11 клас

Розвиток і значення теорії будови органічних речовин. Життя і діяльність О. М. Бутлерова

Цілі уроку: простежити історію розвитку теорії хімічної будови органічних сполук на сучасному етапі; показати її практичне застосування для синтезу нових органічних речовин; пояснити учням зміст сучасної теорії будови органічних речовин, її значення; узагальнити знання учнів про явища ізомерії та гомології;…

Залежність властивостей речовин від складу й хімічної будови молекул. Ізомерія

Цілі уроку: розширити уявлення учнів про різноманіття властивостей органічних сполук через відмінності в складі й хімічній будові речовин; пояснити причини різноманіття органічних речовин на прикладі явища ізомерії; розвивати вміння учнів складати структурні формули хімічних речовин на прикладі структурних формул ізомерів,…

Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О. М. Бутлерова

Цілі уроку: розширити знання учнів про взаємозв’язок між складом, будовою і властивостями речовин, про хімічний зв’язок на прикладі органічних сполук; показати значення теорії як вищої форми наукових знань, етапи формування і значення теорії хімічної будови для розвитку органічної хімії; ознайомити…

Конспект уроку: Генетичний зв’язок між класами органічних сполук

Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про хімічні властивості вуглеводнів; закріпити вміння складати рівняння хімічних реакцій на прикладі властивостей найважливіших органічних сполук. Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь і навичок і творчого застосування їх на практиці. Форми роботи:…

Конспект уроку з хімії 11 клас: Склад, властивості, застосування найважливіших органічних сполук

Цілі уроку: актуалізувати й систематизувати знання учнів про склад, будову та властивості найважливіших органічних сполук; повторити й розширити знання учнів про властивості органічних речовин, що базуються на особливостях складу й хімічної будови їхніх молекул, застосування речовин на підставі фізичних і…

Конспект уроку: Класифікація вуглеводнів. Утворення ковалентних карбон-карбонових зв’язків у органічних сполуках

Тема уроку. Класифікація вуглеводнів. Утворення ковалентних карбон-карбонових зв’язків у органічних сполуках. Види гібридизації електронних орбіталей атома Карбону Цілі уроку: формувати в учнів знання про походження ковалентного карбон-карбонового зв’язку в органічних сполуках та його значення в органічній хімії; ознайомити учнів з…

Конспект уроку: Розвиток і значення теорії будови органічних речовин. Життя і діяльність О. М. Бутлерова

Тема уроку. Розвиток і значення теорії будови органічних речовин. Життя і діяльність О. М. Бутлерова Цілі уроку: простежити історію розвитку теорії хімічної будови органічних сполук на сучасному етапі; показати її практичне застосування для синтезу нових органічних речовин; пояснити учням зміст…

Конспект уроку: Поняття про штучні волокна на прикладі ацетатного волокна. Біологічне значення вуглеводів

Тема уроку. Поняття про штучні волокна на прикладі ацетатного волокна. Біологічне значення вуглеводів Цілі уроку: дати учням уявлення про класифікацію волокон; формувати знання про штучні волокна на прикладі ацетатного волокна; розвивати вміння учнів застосовувати отримані знання для складання рівнянь хімічних…

Конспект уроку: Анілін, його склад, будова молекули, фізичні властивості. Хімічні властивості аніліну

Тема уроку. Анілін, його склад, будова молекули, фізичні властивості. Хімічні властивості аніліну: взаємодія з неорганічними кислотами, бромною водою. Взаємний вплив атомів у молекулі аніліну. Одержання аніліну Цілі уроку: ознайомити учнів з аніліном як представником нітросполук, його фізичними властивостями; дати уявлення…

Конспект уроку: Пептиди. Пептидний зв’язок

Тема уроку. Пептиди. Пептидний зв’язок Цілі уроку: формувати в учнів знання про пептиди; показати їхні склад і будову на прикладі ди- і трипепти- дів; ознайомити учнів з механізмом утворення пептидного зв’язку, будовою поліпептидного ланцюга; вивчити поширення пептидів у природі, їхню…