Хімія

Розвиток і значення теорії будови органічних речовин. Життя і діяльність О. М. Бутлерова

Цілі уроку: простежити історію розвитку теорії хімічної будови органічних сполук на сучасному етапі; показати її практичне застосування для синтезу нових органічних речовин; пояснити учням зміст сучасної теорії будови органічних речовин, її значення; узагальнити знання учнів про явища ізомерії та гомології;…

Залежність властивостей речовин від складу й хімічної будови молекул. Ізомерія

Цілі уроку: розширити уявлення учнів про різноманіття властивостей органічних сполук через відмінності в складі й хімічній будові речовин; пояснити причини різноманіття органічних речовин на прикладі явища ізомерії; розвивати вміння учнів складати структурні формули хімічних речовин на прикладі структурних формул ізомерів,…

Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О. М. Бутлерова

Цілі уроку: розширити знання учнів про взаємозв’язок між складом, будовою і властивостями речовин, про хімічний зв’язок на прикладі органічних сполук; показати значення теорії як вищої форми наукових знань, етапи формування і значення теорії хімічної будови для розвитку органічної хімії; ознайомити…

Конспект уроку: Генетичний зв’язок між класами органічних сполук

Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про хімічні властивості вуглеводнів; закріпити вміння складати рівняння хімічних реакцій на прикладі властивостей найважливіших органічних сполук. Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь і навичок і творчого застосування їх на практиці. Форми роботи:…

Конспект уроку з хімії 11 клас: Склад, властивості, застосування найважливіших органічних сполук

Цілі уроку: актуалізувати й систематизувати знання учнів про склад, будову та властивості найважливіших органічних сполук; повторити й розширити знання учнів про властивості органічних речовин, що базуються на особливостях складу й хімічної будови їхніх молекул, застосування речовин на підставі фізичних і…

Контрольна робота з теми «Металічні елементи та їхні сполуки»

Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів з теми «Металічні елементи та їхні сполуки»; визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми, розуміння основних понять, уміння використовувати їх на практиці. Тип уроку: контролю й коригування знань, умінь і навичок. Форми роботи:…

Охорона навколишнього середовища в металургійному виробництві й використанні металів. Значення неорганічних сполук у природі, техніці й житті

Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про метали, їх будову, властивості, способи одержання; розвивати вміння й навички складання ОВР, йонних рівнянь, розв’язання задач за рівнянням реакції; формувати уявлення про принципи захисту навколишнього середовища в металургійному виробництві, необхідність збереження навколишнього…

Практична робота № 2 з хімії 10 клас. Розв’язання експериментальних задач

Цілі уроку: перевірити й оцінити практичні вміння й навички у у розв’язанні експериментальних задач; скоригувати знання про властивості металів та їхніх сполук. Тип уроку: практичного застосування знань, умінь і навичок. Форми роботи: самостійна практична робота. Обладнання: таблиця розчинності, набір хімічних…

Ферум. Залізо. Ферум(ІІ) і ферум(ІІІ) оксиди, відповідні їм гідроксиди, їх амфотерність. Солі Феруму. Використання найважливіших сполук Феруму

Цілі уроку: поглибити й узагальнити знання учнів про метали побічних підгруп на прикладі Феруму. Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь і навичок і творчого застосування їх на практиці. Форми роботи: семінар, фронтальна робота. Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д.…

Алюміній. Алюміній оксид, алюміній гідроксид, їх амфотерність. Солі Алюмінію. Використання найважливіших сполук Алюмінію

Цілі уроку: розширити й поглибити знання учнів про метали на прикладі Алюмінію — представника головної підгрупи III групи. Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь і навичок і творчого застосування їх на практиці. Форми роботи: семінар, фронтальна робота. Обладнання: Періодична…