1 196 перегляд(ів)

ДИХАННЯ РОСЛИН І ТВАРИН. ЗНАЧЕННЯ ДИХАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗМІВ

Мета: розкрити глобальне значення рослин для життя на Землі, розглянути та порівняти процес дихання рослин і тварин.

Обладнання: дві хімічні склянки, насіння гороху, свічки, кімнатні рослини,

Тип уроку: формування нових знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Процес дихання відбувається в усіх живих організмах. Поглинається кисень — виділяється вуглекислий газ.

IIІ. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів

  • Чим дихає рослина?
  • Чим дихає тварина?

(Учень повинен назвати органи дихання і зробити відповідні за­писи в зошиті.) IV. Вивчення нового матеріалу

1. Як відбувається процес дихання у тварин і рослин?

Всі живі організми дихають. Їхні органи та клітини теж. Дихан­ня — ознака життя. З його припиненням організм вмирає. Під час дихання поглинається кисень, а видихається вуглекислий газ. Дослід, який доводить процес дихання

  • У першу хімічну склянку покладіть десять насінин сухого горо­ху. У другу хімічну склянку покладіть десять насінин пророслого гороху.
  • Обидві склянки щільно закрийте та залиште на добу в темряві.
  • Потім у кожну з них швидко внесіть свічку, яка горить.
  • У склянці із сухим насінням вона продовжувала горіти, а у склянці з пророслим — згасала.

Висновок. Проросле насіння в процесі дихання використало кисень і виділило вуглекислий газ, який не підтримує горіння.

Накопичення вуглекислого газу під час дихання можна визна­чити також за допомогою вапняної води. Вапняна вода прозора, але якщо в повітрі багато вуглекислого газу, вона його поглинає і стає каламутною. Листки дихають не тільки вночі, але й удень. Однак на світлі дихання спостерігати важко. Щоб зрозуміти, чому саме, звернемо увагу на газообмін листків за денного освітлення. Як вам уже відомо, у процесі фотосинтезу листок рослини поглинає вуглекислий газ і ви­діляє кисень, а під час дихання, навпаки, поглинає кисень і виділяє вуглекислий газ. Але фотосинтез протікає досить активно, й на світлі кисню виділяється більше, ніж поглинається під час дихання. Крім того, вуглекислий газ, який утворюється під час дихання, використовується в процесі фотосинтезу. В темряві ж листки рослин тільки дихають.

На світлі процеси фотосинтезу й дихання тісно взаємопов’язані. Кисень, який виділяється під час фотосинтезу, використовується рос­линою для дихання. Вуглекислий газ, що видихає рослина, витрачається на процес фотосинтезу. Тому рослина може довгий час рости в закритій камері на світлі, без доступу повітря ззовні. Корені рослин також дихають. Це треба враховувати під час виро­щування рослин: розпушувати ґрунт, на якому вони ростуть, для покра­щення доступу кисню до коренів. На ущільнених і заболочених ґрунтах рослини ростуть погано, тому що їх кореням не вистачає кисню.

Тварини дихають киснем, розчиненим у воді (риби, поліпи…), або атмосферним повітрям (кити, собаки, павуки-серебрянки…). На від­міну від рослин, тварини дихають двома способами: всією поверхнею тіла та спеціальними органами (зябра, трахеї, легені). Кисень з органів дихання поступає в кров, а звідти до всіх тканин та клітин організму; вуглекислий газ із клітин та тканин крізь стінки капілярів потрапляє в органи дихання, а звідти виводиться назовні. 2. Значення дихання для живих організмів

Дихання — це важлива функція живих організмів. У процесі ди­хання за участю кисню відбувається розщеплення складних органічних речовин до простих з виділенням енергії. Ця енергія необхідна для життєдіяльності живих організмів.

Під час дихання рослин розпадаються органічні речовини, які вони утворили в процесі фотосинтезу. Тут, як і під час газообміну, просте­жується взаємозв’язок двох функцій рослин — фотосинтезу й дихання.

За участі кисню складні органічні речовини в клітинах перетво­рюються у воду, вуглекислий газ та деякі інші речовини. При цьому звільняється енергія, необхідна для процесів життєдіяльності тварин.

V. Закріплення нових знань та вмінь учнів

VI. Підсумок уроку

Зелені рослини відіграють космічну роль, перетворюючи енер­гію сонячного світла в доступну для споживання живих організмів (тварин).

VII. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний текст підручника.

Дати відповіді на запитання

1. Який газообмін відбувається під час дихання?

2. Дайте визначення процесу дихання. 3. Доведіть, що дихання — це частина процесу дисиміляції.

4. Чи погіршують склад повітря кімнатні рослини?

Icon of Prirod6 (6) Prirod6 (6) (8.8 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *