Лекції

Власне українська та іншомовна лексика у професійному мовленні

Кількість навчальних годин – 2 год. 1.    Актуальність теми. Мистецтво спілкування має унікальні можливості. За допомогою слова, “найпластичнішого матеріалу”, ми можемо чітко виразити свою думку. Для точності, лаконічності її вираження необхідно працювати над  поновленням словникового запасу.

Особливості перекладу текстів українською мовою

Кількість навчальних годин – 2 год. 1.    Актуальність теми. Висловитися, порозумітися, поспілкуватися ми можемо  лише завдяки мові, тобто вона  задовольняє одну з  важливих життєвих потреб людини. Мова – засіб спілкування і  джерело інформації про світ, про народ, якому вона належить.…

Форми проведення дискусії. Культура мовлення під час дискусії

Тема . Форми проведення дискусії. Культура мовлення під час дискусії. Кількість навчальних годин – 2 год. 1.    Актуальність теми: Будь-якому спеціалістові-медику, крім умінь складати і сприймати різноманітні ділові папери, важливо володіти  культурою  мовлення під час дискусії; знати основні  прийоми  активізації…

Укладання організаційних документів (положення, статут, інструкція, правила).

Тема. Укладання організаційних документів (положення, статут, інструкція, правила). Кількість навчальних годин – 2 1.    Актуальність теми. Працюючи в установі чи організації,  кожна людина  має справу із організаційними документами: положеннями, інструкціями, правилами та діють відповідно до статутів. Вони  закріплюють права, обов’язки,…

Укладання документів щодо особового складу та розпорядчих документів

Тема. Укладання документів щодо  особового складу та  розпорядчих документів. Кількість навчальних годин – 2 год. 1.    Актуальність теми. В статті 43 Конституції України говориться про те, що  кожен має право на працю, що включає  можливість заробляти собі на життя працею,…

Укладання довідково-інформаційних документів (листи-запити, листи-відповіді, виробничі звіти, виробничі протоколи, витяги з протоколу)

Тема. Укладання довідково-інформаційних документів (листи-запити, листи-відповіді, виробничі звіти, виробничі протоколи, витяги з протоколу) Кількість навчальних годин – 2 год. 1.    Актуальність теми: Для встановлення офіційних, службових контактів між  підприємствами, організаціями, установами, фірмами і т.д. часто 

Конспект уроку: Складні випадки керування й узгодження

Тема. Складні випадки керування й узгодження. Кількість навчальних годин – 2 год. 1.    Актуальність теми. Нині вже більше громадян України починають  послуговуватися державною мовою. І тому саме на часі  подбати про культуру  української мови. А вона  вимагає від носія мови …

Конспект: Синтаксичні особливості професійних текстів

Тема. Синтаксичні  особливості професійних текстів. Кількість навчальних годин – 2 год. 1.    Актуальність теми. Кожен спеціаліст своєї справи має бути  грамотним; вміти чітко й логічно  викладати  текст, дотримуватись  правописних  норм, вміти  будувати речення;  правильно  користуватися як  простими, так і  складними…

Конспект: Особливості використання дієслівних форм у професійному мовленні

Тема. Особливості використання дієслівних форм у  професійному мовленні. Кількість навчальних годин – 2 год. Актуальність теми; Слово медика – одне з найважливіших  знарядь.  Висловитися, порозумітися, поспілкуватися медичний працівник  повною мірою  може лише завдяки мові.

Конспект: Особливості використання прийменників у професійному мовленні

Тема. Особливості використання  прийменників у професійному мовленні. 1.    Актуальність теми. Культура  писемного  і усного  мовлення визначається тим, як ви, майбутні медики, зумієте правильно  вживати  прийменникові конструкції у професійних текстах, перекладати  прийменникові  конструкції українською мовою;