3 клас (нова програма)

Конспект уроку з інформатики 3 клас: СТВОРЕННЯ ФОТОАЛЬБОМУ. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

навчальна: узагальнити вивчений матеріал; перевірити набуті вміння та навички; вчити створювати фотоальбом; розвивальна: розвивати увагу, навички самоконтролю; формувати вміння робити висновки, аналізувати готову роботу; виховна: виховувати любов до природи, цікавість до навколишнього світу, інтерес до інформатики.

Конспект уроку з інформатики 3 клас: ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

навчальна: ознайомити з етапами створення презентації; формувати вміння створювати презентацію залежно від її призначення (самостійний перегляд чи ілюстрація виступу), змінювати фон слайда; розвивальна: розвивати логічне мислення, пам’ять, словниковий запас, увагу; фор­мувати вміння працювати самостійно; виховна: виховувати інтерес до інформатики, естетичний…

Урок інформати в 3 класі: Створення проектів

Мета: навчальна: сформувати уявлення про проект, правила роботи в групах; формувативміння працювати колективно, проводити дослідницьку діяльність; розвивальна: розвивати увагу, пам’ять, зв’язне мовлення; формувати вміння аналі­зувати, робити висновки; виховна: виховувати повагу до думки інших, інтерес до колективної праці, працьо­витість. Тип уроку:…

Інформатика 3 клас: Розповідаємо казки (Скретч)

Мета: навчальна: розширити знання учнів про середовище Скретч; формувати вміння додавати фон, зберігати створені скрипти; розвивальна: розвивати увагу, пам’ять, словниковий запас, логічне мислення; фор­мувати вміння робити висновки; виховна: виховувати інтерес до інформатики, до програмування, творче ставленнядо предмета.

Урок з інформатики: Нові мешканці країни Скретч

Мета: навчальна: розширити знання про можливості програми Скретч; учити додавати нові об’єкти та складати для них скрипти; розвивальна: розвивати увагу, пам’ять, творче мислення; виховна: виховувати творче ставлення до роботи, інтерес до програмування. Гип уроку: засвоєння нових знань, розвиток умінь і…

Конспект уроку з інформатики 3 клас: Перші кроки

Мета: навчальна: формувати вміння працювати з набором команд у програмі Скретч, складати найпростіший скрипт для виконавця Рудого кота; розвивальна: розвивати увагу, пам’ять, словниковий запас, логічне мислення; фор­мувати вміння аналізувати, робити висновки, виховна: виховувати інтерес до інформатики, до думки інших людей.

Конспект з інформатики 3 клас: Редагування Презентацій

Цілі: навчальна: формувати вміння редагувати презентацію: виправляти помилки, вно­сити зміни в текстові та графічні об’єкти; розвивальна: розвивати увагу, логічне мислення, зв’язне мовлення, словниковий запас учнів; виховна: виховувати творче ставлення до роботи, естетичний смак, інтерес до ін­форматики. Тип уроку: засвоєння нових…

Конспект уроку інформатика 3 клас: Створюємо презентацію.

Цілі: навчальна: формувати вміння створювати презентації в програмі PowerPoint,вико­ристовуючи текст та рисунки; розвивальна: розвивати логічне мислення, спостережливість, увагу, старанність; виховна: виховувати творче ставлення до роботи, інтерес до інформатики, естетич­ний смак. Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь і навичок.

Урок: Знайомство з Рудим котом….

Цілі: навчальна: розширити знання учнів про алгоритми; ознайомити з вікном програ­ми Скретч,призначенням об’єктів цієї програми; розвивальна: розвивати пам’ять, увагу, творче мислення учнів; формувати вміння аналізувати інформацію; виховна: виховувати повагу до думки інших, інтерес до інформатики.

Конспект уроку з інформатики 3 клас: Алгоритми і виконавці

Цілі: навчальна: повторити вивчене в 2 класі про алгоритми та виконавців; формувативміння складати алгоритми та виконувати їх; розвивальна: розвивати увагу, пам’ять, словниковий запас, логічне мислення; фор­мувати вміння робити висновки; виховна: виховувати інтерес до інформатики, повагу до думки інших людей, само­стійність…