10 клас

Вимушені коливання. Резонанс. Вібрації та їх вплив на живі організми. Автоколивання

Мета: з’ясувати умови існування та застосування вимушених коливань, про резонанс, умову його виникнення, про роль маятника в годиннику та значення резонансних явищ  у техніці і природі та боротьби з ним; розвивати цікавість в учнів; виховувати уміння самостійно працювати.

Конспект уроку: Перетворення енергії в коливальному русі

Мета: Сформувати в учнів уміння застосовувати закон збереження повної енергії коливального тіла. Сприяти в ході уроку розвитку вміння висловлювати свою точку зору, виділяти головне, робити висновки, виховувати зацікавленість у матеріалі, що вивчається. Методи та прийоми навчання: Гра ,,Промінчик сонця”

Лабораторна робота. «Визначення прискорення вільного падіння за допомогою маятника»

Мета: виміряти прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника; продовжити формування узагальненого експериментального вміння ставити і виконувати фізичний дослід, обробляти його результати; вміння працювати колективно, бережно ставитися до фізичних приладів. Виховувати самостійність і

Конспект уроку: Математичний маятник

Мета: сформувати поняття про математичний маятник; вивчити закон коливань математичного маятника; продовжити формування вмінь зіставляти, порівнювати, робити висновки. Виховувати толерантне ставлення учнів під час роботи на уроці. 

Коливання вантажу на пружині. Гармонічні коливання. Графічне зображення коливань

Мета: познайомити учнів із поняттям гармонічних коливань; із графічним зображенням коливань; формувати вміння за математичними формулами розкривати фізичний зміст явища; продовжити формування вмінь зіставляти, порівнювати, робити висновки. Розвивати уміння мислити, аналізувати; виховувати повагу один до одного.

Коливальний рух. Вільні та вимушені коливання. Зміщення, амплітуда, період, частота коливань

Мета: познайомити учнів з одним із найбільш розповсюджених рухів у природі і техніці – коливальним рухом. З’ясувати умови вільних коливань. Показати велике поширення коливальних рухів у природі та техніці. Розвивати уміння спостерігати; виховувати уважність на уроці.

Тематична контрольна робота по темі «Закон збереження в механіці»

Мета. З’ясувати рівень набутих знань учнів з даної теми; проконтролювати вміння учнів застосовувати основні формули до розв’язування задач; розвивати логічно-образне мислення; активізувати увагу; виховувати інтерес до фізики. Обладнання. Картки Тип уроку. Урок контролю

Конспект уроку: Абсолютно пружний удар двох тіл

Мета: дати учням уявлення про  пружний та абсолютно непружний удари; поглибити знання учнів  на застосування закону збереження механічної енергії; розвивати логічно-образне мислення, активізувати увагу; виховувати самостійність Методи і прийоми навчання: ігровий прийом “Дуель”, робота в малих групах, робота в парах,…

Конспекти уроків з фізики 10 клас: Повна механічна енергія. Закон збереження енергії

  Мета. Навчити учнів описувати перетворення кінетичної енергії в потенціальну та навпаки, наводити приклади перетворення одного виду механічної енергії в інший, пояснити сутність закону збереження повної механічної енергії та межі його застосування; активізувати увагу; виховувати самостійність. Методи і прийоми навчання.…

Робота сили пружності. Потенціальна енергія пружно деформованого тіла

Мета: познайомити учнів з особливостями роботи сили пружності; навчити визначати роботу змінної сили; поглибити знання учнів про потенціальну енергію пружно деформованого тіла; розвивати пізнавальний інтерес до точних наук; активізувати увагу; виховувати самостійність. Методи і прийоми навчання: “подвійні щоденники”, робота в…