8 клас

Контроль рівня навчальних досягнень з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»

Цілі уроку: перевірити рівень знань учнів та їх уміння виконувати розрахунки з використанням понять «кількість речовини», «молярна маса», «молярний об’єм», «відносна густина газу»; виявити рівень навчальних досягнень учнів з теми. Тип уроку: контроль знань, умінь і навичок. Форми роботи: письмова…

Конспекти уроків з хімії 8 клас: Розрахунки за хімічними формулами

Цілі уроку: систематизувати знання про кількість речовини, молярну масу, молярний об’єм; удосконалювати навички обчислень за хімічними формулами; підготувати учнів до тематичного оцінювання з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами». Тип уроку: узагальнення й систематизації знань. Форми роботи: групова, індивідуальна.…

Відносна густина газів. Обчислення відносної густини

Цілі уроку: розкрити суть поняття «відносна густина газів»; навчити учнів здійснювати розрахунки відносної густини газів, обчислення молярної маси за відомою відносною густиною; показати практичне значення цих розрахунків. Тип уроку: засвоєння нових знань. Форми роботи: розповідь учителя, керована практика, самостійна робота.…

Молярний об’єм газів. Обчислення об’єму газу за нормальних умов

Цілі уроку: ознайомити учнів з поняттям «молярний об’єм»; розкрити особливості використання поняття «молярний об’єм» для газоподібних речовин; навчити учнів використовувати отримані знання для розрахунків об’ємів газів за нормальних умов. Тип уроку: комбінований. Форми роботи: розповідь учителя, керована практика. Обладнання: Періодична…

Обчислення за хімічними формулами молярної маси й кількості речовини

Цілі уроку: поглибити уявлення учнів про молярну масу речовини; навчити використовувати набуті знання для обчислення за хімічними формулами молярної маси, маси й кількості речовини. Тип уроку: формування вмінь і навичок. Форми роботи: керована практика, самостійна робота. Обладнання: Періодична система хімічних…

Конспект уроку з хімії: Молярна маса

Цілі уроку: увести поняття «молярна маса»; ознайомити з одиницею вимірювання молярної маси речовини; показати фізичний зміст молярної маси речовини; пояснити взаємозв’язок між кількістю речовини, масою, молярною масою. Тип уроку: комбінований. Форми роботи: керована практика, самостійна робота. Обладнання: Періодична система хімічних…

Обчислення кількості атомів (молекул) у певній кількості речовини

Цілі уроку: формувати вміння і практичні навички хімічних обчислень з використанням понять «кількість речовини», «моль», «стала Авогадро». Тип уроку: формування вмінь і навичок. Форми роботи: керована практика, самостійна робота. Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Конспект: Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Стала Авогадро

Цілі уроку: сформувати уявлення учнів про хімічне поняття «кількість речовини»; показати сутність фізичної величини кількості речовини; ознайомити з одиницею вимірювання кількості речовини; увести поняття «моль», «стала Авогадро». Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Форми роботи: розповідь учителя, бесіда. Обладнання: Періодична система…

Конспект уроку: Прості речовини кисень і залізо

Цілі уроку: повторити вивчені відомості про прості речовини — метали й неметали на прикладі кисню й заліза, їх фізичні та хімічні властивості; удосконалювати навички складання хімічних формул і рівнянь. Тип уроку: узагальнення й систематизації знань. Форми роботи: групова, індивідуальна. Обладнання:…

Основні поняття хімії

Цілі уроку: повторити хімічні поняття, що були розглянуті під час вивчення хімії в 7 класі («речовина», «атом», «молекула», «йон», «хімічний елемент», «відносна атомна й молекулярна маси», «прості та складні речовини», «хімічна формула», «фізичні й хімічні явища», «хімічні рівняння»). Тип уроку:…