Інтегровані уроки

Конспект уроку: інформатика + географія

Урок: інформатика + географія Тема уроку географія: Практична робота «Побудова графіка зміни кількості населення за певний період», «Побудова секторної та стовпчикової діаграм національного складу населення України» Мета уроку географії:

Конспект інтегрованого уроку: інформатика + біологія

Урок: інформатика + біологія Тема уроку біології: Вплив наркотиків і токсинів на поводження людини. Мета уроку: установити причину, наслідки, природу дії алкоголю, наркотиків; переконати учнів у неприпустимості вживання цих речовин; визначити основні шляхи профілактики наркоманії й алкоголізму; Тема уроку інформатики:…

Інтегрований конспект уроку: інформатика + алгебра

Урок: інформатика + алгебра Тема уроку алгебри: Побудова графіків гармонійних коливань Мета: Навчитися будувати графік функції гармонійних коливань. Тема уроку інформатики: Практична робота «Побудова діаграм і графіків на основі табличних даних» Мета: формувати вміння записувати формули в електронній таблиці Excel;…

Інтегрований урок з інформатики: інформатика + природознавство

Урок:  інформатика +  природознавство Тема уроку природознавства: «Екологічна безпека Землі». Мета: виховувати дбайливе відношення до навколишньої природи. Тема уроку інформатики: Складання лінійних алгоритмів

Інтегрований урок: інформатика + зарубіжна література

Урок:  інформатика +  зарубіжна література Тема уроку зарубіжної літератури: «Морально-естетичний ідеал і система образів у романі Чарльза Діккенса «Домбі і син». Тема уроку інформатики: Демонстрація освітніх презентацій Мета уроку: формувати вміння демонструвати самостійно створену освітню презентацію, навчити дітей здобувати знання…