479 перегляд(ів)

Ділення десяткових дробів. Частина 8

Мета: продовжити роботу щодо вдосконалення вмінь учнів виконувати арифметичні дії з десятковими дробами та застосовувати їх. для розв’язу­вання задач складанням рівняння і текстових задач геометричного змісту.

Тип уроку: застосування знань, вмінь та навичок.

Хід уроку

І. Розминка

Усні вправи

  1. Обчисліть:

 

1) 1,45 + 0,15,

2) 9,8 – 5,9,

3) 30 · 0,01;

4) 0,2 · 50;

· 4,

: 1,3;

+ 2,4;

: 2,5;

+ 0,8,

+ 1,8;

: 0,9;

+ 0,8;

: 0,8;

· 2;

: 0,1;

· 5.

?

?

?

?

  1. Спростіть вираз:

1) 0,5х – 0,3x; 2) х – 0,96х; 3) 2у – 1,3у; 4) 3,76х + 4,24х.

  1. Чому дорівнює ширина прямокутника, якщо його площа 9 см2, а дов­жина 6 см?
  2. Ластівка живе до 9 років, що складає:

1) 0,3 років життя жайворонка;

2) 0,2 років життя чайки;

3) 0,25 років життя голуба. Визначити тривалість життя цих птахів.

 

II. Перевірка домашнього завдання

№№ 968, 970 — розв’язання задач записати заздалегідь на дошці.

№968

х м/хв — швидкість кролика.

№ 970.

х км/год — швидкість другого.

(х + 9,6) · 12 = 136,8;

х + 9,6 = 136,8 : 12;

х + 9,6 = 11,4;

х = 11,4 – 9,6;

х = 1,8.

Відповідь. 1,8 м/хв.

(10,2 – х) · 6 = 36,6;

10,2 – х = 36,6 : 6;

10,2 – х = 6,1;

х  = 10,2 – 6,1;

х = 4,1.

Відповідь. 4,1 км/год.

 

III. Удосконалення вмінь. Розв’язування задач

Учитель. Любі діти, ви вже знаєте, що багато задач на рух можна розв’язувати, склавши і розв’язавши відповідне рівняння, сьогодні ми з вами розглянемо задачі іншого типу, для розв’язання яких найзручніше скласти і розв’язати рівняння. Але спочатку вам потрібно відповісти на запитання.

  1. Як зміниться десятковий дріб, якщо кому в ньому:

1) перенести вліво через 1, 2, 3 і т. д. цифри;

2) перенести вправо через 1, 2, 3 і т. д. цифри?

  1. Як знайти, на скільки:

1) число 3,2 більше за 0,32;

2) число а більше за число b;

3) число 10a більше за а?

Після знаходження відповідей на запитання учитель разом з учнями розбирає розв’язання.

№ 990. Перед складанням рівняння треба перевірити, чи зрозуміли умову задачі учні. Тому вчитель ставить запитання до класу:

– Як зміниться шуканий дріб, якщо перенести кому в ньому на 1 цифру вправо? (Збільшиться в 10 разів)

– Як знайти, на скільки збільшиться дріб? (Від більшого значення відняти менше)

– Чому дорівнює різниця за умовою задачі?

№ 990. Розв’язання. Нехай х — шуканий десятковий дріб, тоді нове число – 10х, а їх різниця 10хх, що за умовою задачі дорівнює 62,01. Скла­демо і  розв’яжемо рівняння:

10х х = 62,01;

9х = 62,01;

х = 62,01 : 9;

х = 6,89.

Отже, шукане число — 6,89.

Відповідь. 6,89.

По закінченні розв’язування № 990 учнем пропонується розв’язати аналогічну задачу, складену вчителем, і після розв’язання якої вчитель за­питує учнів, чи не зможуть вони пояснити, як учитель (автори підручни­ка) складали ці задачі. (Беремо будь-який десятковий дріб, множимо його на 10, потім знаходимо різницю більшого і меншого значень — це і є чис­ло, що показує, на скільки збільшився дріб). Після цього вчитель гово­рить учням, що одна з частин домашнього завдання буде саме на складан­ня задачі зі змістом, аналогічним до змісту задачі № 990.

По завершенні розбору цього моменту учням пропонується розв’я­зати задачі з геометричним змістом на всі дії з десятковими дробами (№№ 977,979) та розв’язати рівняння № 965 (3; 4) і приклад на всі дії з де­сятковими дробами.

Обчислити значення виразу:

(33,77 : 1,1 + 1,242 : 0,27) · 1,4 – 4,1.

 

IV. Підсумок уроку

Яке з рівнянь відповідає умові задачі?

Якщо деякому десятковому дробу перенести кому на 2 цифри вправо, вона збільшиться на 99,99:

l) 10x x = 99,99; 2)100х х = 99,99; 3)10х + х = 99,99.

 

V. Домашнє завдання

Учитель попереджує учнів, що наступний урок присвячується підго­товці до контрольної роботи, тому слід повторити п. 31,32, № 872, склас­ти задачу, аналогічну до № 990, 966 (3; 4).

Icon of Urok 108 Urok 108 (12.8 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *