11 клас

Урок: П. Тичина «одчиняйте двері…». Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу. Уславлення борців за вільну україну у вірші «пам’яті тридцяти»

  Мета уроку:        розкрити трагічні наслідки революційних змагань 1917-1918 рр. на Україні, глибоке усвідомлення реальності й драматизму своєї доби П. Тичиною; удо­сконалювати вміння й навички ідейно-художнього аналізу ліричних творів, опису картин; розвивати творче мислення, культуру образного бачення, вихо­вувати почуття поваги до…

Урок: Провідна роль поезії у 20-ті роки. павло тичина – найбільший модерніст цього періоду. Феномен «кларнетизму».

  Мета уроку:        допомогти учням зрозуміти основні тенденції української поезії 1920-х років, познайомити із життєвим і творчим шляхом П. Тичини, його ранніми збір­ками, формувати вміння характеризувати основні мотиви ранньої творчості, розвивати навички ана­лізу поезій, особливих ознак індивідуального стилю поета,…

Конспект уроку: Суспільно-історичні умови розвитку української літератури xx ст., основні стильові напрями

  Мета уроку:        ознайомити учнів з історичними та суспільними умовами розвитку літератури XX століття, основними стильовими напрямами; розкрити поняття «роз­стріляне відродження»; розвивати усне зв’язне мов­лення одинадцятикласників, уміння користуватися довідковими виданнями й словниками; розвивати критичне мислення; тренувати вміння учнів уза­гальнювати, систематизувати…