9клас

Урок з хімії 9 клас: Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти

Цілі уроку: формувати уявлення учнів про процеси, що відбуваються в розчинах; ознайомити з поняттям «електролітична дисоціація». Тип уроку: засвоєння нових знань. Форми роботи: розповідь учителя, демонстраційний експеримент. Обладнання: таблиця розчинності, прилад для визначення електропровідності в розчинах, медіафрагмент «Схема дисоціації NaClі…

Приготування розчинів. Практична робота № 1. Приготування розчину солі із заданою масовою часткою розчиненої речовини

Цілі уроку: формування навичок і вмінь приготування розчинів; розвиток навичок розв’язання задач із використанням поняття «масова частка розчиненої речовини», розрахунків, пов’язаних із приготуванням розчинів; перевірити знання правил техніки безпеки, практичні вміння й навички приготування розчинів із заданою масовою часткою розчиненої…

Конспект уроку з хімії 9 клас: Обчислення масової частки й маси речовини в розчині

Цілі уроку: закріпити знання про масову частку розчиненої речовини; формувати навички й уміння обчислювати масову частку розчиненої речовини, застосовувати ці знання для обчислення маси розчиненої речовини, приготування розчинів із заданою масовою часткою розчиненої речовини. Тип уроку: застосування знань, умінь і…

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Приготування розчинів

Цілі уроку: ознайомити учнів зі способами вираження складу розчинів, поняттями «масова частка розчиненої речовини», «концентрація»; формувати навички використання цих понять для обчислень і приготування розчинів. Тип уроку: формування нових знань, умінь і навичок. Форми роботи: фронтальна бесіда, розв’язання задач. Обладнання:…

Урок з хімії 9 клас: Фізико-хімічна сутність процесу розчинення. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин

Цілі уроку: формувати знання учнів про фізико-хімічну природу процесу розчинення; з’ясувати внутрішню сутність процесу розчинення; показати, що процес розчинення супроводжується не лише фізичними явищами, але й хімічною взаємодією розчинника й розчиненої речовини; дати уявлення про теплові явища, що супроводжують процес…

Конспект уроку: Розчинність, її залежність від різних факторів. Насичені й ненасичені розчини

Цілі уроку: розвивати знання учнів про розчини на прикладі поняття «розчинність»; формувати вміння розв’язувати розрахункові задачі з використанням поняття «розчинність»; з’ясувати фактори, що впливають на розчинність речовин; ознайомити учнів із класифікацією розчинів за розчинністю речовин. Тип уроку: засвоєння вмінь і…

Розчин та його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Вода як розчинник. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок

Цілі уроку: формувати уявлення учнів про склад розчинів; ознайомити з властивостями води як універсального розчинника. Тип уроку: засвоєння нових знань. Форми роботи: фронтальна бесіда. Обладнання: таблиця розчинності, класифікація розчинів, схема будови молекули води, опорна схема.

Значення розчинів у природі й життєдіяльності людини. Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини

Цілі уроку: розвивати знання учнів про розчини; формувати уявлення учнів про розчини як багатокомпонентні системи; ознайомити з класифікацією розчинів; показати значення розчинів у природі й життєдіяльності людини. Тип уроку: засвоєння нових знань. Форми роботи: евристична бесіда, самостійна робота зі схемою,…

Періодичний закон, періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Хімічний зв’язок, будова речовини

Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про періодичне повторення властивостей хімічних елементів і речовин, утворених цими елементами; розширити уявлення учнів про будову атома, зв’язок між будовою атомів та їх положенням у періодичній системі; повторити види хімічного зв’язку, типи кристалічних…

Основні класи неорганічних сполук

Цілі уроку: повторити хімічні поняття, розглянуті під час вивчення хімії 8 класу; узагальнити й систематизувати знання про класи неорганічних сполук, їх генетичні зв’язки, хімічні властивості. Тип уроку: узагальнення й систематизації знань. Форми роботи: фронтальна бесіда, групова робота. Обладнання: Періодична система…