11 клас

Конспект: Ядерні реакції. Енергетичний вихід ядерних реакцій. Розв’язування задач. 11 клас

Мета уроку: познайомити учнів із можливістю перетворення ядер хімічних елементів, навчити їх обчислювати енергетичний вихід ядерних реакцій; розвивати спостережливість, логічне та творче мислення, інтерес до предмету і сучасної фізичної науки. Тип уроку: комбінований урок.

Конспект: Ядерні реакції

Мета уроку: надати учням знання з теми, сформувати сучасні уявлення про ядерні реакції, вміння класифікувати реакції за певними ознаками, правильно записувати і обчислювати реакції; розвивати спостережливість, логічне та творче мислення, інтерес до предмету і сучасної фізичної науки.

Конспект: Склад ядра атома. Енергія зв’язку атомних ядер. Ядерні реакції

Мета уроку: ввести поняття про міцність атомних ядер, з’ясувати фізичний зміст поняття «дефект мас», навчити учнів розв’язувати стандартні задачі з даної теми; розвивати уяву, творче мислення; виховувати працелюбність та наполегливість.

Самостійна робота з теми «Світлові кванти». 11 клас

Мета уроку: перевірити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу, виявити прогалини в знаннях учнів для подальшого усунення; розвивати уяву, творче мислення; виховувати працелюбність та наполегливість.                                  Хід уроку.

Конспект: Речовина в електричному полі. Провідники в електричному полі. Діелектрики в електричному полі. 11 клас

Мета уроку: навчити учнів основним поняттям про провідники і діелектрики та їх будову; про види діелектриків та їх поляризацію, ввести нову фізичну величину – діелектричну проникливість; розвивати логічне мислення; виховувати впевненість у собі, необхідність в знаннях; шляхетність.

Конспект: Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та повздовжні хвилі. Довжина хвилі. Швидкість поширення хвиль. 10 клас

Мета уроку: розглянути механізм поширення механічної хвилі, особливості хвильового руху, види хвиль; пояснити як визначається довжина хвилі і швидкість її поширення; розвивати уяву, творче мислення; виховувати працелюбність та наполегливість.

Конспект: Отримання та використання радіоактивних ізотопів. Ланцюгова ядерна реакція

Мета уроку: ознайомити учнів із новим видом ядерної енергетики, яка дозволяє добути велику кількість енергії; пояснити будову й принцип дії ядерного реактора,розглянути його типи; розвивати творче мислення; виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища.

Конспект: Магнітні властивості речовини. Діа-, пара-, феромагнетики. Застосування магнітних матеріалів.

Мета уроку: ознайомити учнів з природою магнетизму і з магнітними властивостями постійних магнітів; розвивати індивідуальні здібності учнів; виховувати бажання отримувати знання. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Конспект: Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати Н. Бора.

Мета уроку: дати учням уявлення про будову атома; познайомити їх із планетарною моделлю атома Резерфорда; розглянути сучасні теорії будови атомного ядра; розвивати уяву, творче мислення; виховувати працелюбність та наполегливість.

Конспект: Електромагнітна індукція. Явище електромагнітної індукції. Індукційне електричне поле. Закон електромагнітної індукції.

Мета уроку: познайомити учнів з відкриттям електромагнітної індукції, з’ясувати глибокий внутрішній зв’язок між електричними й магнітними явищами, пояснити закон електромагнітної індукції.