Хімія

Урок: Кальцій. Кальцій оксид і гідроксид. Солі Кальцію. Поняття про твердість води. Використання найважливіших сполук Кальцію

Цілі уроку: розширити знання учнів про метали на прикладі лужноземельних металів; вивчити властивості лужноземельних металів, їхніх сполук, способи одержання й застосування на прикладі Кальцію. Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь і навичок і творчого застосування їх на практиці. Форми…

Лужні метали. Натрій і Калій. Оксиди, гідроксиди, солі Натрію й Калію. Використання найважливіших сполук Натрію й Калію. Калійні добрива

Цілі уроку: поглибити й розширити знання про метали на прикладі лужних металів Натрію й Калію; вивчити зв’язок між властивостями оксидів, гідроксидів, солей Натрію й Калію, їх одержанням і застосуванням; розвивати навички складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі хімічних властивостей Натрію,…

Конспект уроку: Поняття про сплави. Корозія металів. Захист від корозії

Цілі уроку: ознайомити учнів з поняттям «сплави», їхнім складом, властивостями, процесом руйнування металів під дією навколишнього середовища, основними способами захисту металів від корозії; продовжити формування вмінь і навичок складання рівнянь окисно-відновних реакцій на прикладі хімічної корозії. Тип уроку: комбінований урок…

Короткі відомості з історії розвитку чорної металургії в Україні. Розв’язання задач на розрахунки за хімічними рівняннями за реагентами, що містять домішки

Цілі уроку: дати учням уявлення про історію розвитку та значення чорної металургії в Україні; формувати вміння й навички розв’язання задач за рівняннями хімічних реакцій, у яких реагенти містять домішки. Тип уроку: засвоєння вмінь і навичок. Форми роботи: фронтальна робота, групова…

Металічні елементи в природі. Загальні способи одержання металів. Виробництво чавуну та сталі

Цілі уроку: ознайомити учнів з поширенням металів у природі, основними способами одержання металів, реакціями, покладеними в основу одержання металів; ознайомити з основними принципами доменного виробництва; показати взаємозв’язок між властивостями металів, їх поширенням у природі та способами їх одержання. Тип уроку:…

Конспект уроку з хімії 10 клас: Характерні хімічні властивості металів

Цілі уроку: ознайомити учнів із загальними хімічними властивостями металів, рядом активності металів; показати взаємозв’язок між хімічними властивостями металів та будовою атомів; розвивати навички складання рівнянь окисно-відновних реакцій і реакцій йонного обміну на прикладі хімічних властивостей металів. Тип уроку: засвоєння нових…

Положення металічних елементів у періодичній системі, особливості будови атомів. Металічний зв’язок. Фізичні властивості металів

Цілі уроку: поглибити знання учнів про металічні елементи, їх положення в періодичній системі, особливості будови атомів, будови речовини; ознайомити з типом хімічного зв’язку, властивим металам, — металічним зв’язком; показати вплив зв’язку на фізичні властивості речовин, утворених металічними елементами. Тип уроку:…

Контрольна робота з теми « Неметали та їхні сполуки »

Цілі уроку: узагальнити та скоригувати знання учнів з теми «Неметали та їхні сполуки»; визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми, розуміння учнями основних понять, уміння використовувати їх на практиці. Тип уроку: контролю й коригування знань, умінь і навичок. Форми роботи:…

Конспект уроку: Використання неметалів та їхніх сполук. Кругообіг неметалічних елементів у природі. Парниковий ефект

Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про неметалічні елементи та їхні сполуки; розширити знання учнів про неметали; ознайомити учнів з поняттям «адсорбція» на прикладі активованого вугілля, показати його застосування; розвивати екологічну грамотність учнів на прикладі явища парникового ефекту; підготувати…

Силікатна кислота й силікати. Поняття про будівельні матеріали: скло, цемент, бетон

Цілі уроку: ознайомити зі складом і властивостями силікатної кислоти й силікатів; з’ясувати сфери їх використання, істотні відмінності від інших кислот за фізичними й хімічними властивостями; ознайомити із силікатами як найважливішими будівельними матеріалами, які виробляє силікатна промисловість, — склом, цементом, бетоном;…