10 клас

Конспект: Найпростіші перетворення графіків функцій

Мета уроку: закріпити знання учнів про види геометричних перетво­рень графіків функцій і зв’язок між видом перетворення та видом рівняння, що задає дану функцію. Закріпити схеми міркувань, що передують побудові графіка деякої функції шляхом геометричних перетворень графіка однієї з елементарних функцій.…

Конспект уроку: Кут між векторами. Скалярний добуток векторів

Тема уроку. Кут між векторами. Скалярний добуток векторів. Мета уроку: формування понять кута між векторами, скалярного добутку векторів. Формування вмінь учнів застосовувати вивчений матеріал до розв’язування задач. Обладнання: схема “Вектори в просторі»

Конспект уроку: Вектори в просторі. Додавання, віднімання векторів, множення вектора на число, властивості дій над векторами

Тема уроку. Вектори в просторі (рівність векторів, колінеарність векторів, компланарність векторів). Додавання, віднімання векторів, множення вектора на число, властивості дій над векторами. Мета уроку:  формування знань учнів про вектори в просторі, дії над векторами, заданими координатами, Формування вмінь застосовувати вивчений…

Конспект уроку: Площа ортогональної проекції многокутника

Тема уроку. Площа ортогональної проекції многокутника. Мета уроку: вивчення теореми про площу ортогональної проекції многокутника, формування вмінь учнів застосовувати вивчену теорему до розв’язування задач. Обладнання: стереометричний набір, модель куба.

Конспект уроку: Кут між мимобіжними прямими

Тема уроку.   Кут між мимобіжними прямими. Мета уроку: формування поняття кута між мимобіжними прямими, а також вмінь учнів знаходити кути між мимобіжними прямими. Обладнання: стереометричний набір, моделі куба, тетраедра, прямокутного паралелепіпеда.