Математика

Координатна площина. Графіки залежності

Мета: вдосконалити вміння учнів, вироблені в ході вивчення теми шляхом розв’язування задач підвищеної складності; відпрацьовувати обчислювальні навички. Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок. Хід уроку

Конспект: Графіки залежності між величинами

Мета: закріпити знання учнів про зміст поняття «графік залежності» та спосіб побудови графіків руху та зміни температур; продовжити робо­ту з вироблення вмінь будувати графіки залежності за даними таблиці відповідних значень величин, а також умінь «читати» побудовані гра­фіки залежностей; відпрацювати обчислювальні…

Приклади графіків залежностей між величинами

Мета: формувати в учнів уявлення про зміст поняття «графік залеж­ності», сформувати уміння «читати таблиці» й виконувати побудову графіків простих залежностей за даними, розміщеними в таблиці Тип уроку: засвоєння нових знань Хід уроку