Інформація для уроку

Для уроку: Моделі та стилі спілкування

Моделі та стилі спілкування Для характеристики системи дій, що їх виконують суб?єкти спілкування, використовують і таке поняття як модель. Учені виділяють такі типи особистостей (залежно від того, як вони ставляться до моральних цінностей, а отже, до спілкування та його культури):

Матеріал для конспекту: Етичний бік спілкування

Етичний бік спілкування Готика звернена до складного світу людини, її родової суспільної сутності, яка реалізується в моральній діяльності конкретних особистостей. Етика — це наука про мораль: її природу, сутність, специфіку, роль і місце в розвитку людини.

Інформація для конспекту уроку: Спілкування і діяльність

Спілкування і діяльність Спілкування тісно пов?язане з діяльністю. Будь-яка форма спілкування є формою спільної діяльності. У ній формуються не тільки суб?єкт — об?єктні (людина — предмет діяльності), а й суб?єкт — суб?єктні відносини (людина — людина Суть спілкування полягає у…

Для конспекту уроку: Характеристика сторін спілкування

Характеристика сторін спілкування Однією з особливостей спілкування є формування міжособистісних стосунків. Виходячи з вищезазначеного та функцій спілкування, Г. Андреєва виділяє три сторони спілкування: ¦  комунікативну (обмін інформацією);

Матеріал для уроку: Етичні установки

Етичні установки Нехай ваше “так” буде “так”, і ваше “ні” буде “ні”.. Тобто не потрібно практикувати форму багаторазового повторення своїх обіцянок, підтверджуючих потисків руки чи підписання формального контракту, що змусило б вас дотримувати свого слова.. Нехай кожна обіцянка, більша чи…

Форми і види діловою спілкування та фактори впливу

Форми і види діловою спілкування та фактори впливу Усна і писемна форми ділового стилю Якщо ділова людина хоче переконати слухача (читача) в правдивості запропонованої теми, їй варто подбати, щоб слово її було зрозумілим, тема була переконливо обґрунтована.. Слід навчитися контролювати…

Рівні ділового спілкування

Рівні ділового спілкування Управлінці та підприємці в процесі ділового спілкування виступають або як рівні та рівноправні партнери, або хтось має певну залежність (моральну, матеріальну тощо) та менше повноважень, тоді проявляється нерівноправність. Коли ту чи іншу проблему вирішують представники фірми, концерну…

Інформація для уроку: Вимоги до учасників ділового спілкування

Вимоги до учасників ділового спілкування Американський письменник Джон Стейнбек зауважив: “Мені завжди було дивно бачити, що якості, якими ми захоплюємося в людині: доброта і благородство, душевна відкритість, чесність, доброзичливість до інших, здатність відчувати і переживати — усе це при системі…

Для конспекта: Телефонна розмова — це один із видів усного ділового мовлення

Телефонна розмова — це один із видів усного ділового мовлення Телефон останнім часом став чи не найважливішим засобом комунікації. Ми не уявляємо свого життя без телефону вдома, ні на роботі. Майже не пишемо листів. Навіщо їх писати, коли всі питання…