11 клас

Конспект: Україна в умовах глобалізації

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів із вивчених тем IV розділу; активізувати пізнавальний інтерес до економічних процесів. Обладнання: наочний матеріал. Основні поняття: глобалізація економіки України, форми прояву глобалізації, наслідки гло­балізації. Тип уроку: узагальнювальний.

Конспект: Спільне розв’язання глобальних проблем

Мета: ознайомити учнів із проблемами глобалізації; визначити головні інтереси держави; по­глибити знання учнів про глобалізацію. Обладнання: підручник, кольорові картки, документи до розв’язання глобальних проблем. Основні поняття: глобалізація, глобальні проблеми.

Розробка уроку: Глобалізація. Причини та переваги глобалізації

Мета: розкрити зміст міжнародних економічних відносин, що призводять до глобалізації, факторів та наслідків глобалізації; пояснити вплив світового господарства на ефективність національної економіки. Обладнання: наочний матеріал, кольорові картки. Основні поняття: глобалізація економіки, міжнародна економічна інтеграція.

Конспект: Міжнародні валютні відносини

Мета: ознайомити учнів із поняттями «валюта», «валютний курс»; розглянути фактори, що впливають на обмінний курс валюти. Обладнання: підручник, таблиці чинного курсу валют, гроші різних країн, калькулятор. Основні поняття: валюта, валютний курс, конвертованість валюти. Тип уроку: комбінований.

Конспект: Міжнародна торгівля

Мета: розглянути вигоди міжнародної торгівлі, принципи абсолютних і відносних переваг. Обладнання: підручник, картки із завданнями. Основні поняття: експорт, імпорт, тарифи, мито, демпінг, абсолютні та відносні переваги країн. Тип уроку: комбінований.

Світове господарство. Міжнародні економічні відносини

Мета: розкрити зміст міжнародних економічних відносин; пояснити вплив світового госпо­дарства на ефективність національної економіки. Обладнання: наочний матеріал. Основні поняття: світове господарство, форми міжнародної економічної діяльності. Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Конспект: Соціальна політика держави

Мета: усвідомити сутність соціальних заходів держави для підвищення рівня життя в країні. Обладнання: матеріали ЗМІ, підручник, кольорові картки. Основні поняття: соціальні пільги, соціальні гарантії, суспільні блага, рівень життя та якість життя населення. Тип уроку: комбінований.

Конспект: Грошова політика держави

Мета: пояснити сутність грошової політики та засобів регулювання грошового обігу і курсу національної валюти. Обладнання: схеми, кольорові картки, підручник. Основні поняття: монетарна політика, попит і пропозиція грошей в економіці. Тип уроку: комбінований.

Конспект: Податки й доходи держави, держбюджет

Мета: ознайомити учнів із сутністю, видами, функціями податків, змістом податкової системи та держбюджетом країни. Обладнання: підручник, картки з індивідуальними завданнями. Основні поняття: податки, види податків, фіскальна політика держави, держбюджет (профіцит, дефіцит). Тип уроку: комбінований.