2 клас

Повторення вивченого про позначення м’якості приголосних на письмі та вживання апострофа

Тема. Повторення вивченого про позначення м’якості приголосних на письмі та вживання апострофа. Мета. Закріпити і систематизувати знання учнів про правопис слів з апострофом, ь, ьо та подвоєнням приголосних; розвивати мовлення; виховувати естетичні почуття, інтерес до науки.

Повторення вивченого в розділі «Корінь слова. Спільноко- реневі слова»

Тема. Повторення вивченого в розділі «Корінь слова. Спільноко- реневі слова». Мета. Закріпити і узагальнити вивчений матеріал з теми «Корінь слова. Спільнокореневі слова»; розвивати зв’язне мовлення; виховувати працьовитість, старанність.

Правило переносу слів з апострофом. Узагальнення вивче­ного

Тема. Правило переносу слів з апострофом. Узагальнення вивче­ного. Мета. Учити правильно ділити слова з апострофом для переносу; повторити вивчені правила; розвивати зв’язне мовлення, навички письма; виховувати інтерес до усної народної твор­чості, увагу, наполегливість.

Тренувальні вправи у вимовлянні, читанні та написанні слів з апострофом

Тема. Тренувальні вправи у вимовлянні, читанні та написанні слів з апострофом. Мета. Виробляти в учнів навички правильного читання та напи­сання слів з апострофом; закріплювати знання про головні слова в реченні; розвивати зв’язне мовлення; виховувати бажання оберігати природу, пташок.

Вимова і написання слів, у яких ставиться апостроф

Тема. Вимова і написання слів, у яких ставиться апостроф. Мета. Ознайомлення учнів із роллю апострофа у словах, учити правильно читати слова з апострофом, позначати апострофом на письмі роздільну вимову звуків; розвивати мовлення, вміння порівнювати, робити висновки; виховувати уваж­ність, працьовитість, старанність.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Усна розповідь на тему «9 Травня — День Перемоги»

Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Усна розповідь на тему «9 Травня — День Перемоги». Мета. Актуалізувати знання учнів про Велику Вітчизняну війну; розвивати зв’язне мовлення, вміння складати розповідь за малюнком; виховувати патріотизм та гордість за історичне минуле нашої Батьківщини. Обладнання.…

Звуковий і звуко-буквений аналіз, вимова і написання слів з подовженими м’якими приголосними

Тема. Звуковий і звуко-буквений аналіз, вимова і написання слів з подовженими м’якими приголосними. Мета. Формувати навички вимови і написання слів з подовженими приголосними; закріплювати вміння робити звуко-буквений аналіз слів, поділяти слова для переносу; розвивати зв’язне мовлення, вміння складати розповідь за…

Перенос слів із м’якими подовженими звуками

Тема. Перенос слів із м’якими подовженими звуками. Мета. Учити переносити слова з подовженими звуками; закріпити літературну вимову слів з подовженими приголосними; по­повнювати словниковий запас, розвивати мовлення, спо­стережливість, увагу; виховувати культуру поведінки, любов до праці, до природи.

Конспект уроку: Подовжені м’які приголосні звуки, позначення їх на письмі

Тема. Подовжені м’які приголосні звуки, позначення їх на письмі. Мета. Ознайомити учнів з подовженими м’якими приголосними звуками, із способом позначення їх на письмі; розвивати зв’язне мовлення, вміння спостерігати, порівнювати; ви­ховувати старанність, уважність.