1 514 перегляд(ів)

ЕКОСИСТЕМА. ЕКОСИСТЕМИ СВОЄЇ МІСЦЕВОСТІ: ЛІС, СТЕП ТА ПРІСНА ВОДОЙМА. ХАРЧОВІ ЛАНЦЮГИ

Мета: сформувати в учнів уявлення про екосистему, ознайомити з природними і штучними екосистемами, навчити спостерігати взаємозв’язки в різних системах.

Тип уроку: формування нових знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Учитель. Світ, що нас оточує — цікавий, різноманітний і складний. Світ — це не просто нагромадження та накопичення гірських порід, ґрунтів, льодовиків, тварин, рослин тощо. Все це взаємно поєднується мільярдами видимих та невидимих зв’язків. Чи є зв’язок між процесом утворення ґрунту і загибеллю держави, чи можуть льодовики Антарк­тиди врятовувати від загибелі цілі міста, чи можуть ліси живити водою озера? Відповіді на ці та багато інших запитань ми з вами спробуємо знайти сьогодні на уроці. IIІ. Актуалізація опорних знань та вмінь

Бесіда

• Що ж таке система? (Від грец. systema — «ціле, що складається із взаємозв’язаних частин»)

• Наведіть приклади систем. (Годинник, море, ліс, телефон та ін.)

• Що таке природна система? (Сукупність пов’язаних між собою елементів природи) Завжди і всюди людину оточують системи, або створені природою, або створені нею самою. З наведених прикладів розподіліть системи за колонками таблиці: луки, море, город, ставок, озеро, сад, болото, поле, парк.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Поняття про екосистему, компоненти екосистеми

Поняття про екосистему доцільно розпочати із розгляду середо­вища проживання.

Природне оточення рослин, тварин, людей називається середови­щем проживання. А група, що живе на ній — угрупуванням. Маленькі угрупування є завжди частинами великих. Так, камінь може бути частиною струмка, а струмок частиною лісу, в якому він протікає. Середовище проживання та угрупування мешканців утворюють екосистему. У світі існує велика кількість екосистем. Реальні розміри екосистем на планеті коливаються від кількох метрів (піщані дюни, балки, яри) до кількох кілометрів (степи, ліси тощо). Усі природні системи складаються з цеглинок (компонентів). Під час бесіди складається блок-схема «Будова екосистеми»:

2. Поняття харчових ланцюгів У природних системах живі організми (рослини і тварини) пов’язані складними ланцюгами, їх називають харчовими. Щоб краще уявити поняття, доцільно змоделювати ланцюг на дошці: Будь-який харчовий ланцюг включає три типи організмів: виробників, споживачів, перетворювачів. Практична робота «Складання харчового ланцюга в екосистемі акваріума»

Завдання. Розглянути всі елементи екосистеми акваріума, результати занести в таблицю. 3. Екосистеми своєї місцевості: ліс, степ, водойма

Найбільш розповсюдженою природною системою на Землі є ліс. Ліси займають 1/5 частину поверхні земної кулі та є «домівкою» для різноманітних організмів (дерев, тварин, мікроскопічних грибів, ґрун­тових бактерій тощо).

Основу лісу як природної системи складають дерева, що ростуть ярусами.

V. Закріплення нових знань та вмінь

1. Розподіліть організми за колонками таблиці: миша, яблуня, лисиця, папороть, заєць, чапля, кульбаба, бактерії, гриби. 2. Робота з таблицею або рисунком підручника «Ярусне розподілення рослин і тварин у лісі»

Бесіда

1. Скільки ярусів («поверхів») може бути в лісі?

2. Як рослини і тварини пристосувалися до життя на кожному ярусі?

3. Складіть харчовий ланцюг для екосистеми лісу.

VІ. Підсумок уроку

«Незакінчені речення»

1. Ціле, що складається із взаємозв’язаних частин, називається…. (Сис­темою)

2. Ліс, степ, море, луки — приклади…. (Природних систем)

3. Основні компоненти екосистеми — … (Рослини, тварини, повітря, ґрунт, вода, мікроорганізми)

4. Виробники, споживачі, перетворювачі — ці організми складають… (Харчові ланцюги)

VІІ. Домашнє завдання

1. Прочитати текст параграфа підручника.

2. Відповісти на запитання після тексту (усно).

3. Заповнити таблицю в зошиті.

Icon of Prirod6 (11) Prirod6 (11) (8.9 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *