8 клас

Тематична контрольна робота з теми «Повторення і систематизація навчального матеріалу за курс алгебри 8 класу»

Тема. Тематична контрольна робота з теми «Повторення і систематизація навчального матеріалу за курс алгебри 8 класу» Мета: перевірити якість виконання основних програмових вимог до знань і вмінь учнів, набутих ними під час вивчення алгебри у 8 класі. Тип уроку: контроль…

Тематична контрольна робота з теми «Квадратний тричлен. Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних рівнянь, та їх використання для розв’язування текстових задач»

Тема. Тематична контрольна робота з теми «Квадратний тричлен. Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних рівнянь, та їх використання для розв’язування текстових задач» Мета: перевірити рівень знань та вмінь учнів, набутих ними під час вивчення теми. Тип уроку: контроль знань та…

Підсумковий урок з теми «Квадратний тричлен. Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних рівнянь та їх використання для розв’язування текстових задач»

Тема. Підсумковий урок з теми «Квадратний тричлен. Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних рівнянь та їх використання для розв’язування текстових задач» Мета: повторити, систематизувати та узагальнити знання і вміння учнів щодо можливості та способів застосування розв’язання квадрат­ного рівняння для розкладання…

Урок розв’язування задач з алгебри

Тема. Розв’язування задач Мета: сформувати уявлення учнів про схему розв’язання задач на сумісну роботу складанням дробово-раціонального рівняння; сформу­вати вміння застосовувати складену схему розв’язання текстових задач на сумісну роботу. Тип уроку: застосування вмінь та навичок.

Конспект Уроку: Рівняння, що зводяться до квадратних

Тема. Рівняння, що зводяться до квадратних Мета: засвоєння учнями основних видів цілих рівнянь, розв’язан­ня яких зводиться до розв’язування квадратних рівнянь, та схем їх роз­в’язування; сформувати вміння виділяти вивчені види рівнянь серед інших рівнянь, а також використовувати відомі схеми для розв’язуван­ня…

Конспект: Квадратний тричлен та його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники

Тема. Квадратний тричлен та його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники Мета: домогтися засвоєння учнями означення квадратного три­члена та його коренів, а також формулу розкладання квадратного тричлена на лінійні множники; сформувати вміння відтворювати вив­чені означення і формули та використовувати…

Тематична контрольна робота з теми «Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта»

Тема. Тематична контрольна робота з теми «Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта» Мета: перевірити рівень засвоєння учнями змісту основних понять теми «Квадратні рівняння» та рівень умінь, сформованих у ході ви­вчення теми. Тип уроку: контроль знань та вмінь.

Підсумковий урок з теми «Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта»

Тема. Підсумковий урок з теми «Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта» Мета: повторити, систематизувати та узагальнити знання і вміння учнів щодо виділення квадратних рівнянь серед інших рівнянь з од­нією змінною, класифікації квадратних рівнянь, а також застосування різних (передбачених…

Конспект: Теорема Вієта (Продовження)

Тема. Теорема Вієта Мета: закріпити знання учнів щодо змісту теореми Вієта для зведе­ного квадратного рівняння та для квадратного рівняння загального виду; вдосконалити вміння відтворювати вивчені твердження, вико­ристовувати їх для розв’язування завдань, передбачених програмою з математики. Тип уроку: застосування знань та…

Конспект: Теорема Вієта

Тема. Теорема Вієта Мета: закріпити знання учнів щодо змісту теореми Вієта для зведе­ного квадратного рівняння та використати їх для формулювання і до­ведення теореми Вієта для квадратного рівняння загального виду; вдосконалити вміння відтворювати вивчені твердження, використову­вати їх для розв’язування завдань, передбачених…