558 перегляд(ів)

Ділення з остачею. Площа прямокутника. Прямокутний паралелепіпед і його об’єм. Частина 2

Мета: підготувати учнів до тематичної атестації.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Обладнання: таблиці «Ділення з остачею», «Площа прямокутника», «Об’єм прямокутного паралелепіпеда».

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання (Зібрати зошити)

 

II. Актуалізація опорних знань

Усні вправи

 1. Знайдіть частку та остачу від ділення:

1) 49 на 10; 2) 49 на 9; 3) 49 на 7; 4) 49 на 48.

 1. Обчисліть значення виразу: 1) 23; 2) 32; 3)1125; 4) (5 – 5)100.
 2. Знайдіть периметр квадрата, площа якого дорівнює площі прямокут­ника зі сторонами 4 см і 9 см.
 3. Об’єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює 240 см3. Яка з наступ­ник трійок чисел може задавати виміри цього паралелепіпеда?

1) 4 см, 6 см, 12 см; 2) 5 см, 6 см, 8 см; 3) 3 см, 5 см, 10 см.

 1. Чому дорівнює сума довжин усіх ребер цього паралелепіпеда? Чи ви­стачить 200 см2 кольорового паперу, щоб обклеїти модель цього парале­лепіпеда з усіх боків?

 

II. Узагальнення і систематизація знань

Після розв’язання усних вправ учитель ще раз повторює з учнями ос­новний теоретичний матеріал розділу (зручніше буде зробити це за допо­могою таблиць «Ділення з остачею», «Площа прямокутника», «Об’єм прямокутного паралелепіпеда»). Ставить запитання:

 1. Як знайти ділене, якщо відомий дільник, неповна частка й остача?
 2. Деяке число поділили на 7, отримавши в частці 3 і в остачі 8. Чи може таке бути? Чому?
 3. 3.     Як вимірюється площа фігури? Яка одиниця (виміру) площі в 10 разів більша за 1 мм2 (1 см2, 1 дм2, 1м2)?
 4. Які виміри треба зробити, щоб обчислити: 1) площу прямокутника, виготовленого з паперу; 2) площу квадратної ділянки землі? А як об­числити їх периметри?
 5. Як виміряти об’єм геометричного тіла? Яку одиницю об’єму отри­маємо, якщо 1 мм3 збільшити в 1 000 000 разів?
 6. Дано дерев’яну модель прямокутного паралелепіпеда. Які виміри тре­ба зробити, щоб обчислити: 1) його об’єм; 2) площу поверхні; 3) дов­жину всіх його ребер? Чи зміниться розв’язання задачі, якщо замість паралелепіпеда взяти куб?

Повторивши теоретичний матеріал, учні можуть переходити до розв’язання письмових вправ. (Бажано звернутись до робочих зошитів — тематичне оцінювання № 5.)

@ Вчитель може організувати роботу учнів на уроці різними способами: самостійна з подальшою перевіркою і поясненнями незрозумілих мо­ментів; робота учнів на місцях з коментарем кого-небудь з учнів з місця; фронтальне розв’язування вправ біля дошки. У будь-якому разі треба стежити за тим, щоб учні якомога частіше повторювали відповідний теоретичний матеріал (у разі пояснень, коментарів тощо).

Додаткові завдання

Завдання 1. Як обчислити кількість коробок із сірниками в ящику, не розпаковуючи його, якщо є одна з таких коробок?

Завдання 2. Коробку, зобра­жену на рис. 92, необхідно об­клеїти папером так, щоб ліва і права бічні грані залишилися необклеєними. Який вираз за­дає площу необхідного для цьо­го аркуша паперу (у см2)?

1) (15 + 20) · 2а;

2) (15 + 20) · a;

3) (а + 15) · 20;

4) (а + 20) · 15.

 

III. Домашнє завдання

Повторити пп. 18-21, №№ 536 (4-6); 539 (знайти 5); 590; 619; 620; 637.

Icon of Urok 63 Urok 63 (10.6 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *