділити його на абзаци, складати план, створювати власні висловлювання різних ти­пів і…

Контрольний диктант українська мова 8 клас

Тема. Контрольний диктант. Мета: з’ясувати рівень орфографічної та пунктуаційної грамотності; удосконалювати вміння застосовувати тео­ретичні знання на практиці, розвивати орфографіч­ну пильність, слухову пам’ять. Обладнання: текст диктанту.

Конспект: Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. Способи вираження підмета

Тема. Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. Способи вираження підмета. Мета: поглибити знання учнів про поділ членів речення на головні та другорядні, граматичну основу; ознайоми­ти зі способами вираження підмета, формувати вмін­ня знаходити в реченні граматичну основу, складати речення,…

Конспект уроку: Другорядні члени речення

Тема. Другорядні члени речення. Мета: поглибити знання учнів про другорядні члени речення; розвивати логічне мислення; виховувати культу­ру мовлення та спілкування. Обладнання: підручник, картки, таблиця, дидактичний матеріал.

Розробка уроку: Прикладка як різновид означення. Написання через дефіс непоширених прикладок. Прикладки, що бе­руться в лапки.

Тема. Прикладка як різновид означення. Написання через дефіс непоширених прикладок. Прикладки, що бе­руться в лапки. Мета: дати поняття про прикладку, навчити учнів правильно вживати лапки і дефіс при прикладках; розвивати вміння знаходити прикладки в тексті та доцільно вживати їх у…

Конспект: Види обставин (за значенням)

Тема. Види обставин (за значенням). Мета: систематизувати й узагальнити знання учнів про обставини, формувати вміння розрізняти види обставин за значенням, користуватися ними у мовленні; розвивати вміння використовувати синонімічні конструкції; вихо­вувати любов до рідного краю, його мови, традицій. Обладнання: підручник, таблиця,…

Конспект: Порівняльний зворот

Тема. Порівняльний зворот. Мета: опрацювати відомості про порівняльний зворот, навчити знаходити його в тексті та правильно визна­чати; з’ясувати стилістичну роль означень і порів­няльних зворотів у художньому мовленні; розвивати культуру усного й писемного мовлення; виховувати естетичний смак. Обладнання:  підручник, дидактичний матеріал.

Розробка уроку: Розвиток зв’язного мовлення. Переклад з російської мови українською тексту розповідного характеру

Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Переклад з російської мови українською тексту розповідного характеру. Мета: удосконалювати вміння восьмикласників перекладати тексти з російської мови українською; розвивати вміння працювати зі словниками, виховувати любов і повагу до рідного слова. Обладнання: тексти, словники.

Тематична контрольна робота. «Просте речення. Двоскладне речення». Тестування.

Тема. Тематична контрольна робота. «Просте речення. Двоскладне речення». Тестування. Мета: перевірити рівень засвоєння теоретичного матеріалу, опрацьованого в попередніх класах, розвивати вмін­ня використовувати теоретичні знання на практиці; виховувати кращі моральні риси. Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

Розвиток зв’язного мовлення. Усне повідомлення на лінгвістичну тему на основі зіставлення й узагальнен­ня матеріалу в науковому стилі

Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Усне повідомлення на лінгвістичну тему на основі зіставлення й узагальнен­ня матеріалу в науковому стилі. Мета: навчити учнів будувати висловлювання в науковому стилі на лінгвістичну тему на основі зіставлення й узагальнення вивченого матеріалу; вдосконалюва­ти вміння складати усні…