576 перегляд(ів)

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

Мета: відпрацювати і вдосконалити навички розв’язання зав­дань, що передбачають виконання дій додавання і віднімання дробів з од­наковими знаменниками.

Тип уроку: застосування навичок і вмінь.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

@ Якщо можливо, то слід організувати парну роботу учнів з перевірки пра­вильності виконання домашнього завдання. Вчитель заздалегідь (за відкидною дошкою) записує правильні відповіді, учні перевіряють на­явність правильних відповідей один в одного. Під час перевірки вчитель (або учень-консультант) коментує розв’язання (якщо є така необхідність).

Записи за дошкою можуть виглядати так:

 

1) 1) х =  – ; х =   (ост.)   (км)
2) 2) х =  – ; х = на дві машини  

 

II. Актуалізація опорних знань

Усні вправи

 1. Виконайте дії:

1)  + ; 2)  – ;  3)  + ; 4)  – .

 1. Розв’яжіть рівняння:
  1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) .
 2. Назвіть усі пари (правильних) дробів зі знаменником 9, сума яких дорівнює .
 3. Виконайте дії: 1) 37 + 25 – 17; 2) 37 + (25 – 17); 3) 37 – (25 – 17).

 

III. Вдосконалення вмінь

Вчитель нагадує учням, що так само, як дії додавання і віднімання на­туральних чисел-використовують у розв’язуванні рівнянь і текстових за­дач, так додавання і віднімання дробів використовують у розв’язуванні рівнянь і текстових задач. Після чого учні розбирають розв’язання при­кладу (п. 24) з підручника і рівняння № 726 (1; 3).

@ Коментар до приклада (п. 24). Можна роботу організувати так, щоб учні спробували розв’язати запропоновану задачу самі і цілком ймо­вірно, що хтось з них запропонує інший спосіб розв’язання цієї задачі.

1) 32 : 8 = 4 (хв) — становить  всього часу;

2) 4 · 3 = 12 (хв) — витрачено на розв’язування задачі;

3) 4 · 2 = 8 (хв) — витрачено на розв’язування рівняння;

4) 12 + 8 = 20 (хв) — витрачено на розв’язування задачі і рівняння. Але вчитель повинен показати учням, що спосіб розв’язування, поданий в підручнику, більш раціональний.

 

№ 726. 1) Окрім правила знаходження невідомого від’ємника, засто­совується на інтуїтивному рівні правило рівності двох дробів з однакови­ми знаменниками:

; ; ;  х = 27.

Відповідь. 27.

3) Повторити, як одне за одним застосовуємо правила невідомого зменшуваного і невідомого доданка:

; ; ; ; .

Відповідь. .

Після цього учні розв’язують №№ 718 (5, 6); 726 (2; 4); № 728; додат­кові задачі 1-2 (дивись нижче).

Задача 1. Стьопа Смєкалкін за­писав три числа , ,  і склав з них деякий числовий вираз, його значення дорівнює . Який числовий вираз склав Стьопа?

Задача 2. Яке число пропу­щено (рис. 115)?

 

IV. Підсумок уроку

Текстові завдання

Варіант 1

 1. Виконайте дії: :
  1) 0; 2) ; 3) ; 4) .
 2. Розв’яжіть рівняння ,  і знайдіть суму їх коренів:

1) ; 2) ; 3) ; 4) .

 1. Яке з поданих чисел задовольняє нерівність ?

1) ; 2) ; 3) ; 4) .

 

Варіант 2

 1. Виконайте дії: :

1) ; 2) ; 3) 0; 4) .

 1. Розв’яжіть рівняння ,  і знайдіть різницю їх ко­ренів: 1) ; 2) ; 3) ; 4) .
 2. Яке з поданих чисел задовольняє нерівність ?

1) ; 2) ; 3) ;  4) .

 

V. Домашнє завдання

п. 24, №№ 727; 729; 731, повторити п. 17, приклади 2 і 3.

Icon of Urok 72 Urok 72 (28.5 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *