Точні науки

УРОК № 39-40 ТЕМА. ЕЛЕМЕНТИ ДЛЯ ВВЕДЕННЯ ДАНИХ: ТЕКСТОВЕ ПОЛЕ, ПРАПОРЕЦЬ, ВИПАДАЮЧИЙ СПИСОК.

Konsp36

  Мета уроку: сформувати уявлення про правила створення і налаштуван­ня властивостей елементів керування перемикач і прапорець; сформувати вміння програмувати обробку події вмикання пере­микача і встановлення прапорця;- розвивати алгоритмічне та ло­гічне мислення, уміння, самоорганізації навчальної діяльності.

Урок № 36 ТЕМА. АЛГОРИТМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМИ

Konsp36

  Мета уроку: сформувати уявлення про синтаксис і семантику скороче­ної і повної форм операторів розгалуження; сформувати вміння обирати дії залежно від виконання умови, складати, виконувати, змінювати алгоритми з розгалуженнями; розвивати алгоритмічне та логічне мислення, уміння самоорганізації навчальної діяль­ності; виховувати інформаційну…

УРОК №35 ВЕЛИЧИНИ ТЕКСТОВОГО ТИПУ, ОПЕРАЦІЇ НАД НИМИ. ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ВВЕДЕННЯ ДАНИХ: ТЕКСТОВЕ ПОЛЕ.

Konsp36

  Мета уроку; сформувати уявлення про символьний тип даних і операції, які можна виконувати над символами; розвивати логічне мислення, уміння самоорганізації навчальної діяльності; виховувати інформаційну культуру.

УРОК №34-35 ВЕЛИЧИНИ ЛОГІЧНОГО ТИПУ, ОПЕРАЦІЇ НАД НИМИ

Konsp36

  Мета уроку: сформувати уявлення про логічний тип даних і операції, які можна виконувати над даними логічного типу; сформувати вміння визначати істинність простих і складених умов; розви­вати логічне мислення, уміння самоорганізації навчальної діяль­ності; виховувати інформаційну культуру та сприяти розширен­ню кругозору…

УРОК №33 ПРАКТИЧНА РОБОТА 11. НАЛАГОДЖЕННЯ ГОТОВОЇ ПРОГРАМИ

Konsp36

  Мета уроку: сформувати практичні навички налагодження програмного коду і тестування програми на різних наборах даних; формувати навички самостійної роботи, вміння використовувати ці знання в різних ситуаціях при роботі за комп’ютером.

УРОК №32 НАЛАГОДЖЕННЯ ПРОГРАМ

Konsp36

Мета уроку: сформувати уявлення про процес налагодження програм­ного коду, уміння використовувати засоби налагодження про­грам для їх покрокового виконання, перевірки значень змінних і виправлення помилок, аналізувати повідомлення про помил­ки, оцінювати відповідність результатів виконання програми поставленій задачі; розвивати логічне мислення, уміння самоор­ганізації…

УРОК №31 ТЕМА. ПРАКТИЧНА РОБОТА 10. СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЛІНІЙНИХ АЛГОРИТМІВ ОПРАЦЮВАННЯ ВЕЛИЧИН В НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПРОГРАМУВАННЯ

Konsp36

Мета уроку: сформувати практичні навички розробки та комп’ютерної реалізації лінійного алгоритму для розв’язування поставленої задачі, створення і використання текстових полів і написів для організації введення/виведення даних; формувати навички само­стійної роботи, вміння використовувати отримані знання в різ­них ситуаціях при роботі за…

УРОК №29 ПОЛЕ, ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ. ВЕЛИЧИНИ (ЗМІННІ І КОНСТАНТИ), ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ

Konsp36

Мета уроку: сформувати уявлення про основні характеристики поля та вели­чин, необхідність опису типів змінних і констант, синтаксис і семантику оператора присвоєння; сформувати вміння визначати типи даних, необхідних для розв’язування поставленої

УРОК №28 ТЕМА. ПРАКТИЧНА РОБОТА 9. СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ З КНОПКАМИ І НАПИСАМИ

Konsp36

Мета уроку: сформувати практичні навички створення і практичного ви­користання різних видів кнопок і написів; формувати навички, самостійної роботи, вміння використовувати отримані знання в різних ситуаціях при роботі за комп’ютером.

УРОК №27 ЕЛЕМЕНТ КЕРУВАННЯ «НАПИС». СКЛАДАННЯ ПРОГРАМ, ЩО ОБРОБЛЯЮТЬ НАТИСКАННЯ КНОПОК ТА ВИЗНАЧАЮТЬ ВМІСТ НАПИСІВ НА ФОРМІ

Konsp36

Мета уроку: сформувати уявлення про основні властивості напису та події форми, уміння задавати значення властивостей форми використовувати вікна повідомлень для виведення інформації про хід виконання програми; розвивати логічне мислення, уміння самоорганізації навчальної діяльності; виховувати інформаційну культуру.