Зарубіжна література

Казки народів Євразії «Про дурного тигра» (Тібецька казка)

Мета.    Навчити учнів розуміти пізнавально-виховний характер народний казок, їх морально-етичні цінності. Дати уявлення про те, що казки народів Європи бувають народні та авторські; різних видів – казки про тварин, соціально-побутові, чарівні, наукові. Поглиблювати вміння зіставляти, порівнювати, класифікувати дійових осіб, оцінювати…

Новаторство поезії Маяковського. Пафос самостійного твердження поетового “я”, масштабність любовних почуттів ліричного героя

Мета: розкрити новаторство поезії Маяковського, па­фос самоствердження і самовиявлення в ній; поглибити розуміння поняття футуризм та його виражальних засобів, розвивати навики виразного читання та аналізу  віршів. Тип уроку:  урок-семінар.

Володимир Маяковський (1893–1930). Життєвий і творчий шлях письменника. Маяковський – лідер російського футуризму, його непересічна поетична обдарованість

Мета: Розкрити основні віхи творчого шляху поета-новатора, простежити його становлення, зясувати масштабний ліризм віршів Маяковського, осягнути сутність та особливості його футуристичної поезії. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу, урок-презентація життєвого та творчого шляху поета.. Зміст уроку

Анна Ахматова. Поема «Реквієм» – пам’ятка доби сталінського терору. Створення в поемі узагальненого портрету народного страждання, розкриття єдності материнської трагедії ліричної героїні і країни

Мета:   повторити  основні етапи життя і творчості А.Ахматової, її роль в  російській літературі; ознайомити учнів з історією створення поеми  «Реквієм», розкрити узагальнений портрет епохи, роль митця в часи  народної трагедії; визначити художні особли­вості поеми, розвивати  навички виразного читання, аналізу тексту,…

Анна Ахматова (Анна Горенко). Основні етапи творчого шляху

Мета: Ознайомити з  основними етапами життєвого та творчого шляху Анни Ахматової; розкрити   особливості  творчої манери поетеси як яскравого явища жіночої поезії XX століття, розвивати     навики  виразного читання ліричних творів. Тип уроку: урок – усний журнал, урок – презентація. Епіграф:    Мистецтво…

Провідні мотиви та символи блоківської лірики. «Незнайомка», «Про доблесть, про подвиг, про славу…», «Весна, весна, без меж і краю…»

Мета:  повторити з учнями  творчий шлях яскравого представника російського символізму О. Блока; розкрити провідні мотиви та символи віршів; аналізувати його поезії, виховувати мистецький смак учнів; розвивати навики виразного читання. Обладнання: портрет О.Блока, комп’ютерна презентація, тексти віршів О.Блока в оригіналі та в…

Творчість Олександра Блока – вершина російського символізму

Мета: ознайомити учнів із життям та творчістю О.Блока як одного з найталановитіших представників російського символізму, поглибити знання про символізм; визначити  головні та провідні символи блоківської лірики; вчити аналізувати лірику О.Блока;   розвивати  навики виразного читання; виховувати любов до поезії, художнього слова.…

«Срібне століття» російської по­езії. Розмаїття літературних напрямів, течій та шкіл у поезії на межі XIX—XX століть

Мета: ознайомити учнів із розмаїттям літературних нап­рямів, течій та шкіл у  російській  поезії на межі XIX—XX ст.;  дати розуміння понять символізму,  акмеїзму, футуризм;  роз­крити трагізм долі митців «срібного століття»,   виховувати любов до поезії. Тип уроку: урок засвоєння нових знань, урок-презентація. 

Конспект уроку: Антична література – вихідна основа європейської літератури

Тема.  Антична література – вихідна основа європейської літератури. Мета: дати уявлення учням про добу античності, дослідити її особливості, з’ясувати вплив на історію світової культури та літератури; розвивати навички виразного читання, вміння готувати  повідомлення на задану тему, узагальнювати і робити висновки,…

Конспект уроку: Проміжне тематичне оцінювання знань № 2: різнорівнева контрольна робота

Тема:  Проміжне тематичне оцінювання знань № 2: різнорівнева контрольна робота. Мета:  перевірити рівень знань учнів з вивчених тем, розвивати навички письмово висловлювати думки,  аналізувати,  співставляти та порівнювати, удосконалювати творчі здібності, виховувати самостійність у роботі, відповідальність.