Інформатика

Лабораторна робота: Робота в СУБД. Створення управляючих запитів

Лабораторна робота: Робота в СУБД.  Створення управляючих запитів Теоретичні відомості Управляючі запити використовуються для створення, вилучення та зміни таблиць або для створення індексів в поточній базі даних. Керуючі інструкції: CREATE TABLE – створює таблицю

Лабораторна робота: Робота в СУБД. Отримання підсумкових даних

Лабораторна робота: Робота в СУБД.  Отримання підсумкових даних Теоретичні відомості Підсумкові дані можна отримати, створивши перехресний запит. У перехресному запиті відображаються результати статистичних розрахунків (сума, кількість, середні значення) виконаних за даними з одного поля таблиці.

Лабораторна робота: Робота в СУБД. Використання QBE для запису операторів SQL

Лабораторна робота: Робота в СУБД. Використання QBE для запису операторів SQL Теоретичні відомості Є дві основні мови опису запитів: – QBE – мова запитів за зразком – SQL – структурована мова запитів Мова QBE дозволяє створювати складні запити за допомогою…

Лабораторно-практична робота: Створення нової бази даних. Створення запитів.

Лабораторно-практична робота: Створення нової бази даних. Створення запитів. Короткі теоретичні відомості Запит – це об’єкт бази даних, який використовується для вибірки даних із таблиць за певною умовою. Є такі типи запитів: на вибірку, з параметром, на створення таблиці, перехресний, підсумковий…