9 клас

Основні властивості числових нерівностей

Мета уроку: домогтися засвоєння учнями змісту поняття «оцінити зна­чення виразу»; закріпити знання учнів про зміст властивос­тей числових нерівностей та їхніх наслідків. Продовжити роботу з вироблення вмінь: відтворювати зміст вивчених властивостей, наслідків із них і їх доведення; застосовува­ти властивості числових нерівностей…

Числові нерівності. Доведення числових нерівностей

Тема уроку. Числові нерівності. Доведення числових нерівностей. Мета уроку: домогтися засвоєння учнями змісту: означення, що виражає залежність між співвідношеннями >,<,= і знаком різниці лівої та правої частин нерівності; поняття числової нерівності та уявлення про види числових нерівностей; поняття «довести нерівність»…

Почленне додавання і множення нерівностей. Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання зна­чення виразу

Тема уроку. Почленне додавання і множення нерівностей. Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання зна­чення виразу. Мета уроку:  закріплення учнями змісту: властивостей числових нерів­ностей і теорем про почленне додавання та множення нерівностей; наслідків із властивостей числових нерівно­стей. Відпрацювання навичок: відтворювати зміст…

Розв’язування вправ. Підсумковий урок з алгебри 9 клас

Тема уроку. Розв’язування вправ. Підсумковий урок. Мета уроку: повторити, систематизувати та узагальнити знання і способи дій, які опанували учні під час вивчення розділу «Числові нерівності та їхні властивості» теми 1. Тип уроку: систематизація й узагальнення знань та вмінь.

Тематична контрольна робота № 1 з алгебри

Тема уроку. Тематична контрольна робота № 1. Мета уроку: перевірити рівень знань та вмінь учнів, набутих ними під час вивчення розділу «Числові нерівності та їхні власти­вості» теми 1. Тип уроку: контроль знань та вмінь.

Нерівність з однією змінною. Система та сукупність не­рівностей з однією змінною

Тема уроку. Нерівність з однією змінною. Система та сукупність не­рівностей з однією змінною. Мета уроку: засвоєння учнями змісту понять: нерівність з однією змін­ною, розв’язок нерівності з однією змінною та що означає розв’язати нерівність з однією змінною; система нерівностей з однією…

Числові проміжки. Переріз і об’єднання проміжків

Тема уроку. Числові проміжки. Переріз і об’єднання проміжків. Мета уроку: домогтися засвоєння учнями змісту понять: числовий про­міжок, переріз та об’єднання числових проміжків, а також усвідомлення учнями існування різних видів числових про­міжків, що відповідають різним видам нерівностей. Розпочати роботу з вироблення…

Лінійні нерівності з однією змінною

Тема уроку. Лінійні нерівності з однією змінною. Мета уроку: домогтися закріплення учнями змісту: означення рівно­сильних нерівностей та властивостей рівносильних нерівностей; означення лінійної нерівності з однією змін­ною та схеми Ті розв’язування залежно від різних значень коефіцієнтів. Доповнити знання учнів уявленням про…

Розв’язування систем (та сукупностей) лінійних нерівностей з однією змінною

Тема уроку. Розв’язування систем (та сукупностей) лінійних нерівностей з однією змінною. Мета уроку: закріплення учнями знань змісту понять: нерівність з од­нією змінною, розв’язок нерівності з однією змінною та що означає розв’язати нерівність з однією змінною; система нерівностей з однією змінною,…

Підсумковий урок з алгебри 9 клас

Тема уроку. Підсумковий урок з алгебри 9 клас. Мета уроку: повторити, систематизувати та узагальнити знання і способи дій, які опанували учні під час вивчення теми 1 «Нерівності». Тип уроку: систематизація й узагальнення знань та вмінь.