56 462 перегляд(ів)

Чинники, що впливають на репродуктивне здоров’я молоді

Мета:

сформувати в учнів поняття про чинники, що впливають на ре­продуктивне здоров’я молоді.

Обладнання та матеріали: фотографії й плакати, які дозволяють ілюструвати чинники, що впливають на репродуктивне здоров’я молоді.

Базові поняття й терміни: чинник; чинники, які впливають на репродуктивне здоров’я молоді.

Тип уроку:   комбінований.

Хід уроку

  1.                                           I.                       Організаційний етап
  2.                                       II.                       Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

Обговорення проблемної ситуації «Бажаючи мати привабливий вигляд, Наталка дуже легко вдяглася в холодну погоду — коротку спідницю, черевички на підборах, прозорий шарф. Мати попросила її вдягтися інакше й сказала: “Подумай про своїх майбутніх дітей, моїх онуків”. Як ви гадаєте, що мала на увазі матуся?»

  1.                                    III.                       Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя

■ 1. Чинники впливу на репродуктивне здоров’я молоді

Репродуктивне здоров’я, як і здоров’я в цілому, визначається різними чинниками.

По-перше, спадковістю. Батьки передали нам свої ознаки й властивос­ті, зокрема й ті, що визначають репродуктивне здоров’я.

По-друге, репродуктивне здоров’я залежить від способу життя, який ми ведемо, наявності корисних і шкідливих звичок.

Окрім цього, репродуктивне здоров’я визначається також і системою охорони здоров’я, що існує в нашій країні. На репродуктивне здоров’я мо­жуть впливати соціально-економічні й природні чинники, наприклад еко­логічні.

Кожний із чинників здоров’я може справляти як позитивний, так і не­гативний вплив на репродуктивне здоров’я людини.

До порушення репродуктивного здоров’я можуть призвести безвідпові­дальне ставлення до себе і свого партнера, відсутність аналізу наслідків своїх дій, неправильне інформування про способи й методи профілактики небажа­ної вагітності, про запобігання інфекцій, що передаються статевим шляхом.

Репродуктивне здоров’я страждає й від так званих «хвороб цивіліза­ції». Хвороби цивілізації — це захворювання людини, що виникли внаслі­док вад промислової та науково-технічної революцій, які супроводжуються негативними змінами навколишнього середовища. До хвороб цивілізації належать гіподинамія, стрес, ожиріння, онкологічні захворювання, чимало серцево-судинних захворювань, захворювання хребта, алергії, імунодефі­цити тощо. Усі вони негативно впливають на репродуктивну функцію, по­гіршують здоров’я наступних поколінь.

До чинників ризику для репродуктивного здоров’я належать:

несприятливий для здоров’я спосіб життя (хронічний стрес, низька фі­зична активність, безладні статеві зв’язки, нераціональне харчування, відсутність режиму праці й відпочинку тощо);

уживання шкідливих речовин (тютюну, алкоголю, наркотиків);

негативні чинники екологічного середовища (забруднення навколиш­нього середовища, високий рівень радіації тощо);

негативні чинники соціального середовища (низький рівень життя, безробіття тощо);

негативні спадкові чинники;

недоступність медичних послуг;

недоступність послуг з консультування та інформування.

Зупинімося докладніше на деяких із них.

2. Вплив нікотину на репродуктивне здоров’я підлітків

Навіть звичайна застуда, викликана тим, що дівчинка-підліток одягла­ся не за погодою, може призвести до проблем з репродуктивним здоров’ям. Ще більш негативно впливають на репродуктивну систему алкоголь, ніко­тин та наркотики.

Паління в підлітковому віці негативно впливає на всі фізіологічні сис­теми, зокрема й на процес дозрівання репродуктивної системи. Ситуація ускладнюється тим, що наслідки цього підліткового паління можуть по­значитися пізніше, тоді, коли вже дозрілі чоловік та жінка вирішують на­родити дитину. Можливо, у цей час вони вже кинули курити, але наслідки підліткового паління негативно впливають на них самих та на здоров’я їх­ньої майбутньої дитини.

Наслідки паління становлять загрозу й на генетичному рівні, оскільки позначаються на потомстві в другому й третьому поколінні

■       3. Вплив алкоголю на репродуктивне здоров’я підлітків

Алкоголь також негативно впливає на репродуктивне здоров’я. На­самперед, алкоголь порушує спадковий матеріал статевих клітин, що призводить до важких наслідків для потомства — розумової відсталості, анатомічних каліцтв, захворювань внутрішніх органів та систем. Ще видат­ний лікар Гіппократ зазначав, що причиною ідіотизму, епілепсії та інших нервово-психічних захворювань у дітей є пияцтво їхніх батьків.

Підліток, який вживає алкоголь, зазвичай не замислюється про відда­лені наслідки цієї дії. А тим часом в організмі дівчинки-підлітка вже є всі ті клітини, що передадуть майбутньому потомству генетичну інформацію. І вже в підлітковому віці на них впливає алкоголь.

Чинники, що руйнують здоров’я, діють не ізольовано, а разом, вони взаємопов’язані. Це істотно підсилює їхній несприятливий ефект. Так, палін­ня підвищує ризик появи хворого потомства в 1,5 рази, зловживання алкого­лем — в 1,3 рази, а спільний вплив цих чинників підвищує ризик у 6 разів.

Алкоголь порушує роботу ендокринних залоз, що особливо небезпечно в підлітковому віці, оскільки від нормального функціонування ендокринної системи залежать ріст, розвиток і статеве дозрівання.

Слід знати про таке:

L жіночий організм більш чутливий до алкоголю, аніж чоловічий; у жі­нок швидше виникає алкогольна залежність;

L під впливами алкоголю в ранній період вагітності зародок або гине, або порушується його розвиток;

L новонароджені діти алкоголіків відрізняються маленькою масою і дов­жиною, розміри їхнього мозку зменшені;

L діти алкоголіків погано розвиваються і вчаться, часто хворіють;

L плід може успадкувати пристрасть матері до спиртного, у нього може виникнути підвищена чутливість до алкоголю;

L у питущої жінки згасає інстинкт материнства, незрідка вона перестає піклуватися про дітей і відмовляється від них.

Алкоголь справляє на організм майбутніх батьків сильну отруйну дію. Він порушує обмін речовин, знижує опірність до інфекцій, уражає майже всі фізіологічні системи, зокрема й репродуктивну. Алкоголь завдає шкоди структурі й генетичному матеріалу статевих клітин — яйцеклітинам у жі­нок і сперматозоїдам у чоловіків. Ці ушкодження передаються потомству й стають причиною важких захворювань.

■       4. Вплив наркотиків на репродуктивне здоров’я підлітків

Наркотики ще більше, ніж нікотин та алкоголь, порушують генетич­ний апарат статевих клітин. Потомство наркоманів страждає від усіляких каліцтв, порушень роботи нервової системи та інших фізіологічних систем організму. Але найчастіше це потомство просто не народжується, оскільки гине на ранніх стадіях ембріогенезу.

Не випадково кажуть, що наркотики можуть стати стратегічною зброєю для знищення цілої країни.

Наркотики діють на ендокринну систему, порушують нормальний син­тез гормонів і припиняють процеси розвитку в підлітковому віці.

Наркоман — це людина, яка непоправно руйнує своє здоров’я, зо­крема й репродуктивне. Наркоман, як правило, має цілий букет захво­рювань: гастрит, гепатит, слабкість серцевого м’яза, виснаження. У нього знижується рівень статевих гормонів і здатність до зачаття. Швидко згасає статевий потяг. Наркомани дуже рідко мають дітей. Отруєння потомства наркотиками ще у внутрішньоутробному періоді розвитку призводить до різних пороків, аномалій і хвороб у новонароджених. У наркоманів часто народжуються мертві діти або діти зі зниженою життєздатністю.

Особливою небезпекою для потомства є зловживання наркотичними препаратами під час вагітності. Наркотичні речовини потрапляють у плід і отруюють його. Наркотики потрапляють і в материнське молоко, тому мати-наркоманка не може годувати свою дитину.

Згідно з класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), наркоманія віднесена до розряду психічних захворювань, при яких у хворого з’являється прагнення до саморуйнування. Звісно, людина, яка руйнує сама себе, не може фізіологічно залишати потомство, думати й тим більше піклуватися про нього.

■       5. Вплив раннього статевого життя на репродуктивне здоров’я

Раннє статеве життя призводить до багатьох негативних наслідків. Організм підлітка не готовий до цього фізіологічно й психологічно. Підлі­ток не може брати на себе відповідальність за складні стосунки, оскільки соціально й економічно він залежить від батьків.

До ризиків, пов’язаних з раннім статевим життям, належать:

L рання вагітність, що наражає на небезпеку здоров’я матерів-підлітків та їхніх дітей;

L нервові стреси й невдачі, пов’язані з неготовністю нервової системи підлітка до таких стосунків;

L зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), зо­крема ВІЛ/СНІДом.

Рання вагітність шкідлива для організму підлітка, вона важко протікає, пологи стають справжньою медичною проблемою. Крім того, з’являється й інша проблема — соціальна. Підліток не готовий ростити свою дитину, виховувати її, оскільки він іще сам потребує батьківської опіки. Важко переноситься рання вагітність і психологічно.

Раннє статеве життя часто призводить до захворювань, що передають­ся статевим шляхом.

Раннє статеве життя пов’язане з великим ризиком і для власного здоров’я, і для здоров’я майбутнього покоління. Тільки доросла, фізіоло­гічно й соціально дозріла людина може створювати родину, народжувати й виховувати своїх дітей. Материнство буде щасливим тільки в тому разі, коли жінка сформувалася для цього фізіологічно, психологічно й соці­ально.

Раннє статеве життя зазвичай починають підлітки з несформованими моральними принципами. Не маючи необхідних відомостей про особливості свого власного розвитку, такі підлітки через незнання легковажно ставлять­ся до свого здоров’я та здоров’я своїх нащадків. Низький рівень загальної культури підлітків супроводжується й низькою сексуальною культурою, невмінням будувати свої стосунки з протилежною статтю, відповідати за ці стосунки.

Відмова від раннього статевого життя не означає відмови від стосунків із протилежною статтю. Якраз навпаки, така поведінка є запорукою нор­мального статевого життя в зрілості.

Робота в групах. Робота з підручником

Учні вивчають відповідні сторінки підручника (§ 8), працюють з ілю­страціями, таблицями, схемами.

 

IV.    Узагальнення, систематизація й контроль знань та вмінь учнів

Робота із зошитом

? Виконання завдань № 1—4 на с. 29—30.

Робота з підручником

& Роботу з текстом підручника можна зорганізувати в групах, запропо­нувавши прочитати § 8 і обговорити такі запитання.

■ Якими чинниками визначається репродуктивне здоров’я підлітка?

■ Що може призводити до порушення репродуктивного здоров’я?

■ Як паління впливає на репродуктивне здоров’я людини?

■ Як алкоголь впливає на репродуктивне здоров’я людини?

■ Як наркотики впливають на репродуктивне здоров’я людини?

■ Чому, знаючи про шкоду паління, люди все ж таки курять?

■ Чому, знаючи про шкоду алкоголю, люди все одно п’ють?

■ Чому, знаючи про шкоду наркотиків, люди їх приймають?

 

V.      Самостійна робота учнів

У робочому зошиті учні виконують завдання № 5—6 на с. 30—31.

VI.    Домашнє завдання

1)У підручнику прочитати § 8, відповісти на запитання після параграфа.

2)У робочому зошиті виконати завдання № 7—8 на с. 31.

VII.   Підбиття підсумків уроку

Icon of Чинники, що впливають на репродуктивне здоров'я молоді Чинники, що впливають на репродуктивне здоров'я молоді (15.1 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *