9 клас

Конспект: Побудова правильних многокутників

Мета уроку: ознайомлення учнів з правилами побудови правильних многокутників (зокрема трикутників, чотирикутників і шестикутників). Тип уроку: комбінований. Вимоги до рівня підготовки учнів: будують правильний трикутник, чотирикутник і шестикутник.

Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників

Мета уроку: Виведення формул для радіусів вписаних і описаних кіл правильного многокутника. Формування вмінь застосо­вувати виведені формули до розв’язування задач. Тип уроку:  комбінований. Наочність і обладнання: табл. 5, 6.

Конспект: Правильні многокутники

Мета уроку: формування поняття правильного многокутника, центра і центрального кута правильного многокутника. Фор­мування вмінь застосовувати вивчений матеріал до роз­в’язування задач. Тип уроку: комбінований. Наочність і обладнання: табл. 4.

Конспект: Знаходження площі трикутника за радіусом вписаного та описаного кіл

Мета уроку: виведення формул для знаходження площі трикутника за радіусом вписаного та описаного кіл. Формування вмінь учнів застосовувати виведені формули до розв’язування задач. Тип уроку:  комбінований. Наочність і обладнання: таблиця «Площі трикутників і чотирикутників»

Конспект: Формула Герона

Мета уроку: виведення формули Герона для площі трикутника. Фор­мування вмінь учнів застосовувати виведену формулу до розв’язування задач. Тип уроку: комбінований. Наочність і обладнання: таблиця «Площі трикутників і чотирикутників»

Конспект: Знаходження площі трикутника за двома сторонами і ку­том між ними

Мета уроку: виведення формули для знаходження площі трикутника за двома сторонами і кутом між ними. Формування вмінь застосовувати виведену формулу до розв’язування задач. Тип уроку: комбінований. Наочність і обладнання: таблиця «Співвідношення між сторонами і кутами трикутника»

Застосування розв’язування трикутників у прикладних задачах

Мета уроку: формування вмінь учнів застосовувати знання роз­в’язування трикутників до розв’язування прикладних задач. Тип уроку: комбінований. Наочність і обладнання: таблиця «Співвідношення між сторонами і кутами трикутника»

Розв’язування задач на застосування теореми синусів

Мета уроку: формування вмінь учнів застосовувати теорему синусів до розв’язування задач. Тип уроку: комбінований. Наочність і обладнання: таблиця «Співвідношення між сторонами і кутами трикутника» [13], посібник [14].

Конспект: Теорема синусів

Мета уроку: вивчення теореми синусів. Формування вмінь учнів застосовувати вивчену теорему до розв’язування задач. Тип уроку: комбінований. Наочність і обладнання: таблиця «Співвідношення між сторонами і кутами трикутника» [13].