10 клас

УРОК № 10 Тема. Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Жіночі образи, утвердження народних поглядів на чесне, духовно здорове життя людини. Художні особливості твору

Мета: допомогти учням усвідомити ідеї, проблематику твору, їх зв’язок із сучасністю, визначити рівень художньої майстерності автора та значення роману; розвивати навички характеристики героїв, засобів їх творення, вміння дискутувати й толерантно відстоювати власні думки; виховувати прагнення до чесного, духовно здорового життя, естетичний…

Конспект уроку №9: Панас Мирний. Роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Широта представлення народного життя. Занепад Нечипора Варениченка: від правдошукацтва до розбійництва, втрати людської подоби, українська література 10 клас

Мета: допомогти учням глибше усвідомити ідейно-художній зміст твору; розвивати навички самостійного читання художньої літератури, виділення головного та деталей, їх коментування, висловлювання власних суджень та оцінок; виховувати вдумливе ставлення до ідей художньої літератури, прагнення до чесного й справедливого життя.

УРОК № 8 Тема. Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» — перший в українській літературі соціально-психологічний роман. Співавторство з І. Біликом

Мета: допомогти учням зрозуміти зміст та ідейно-художні особливості твору; розвивати навички самостійного опрацювання художніх текстів, визначення головних епізодів та характерних деталей, їх коментування; поглиблювати здатність висловлювати власну думку з приводу прочитаного; виховувати прагнення жити за гуманістичними принципами, любов до художньої літератури.

Конспект: РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-РОЗДУМ НА ТЕМУ «НЕВМИРУЩІСТЬ ДУХОВНОЇ КРАСИ ЗА ДРАМОЮ-ФЕЄРІЄЮ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ЛІСОВА ПІСНЯ»

Мета: розвивати навички писемного мовлення, навчати грамотно формулювати тези, добирати аргументи, аналізуючи твір, робити висновки; формувати куль­туру письма. Тип уроку: застосування навичок і вмінь.

Конспект: ПОЄДНАННЯ РЕАЛІСТИЧНОГО ЗМАЛЮВАННЯ ДІЙСНОСТІ Й ФІЛОСОФСЬКОГО ПІДТЕКСТУ В НОВЕЛІ В. ВИННИЧЕНКА «МОМЕНТ»

Мета:       навчити учнів визначати ідеологічну мету твору, розкрити філософський підтекст новели; розвивати вміння десятикласників аргументовано передавати власні роздуми, судження про миттєве й вічне, сенс життя, щастя людини; спонукати виявляти ініціа­тивність і самостійність; допомогти учням зрозуміти смисл людського життя, визначити своє місце…

Зміст і художні особливості поезії М. Вороного. Мотив необхідності для поета бути «цілим чоловіком» у вірші «іванові франкові». «Блакитна панна» – єдність краси природи й мистецтва. Узагальнено-ідеалізований жіночий образ у вірші “інфанта”

Мета: навчати учнів характеризувати тематику і пробле­матику віршів М. Вороного, визначати їхні жанрові й ритмомелодійні особливості; дослідити поетику символізму у вірші «Інфанта»; розкрити неороман­тичне звеличення краси природи у вірші «Блакитна панна»; виховувати розуміння національної свідо­мості, поцінування краси поетичного слова, його…

Конспект: ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ (О. КАНДИБА). ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. СВІТОГЛЯДНІ ПЕРЕКОНАННЯ

Мета: поглибити знання учнів про життєвий і творчий шлях письменника, розкрити основні чинники фор­мування його світогляду; розвивати навички роботи з додатковими джерелами, аналізу й систематизації опрацьованого; сприяти вихованню громадянських і патріотичних почуттів.

ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ (О. КАНДИБА). НЕОРОМАНТИЧНІ, СИМВОЛІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ТВОРЧОСТІ. ПРАГНЕННЯ ГАРМОНІЇ ЛЮДИНИ Й ПРИРОДИ, МАЙСТЕРНІСТЬ У ВІДТВОРЕННІ НАСТРОЮ І ПОЧУТТЯ В ПОЕЗІЯХ «З ЖУРБОЮ РАДІСТЬ ОБНЯЛАСЬ», «ЧАРИ НОЧІ».

Мета: дослідити поетичну спадщину О. Олеся; визначити провідні мотиви поезій, пояснити ритмомелодійні особливості, художні засоби; навчати учнів визна­чати поетичні жанри; розвивати навички аналізу художніх образів, уміння висловлювати власні мір­кування з приводу особливостей поезії митця; ви­ховувати усвідомлення того, що любов до рідного…

Конспект: ДРАМА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ «ПО ДОРОЗІ В КАЗКУ». ТРАГІЧНА СУПЕРЕЧНІСТЬ МІЖ ДУХОВНІСТЮ, МРІЄЮ Й ЖОРСТОКІСТЮ

Мета: опрацювати зміст етюду, визначити тему, проблеми, розкрити власне розуміння образів-символів, зокрема символ дороги в Казку; дати порівняльний аналіз етюду й поеми І. Франка «Мойсей»; сформулювати відповідь на питання: «Казка життя людства — ви­мисел чи реальність?»; розвивати мислення, мов­лення учнів, учити…

Конспект: «Я ПРОТИ ПРАВДИ НЕ ГРІШИВ, БО В ПРАВДІ ВСЯ КРАСА» (ОГЛЯД ЖИТТЄВОГО І ТВОРЧОГО ШЛЯХУ ПАВЛА КЛЮЧИНИ)

Мета: розширити знання учнів про П. Ключину — поета й людину, довести сучасне звучання його поезій; розвивати ораторські здібності учнів; виховувати естетичне сприйняття художнього слова; викликати бажання більше дізнаватися про видатних людей рідного краю.