11 клас

Конспект уроку: Монотонність функції. Екстремуми функції.  Урок-тренінг

Мета уроку. Закріпити схеми дослідження функції на монотонність та екстремум; розвивати вміння працювати у групах, формувати графічну культуру провести самостійну роботу з метою виявлення типових помилок з даної теми. Методи і прийоми навчання. Інтерактивна гра, фронтальне опитування, картка-консультант.

Урок: Екстремуми функції. Необхідна і достатня умови екстремуму

Мета уроку. Ввести поняття екстремуму функції,ознайомити учнів з необхідною і достатньою умовами екстремуму функції;навчити застосовувати дані поняття для знаходження екстремумів функції,розвивати логічне мислення. Методи і прийоми навчання. Фронтальне опитування,колективне розв’язування вправ.

Урок-тренінг.  Знаходження проміжків монотонності функції

Мета уроку. Закріпити достатню умову монотонності функції,  поняття критичної точки; застосовувати алгоритм знаходження проміжків монотонності функції, розвивати логічне мислення; формувати графічну культуру, формувати уміння працювати у групах, почуття колективізму. Методи і прийоми навчання. Тест-контроль, робота в групах, метод»прес».

Урок: Знаходження проміжків монотонності функції

Мета уроку. Ознайомити учнів з достатньою умовою монотонності функції, з поняттям критичної точки;скласти алгоритм знаходження проміжків монотонності функції, проаналізувати помилки, допущені у контрольній роботі;розвивати логічне мислення; формувати графічну культуру. Методи і прийоми навчання. Фронтальне опитування, колективне розв’язування вправ, метод «…

Тематична контрольна робота з теми „Границя, неперервність та похідна функцій ”

Мета уроку. Перевірити навчальні досягнення учнів з теми „Границя, неперервність та похідна функцій ”,систематизувати вміння учнів застосовувати набуті знання до розв’язування задач, передбачених програмою,розвивати критичне та самостійне мислення, акуратність запису.

Урок – тренінг. Розв’язування вправ

Мета уроку. Удосконалювати навички розв’язування задач, формул та правил диференціювання; узагальнення та систематизація знань учнів з теми, формування вмінь   та навичок знаходження похідної, рівняння дотичної, застосування геометричного та фізичного змісту похідної; виховання прагнення застосовувати здобуті знання, уміння вирішувати

Урок алгебри 11 клас: Похідна складеної функції. Самостійна робота

Мета уроку. Формування поняття про похідну складеної функції, знань учнів про похідну складеної функції, умінь знаходити похідну складеної функції,навчити розпізнавати складену функцію,застосовувати відповідні правила для знаходження похідних;повторити теореми про похідні;розвивати логічне мислення;формувати культуру запису. Методи і прийоми навчання. Фронтальна бесіда,…

Теореми про похідну суми, добутку і частки функцій

Мета уроку. Вивчення теореми про похідні суми, добутку і частки функцій, формування умінь учнів у знаходження похідних;навчити учнів застосовувати правила знаходження похідних для розв’язування вправ;повторити таблицю похідних ; формувати культуру запису та графічну культуру; розвивати вміння працювати в групах. Методи…

Урок: Похідні елементарних функцій. Тренінг по знаходженню похідних функцій

Мета уроку. Формування знань учнів про похідну сталої функції, степеневої функції з цілим показником, тригонометричних функцій; працювати над засвоєнням правил знаходження похідних; розвивати логічне мислення; формувати культуру запису, вміння висловлювати думку. Методи і прийоми навчання. Фронтальна бесіда, колективне розв’язування вправ.

Похідна. Механічний та геометричний зміст похідної. Розв’язування вправ

    Мета уроку. Познайомити учнів з означенням похідної, з’ясувати механічний та геометричний зміст похідної;ознайомити з загальною схемою знаходження похідної в заданій точці, розвивати логічне мислення, культуру запису. Методи і прийоми навчання. Щадне опитування, колективне розв’язування вправ, метод  «прес»