2 989 перегляд(ів)

ҐРУНТ. СКЛАД ҐРУНТУ. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ҐРУНТІВ. РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТУ ТА СПОСОБИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ. ПОНЯТТЯ ПРО ДОБРИВА

Мета: сформувати в учнів поняття про ґрунт як особливе природне тіло, визначити його склад і властивості, розкрити роль організмів у ґрунтоутворенні, значення ґрунту для живих організмів.

Обладнання: зразки ґрунтів своєї місцевості, таблиці «Ґрунти», «Розріз ґрунту»; карта ґрунтів України, світу; посуд, вода, пісок, глина, ґрунт, лупа.

Тип уроку: формування нових знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

З давніх часів людство залежало від природи. Для людини було дуже важливо отримувати добрий урожай, а для цього необхідно було дізнатися, як ґрунти живлять рослини, від яких якостей ґрунту зале­жить майбутній урожай. Дізнатися, що ж таке ґрунт, як він утворився на Землі, який склад і властивості має. Знайти відповіді на ці питання і є завданням нашого уроку. IIІ. Актуалізація опорних знань та вмінь

Складання «асоціативного куща». Учитель пропонує учням при­гадати, що вони знають про ґрунт. IV. Вивчення нового матеріалу

Учитель. Ми з вами бачили й крутий обрив берега біля річки, і звичайну яму, і кар’єр тощо; скрізь можна побачити різнокольорові та різні за товщиною шари землі. Верхній шар зазвичай найтемніший. У ньому знаходиться коріння рослин, живуть комахи, дощові черв’яки, бактерії, спори грибів та інші організми. Цей верхній шар землі й називають ґрунтом. Товщина ґрунту на різних ділянках земної поверхні неоднакова — від кількох см до 10 метрів. Як ви гадаєте, від чого це залежить?

Дослідження складу та властивостей ґрунту. (Вчитель виконує де­монстраційні досліди, учні спостерігають, допомагають, заповнюють схему й таблицю.)

Дослід 1. Визначення складу ґрунту

1. Розгляньте за допомогою лупи грудку ґрунту, потім роздавіть цю грудку. Що ви побачили? (Залишки рослинних корінців, листочків рослин, частинки тіл комах, піщинки, глину тощо.)

2. До складу ґрунту входить повітря і вода. Давайте в цьому перекона­ємося: у посуд з водою вкиньте грудку сухої землі — бульбашки, що виділилися,— це є повітря; якщо горщик із ґрунтом добре полити водою, щільно накрити поліетиленовою плівкою й поставити у тепле місце — на плівці з’являться краплі води.

3. У ґрунті присутні мінерали та мінеральні солі. У пляшку насипати ґрунт і залити його водою, все ретельно розмішати і поставити відстоюватися. Замалювати, яким чином будуть осідати на дно частки ґрунту: Якщо відстояну воду налити на жерстяну кришку, підігріти на вогні — побачимо на кришці білий осад (мінеральні солі, які входять до складу ґрунту).

Складання схеми на дошці: Учитель звертає увагу учнів на особливу роль живих організмів в утворенні ґрунтів.

Дослід 2. Визначення властивостей ґрунту

1. Родючість. Із залишків рослин, тварин, комах та інших організ­мів у ґрунті утворюється перегній, або гумус. Саме гумус надає ґрунту темного кольору. Чим більший у ґрунті вміст гумусу, тим цей ґрунт родючіший. Для того, щоб переконатися в цьому, необхідно взяти три горщики для квітів, у перший насипати промитого річкового піску, у другий — глини, у третій — ґрунту для квітів (чорнозему). У кожний горщик посадити пророщені боби (горох). Поставити горщики на під­віконня і дати учням завдання спостерігати, що відбудеться, в якому горщику раніше і краще будуть рости рослини, чому? (Цей дослід проводиться заздалегідь.)

2. Водопроникність. Цю властивість ґрунту наочно можна продемон­струвати, поставивши горщик із-під квітів із сухим ґрунтом у тарілку з водою. Поступово ґрунт стане вологим. Чому?

3. Повітропроникність V. Закріплення нових знань та вмінь

1. Робота зі зразками ґрунтів своєї місцевості

За вмістом піску та глини ґрунти поділяють на піщані й глинисті. У випадку, коли піску й глини у ґрунті майже однакова кількість, ґрун­ти називають суглинисті або супіщані. Піщані ґрунти — пухкі, добре пропускають вологу, повітря, але в їх складі мало гумусу й мінеральних речовин. Глинисті — щільні, погано пропускають вологу, повітря, але мають більше гумусу.

Найбільш родючими ґрунтами у світі є чорноземи. Знайдіть у легенді карти умовне позначення чорноземів, знайдіть території розповсюдження цих ґрунтів.

Результат зафіксуйте в зошиті. (Райони поширення чорнозе­мів: …)

3. Робота з підручником

Знайдіть у підручнику відповідь на запитання: які існують способи підвищення родючості ґрунтів? Наведіть приклади добрив.

VІ. Підсумок уроку

Бесіда1. Що таке ґрунт?

2. Який склад ґрунту?

3. Які властивості має ґрунт?

4. Як і з чого утворюється гумус?

5. Які живі організми мешкають у ґрунті? Як вони пристосувалися до життя в ґрунті?

6. Яке значення має ґрунт для життя людини?

Гра «Схожі — несхожі». На дошці вчитель робить дві колонки із записами: ґрунт, гірські породи. Учні по черзі підходять і записують, чим відрізняються ці поняття і що в них спільного.

VІІ. Домашнє завдання

Прочитати відповідний текст підручника, відповісти на запитання після тексту.

Icon of Prirod6 (13) Prirod6 (13) (9.3 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *