5 клас

Розробка уроку: Тарас Шевченко. Україна – твоя мати, розповідь про поета

Мета: навчальна: систематизувати знання учнів із теми, поглибити знання школярів новими фактами з біографії Т. Шевченка; розвивати мовлення дітей, аналізувати твори, виробляти літературні смаки, прищеплювати любов до літератури, поповнювати та активізувати словниковий запас учнів; розвиваюча: спираючись на слайд, домогтися розвитку…

Конспект: ЗМІСТ КАЗКИ«ФАРБОВАНИЙ ЛИС», ГОЛОВНІ І ДРУГОРЯДНІ ПЕРСОНАЖІ

Мета: продовжити знайомити школярів зі змістом казки І. Франка «Фарбований Лис», визначити головних і другорядних персо­нажів твору; розвивати вміння виразно читати, грамотно нада­вати відповіді на запитання, доречний коментар; узагальнювати і робити висновки; формувати кругозір, світогляд учнів; виховувати повагу, пізнавальний інтерес до…

ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2. ЛІТЕРАТУРНІ КАЗКИ (В. КОРОЛIB-СТАРИЙ, I.ЛИПА, В. СИМОНЕНКО)

І варіант Початковий рівень Про песонажа з якої казки говориться, що його дуже полюбляють і діти, і дорослі за веселість, завзятість, бадьорість? а)      Лоскотона («Цар Плаксій і Лоскотон»); б)      Лісовика («Хуха-Моховинка»);

Тематична контрольна робота за творчістю Т.Шевченка, К.Малицької, Олени Пчілки, П.Тичини

І варіант  Початковий рівень 1. Укажіть,  хто не дає матері «научати» діток у вірші Т.Шевченка «Садок вишневий коло хати»: а)сусіди сваркою, б)соловейко співом, в)коники сюрчанням.

Конспект: ЛІТОПИСНІ ОПОВІДІ «ПРО КНЯГИНЮОЛЬГУ», «ПРО ХРЕЩЕННЯ РУСІ КНЯЗЕМ ВОЛОДИМИРОМ»

Мета: ознайомити учнів зі змістом літописів; удосконалювати вміння виразно читати, детально та стисло переказувати зміст прочитаного; вчити аналізувати дії та вчинки героїв твору, виділяти риси їхнього характеру; розвивати в учнів допитливість, зв’язне усне мовлення, вміння робити логіч­ні висновки; виховувати повагу…

Конспект: СИМОНЕНКО. «ЦАР ПЛАКСІЙ ТА ЛОСКОТОН». Різні життєві позиції персонажів (песимістична та оптимістична)

Мета: продовжити опрацьовувати ідейно-художній зміст літературноїказки В. Симоненка, охарактеризувати головні образи твору, звернути увагу на їх протилежність; розвивати культуру зв’яз­ного мовлення, творчі здібності учнів, їх фантазію, вміння ви­словлювати власні міркування щодо образів казки; виховувати повагу до творчості В.Симоненка, доброту, прагнення допома­гати…

Конспект: УКРАЇНСЬКА НАРОДНА КАЗКА «ПРО ЖАР-ПТИЦЮ ТА ВОВКА»

Мета:поглибити знання учнів про фантастичні казки; виробляти вміння відтворювати в уяві незвичайні художні картини; формувати навички виразного читання казки, заохочува­ти дітей до пояснення особистого сприйняття і тлумачен­ня казки: вчити дітей розрізняти добро і зло як у казках, так і в житті,…

Конспект: К. МАЛИЦЬКА «СОЛОВЕЙ». ХУДОЖНЯ ОПОВІДЬ ПРО ПТАШКУ. ОБРАЗ СОЛОВ’Я ЯК ВТІЛЕННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

Мета:продовжити знайомити школярів з творчістю К. Малицької; зо­середити увагу на ідейно-художньому аналізі твору письменниці «Соловей»; вчити учнів виразно читати художній опис твору; вміти пояснити власне розуміння образу солов’я; розвивати вміння учнів користуватися додатковою літературою, грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження;…

Конспект: Райнер Марія Рільке. «Пісня про Правду». Уславлення боротьби за незалежність у творі. Україна та її історія очима австрійця Рільке

Мета:на прикладі твору «Пісня про Правду» ознайомити учнів з творчістю австрійського письменника P. М. Рільке; розповісти про зв’язки Рільке з Україною; домогтися засвоєння поняття «національний колорит» та допомогти учням знайти його оз­наки в оповіданні; поглиблювати навички аналізу художнього тексту, переказу;…

ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ (КАНДИБА). ПОЕЗІЇ З КНИГИ «КНЯЖА УКРАЇНА». ПОЕТИЧНА ОПОВІДЬ ПРО МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ, КНЯЗІВ ДАВНЬОЇ УКРАЇНИ-РУСИ. «ЗАСПІВ», «УКРАЇНА В СТАРОВИНУ»

Мета: розкрити зміст поезій Олександра Олеся «Україна в старовину», «Наші предки — слов’яни»; ознайомити з його поетичним викладом історії українців, висвітлити їхню любов до рідної землі; формувати навички виразного чи­тання; зацікавити дітей вивченням історії рідного краю; виховувати патріотів України, інтерес…