Психолога

Заняття: Толерантне спілкування

Мета: познайомити учасників з видами спілкування і навчити їх прийомам активного слухання; формувати в учителів навички безоцінного спілкування. Завдання: показати механізми створення неефективної комунікації; виявити фактори, що впливають на перекручування інформації; розвивати навички невербальної передачі інформації; засвоїти поняття «толерантність».

Конспект заняття: Емоційний світ особистості

Тема 5. Емоційний світ особистості (1 год.). Мета: розширити знання учнів про емоції та почуття, надати інформацію щодо способів керівництва власними емоційними станами, стресовими ситуаціями. Хід заняття, зміст навчального матеріалу

Конспект заняття: Темперамент і характер: стержневі особливості особистості

Тема 4. Темперамент і характер: стержневі особливості особистості (2 години) Мета: надати інформацію про характер і темперамент, розширити знання щодо індивідуальних особистісних особливостей.

Конспект заняття: „Я можу”: задатки і здібності

Тема 3. „Я можу”: задатки і здібності. (2 год.) Мета: надати уявлення про задатки та здібності особистості, про їх роль у навчанні та самореалізації; познайомити з індивідуальними особливостями розвитку здібностей.

Конспект заняття: „Я хочу”: потреби, інтереси та спрямованість особистості

Тема 2. „Я хочу”: потреби, інтереси та спрямованість особистості (2 години) Мета: показати, що в основі активності, будь-якої діяльності людини лежать її потреби, які зумовлюють інтереси і спрямованість особистості.

ВИВЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Мета: вивчення мотивації навчання молодших школярів. Мотивація доступна спостереженню. Її досить легко виявити: через ставлення учнів до навчання або праці можна судити про наявність або відсутність інтересу до предмета, старанність, активність на уроках, систематичне виконання завдань тощо. Вивчення учнів буде…

Анкета-опитувальник соціально-психологічного дослідження підлітків і старших школярів (розроблена В. Ю. Дмитрієвим, В. А. Худик)

Відповіді учнів на пропоновану методику допоможуть педагогам і психологам скласти більш повне уявлення про реальні можливості й наявні труднощі в вирішенні питань, що виникають перед школярами. 1. Твій вік: ¾    до 15 років; ¾    15 років; ¾    16 років;

Анкета «Ознаки імпульсивності»

Відповідайте на нижченаведені запитання «так» або «ні». 1.    Дитина завжди знаходить швидку відповідь, коли її про щось запитують (можливо, і неправильну, але дуже швидко). 2.    У неї часто змінюється настрій. 3.    Багато речей дратують її, виводять із себе. 4.    Їй…

Анкета з виявлення агресивної дитини

На питання пропонується відповісти вчителю або батькам. Інструкція. Відповідайте на запропоновані твердження «так» або «ні». 1.    У дитину іноді ніби вселяється злий дух. 2.    Вона не може промовчати, коли чимсь незадоволена. 3.    Коли хтось заподіює дитині зло, вона намагається відплатити…

Анкета «Наскільки ви розумієтеся в проблемі виховання обдарованості?» (В. С. Юркевич)

Чи дійсно ви можете судити про обдарованість дитини, розуміти причини недостатнього розвитку здібностей у здорової дитини? Все це може показати наш тест, який вам пропонуємо виконати. Дайте на кожне питання одну з трьох відповідей: «так», «ні», «не знаю». Починайте! 1.   …