10 клас

Тематична контрольна робота № 6

Тема уроку: Тематична контрольна робота № 6. Мета уроку: Перевірити знання, уміння і навички учнів з теми «Ло­гарифмічна функція».  Варіант 1 1. Розв’яжіть рівняння:  а) (3 – 2x) = -3. (1 бал)  

Конспект з алгебри: Розв’язування логарифмічних нерівностей

Тема уроку: Розв’язування логарифмічних нерівностей. Мета уроку: Формування умінь учнів розв’язувати логарифмічні нерівності. І. Перевірка домашнього завдання. Перевірити наявність виконаних домашніх завдань та відповісти на запитання, що виникли в учнів при виконанні цих завдань.

Розробка уроку: Розв’язування логарифмічних рівнянь

Тема уроку: Розв’язування логарифмічних рівнянь. Мета уроку: формування умінь учнів розв’язувати логарифмічні рівняння різними методами: зведення логарифміч­ного рівняння до алгебраїчного; метод потенціюван­ня; зведення логарифмів до однієї і тієї самої осно­ви; метод логарифмування та графічний метод.

Конспект уроку: Логарифмічні рівняння

Тема уроку: Логарифмічні рівняння. Мета уроку: Формування умінь учнів розв’язувати логарифмічні рівняння.  І. Перевірка домашнього завдання. Фронтальна бесіда за № 15—25 із «Запитання і завдання для повторення» розділу V та відповіді на запитання, які

Розв’язування вправ

Тема уроку: Розв’язування вправ. Мета уроку: Формування умінь учнів використовувати основні властивості логарифмів до розв’язування вправ. І. Перевірка домашнього завдання.

Конспект уроку: Логарифм числа. Основна логарифмічна тотожність

Тема уроку: Логарифм числа. Основна логарифмічна тотожність. Мета уроку: Формування поняття логарифма числа. Познайоми­ти учнів з основною логарифмічною тотожністю. І. Аналіз контрольної роботи.