1 424 перегляд(ів)

Хімічні властивості кисню: взаємодія з вугле­цем, сіркою, фосфором. Реакції сполучення. Поняття про оксиди

Цілі:   ознайомити учнів з хімічними властивостями кисню на прикладі його взаємодії з вуглецем, сіркою, фосфором; закріпити й розширити знання учнів про хімічні реакції, уміння скла­дати рівняння хімічних реакцій; дати уявлення про реакції сполучення, про оксиди як складні речовини.

Тип уроку:   комбінований.

Форми роботи:   розповідь, демонстраційний експеримент, фронтальне опитування.

Обладнання:   прилад для одержання кисню, порошок сірки, вугілля, червоний фосфор, ложка для спалю­вання речовин, спиртівка.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

ІІ. Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування

 • Хімічний символ елемента Оксиген. (О)
 • Відносна атомна маса. (16)
 • Валентність у сполуках. (ІІ)
 • Формула простої речовини кисень. (О2)
 • У вигляді якої ще простої речовини Оксиген зустрічається в приро­ді? (О3 — озону)
 • Відносна молекулярна маса кисню. (32)
 • Відносна молекулярна маса озону. (48)
 • Основне джерело одержання кисню в природі. (Фотосинтез)
 • Основний спосіб промислового одержання кисню. (Перегонка рід­кого повітря)
 • Запишіть на дошці основні способи одержання кисню в лабораторії. (Кілька учнів по черзі записують рівняння реакцій одержання кисню.)
 • До якого типу належать реакції одержання кисню? (Розкладу)
 • Які речовини називаються каталізаторами? (Речовини, що прискорю­ють реакції, самі при цьому не витрачаючись)
 • Що таке інгібітори? (Речовини, що сповільнюють реакції, негативні каталізатори)
 • Назвіть основні фізичні властивості кисню.
 • В який спосіб можна зібрати кисень?
 • Як перевірити наявність кисню в склянці?,
 • При цьому використовуються фізичні чи хімічні властивості кисню? (Хімічні)

III. Мотивація навчальної діяльності

Проста речовина кисень підтримує горіння. Кисню, що міститься в повітрі, досить для горіння дров у багатті, природного газу в грубці, ву­гілля в каміні тощо. Якщо використовувати для горіння чистий кисень, воно відбувається інтенсивніше.

Розгляньмо процес взаємодії кисню з деякими простими речовина­ми, тобто сьогодні ми вивчимо хімічні властивості кисню.

IV. Вивчення нового матеріалу

Демонстрація 5. Спалювання неметалів (фосфору, вуглецю, сірки) у повітрі й кисні

Дослід 1. Взаємодія кисню з фосфором (під витяжкою)

У ложку для спалювання речовин набираємо червоний фосфор, під­палюємо його, вносимо в склянку, заповнену киснем. Що спостерігаємо?

З’являється білий димок, це утворюється сполука Фосфору з Оксигеном. Запишемо рівняння реакції.

(Учні записують рівняння і розставляють коефіцієнти.)

4Р + 5О2->2Р2О5

Висновок. Кисень унаслідок нагрівання енергійно взаємодіє з де­якими речовинами, при цьому виділяється тепло і світло.

Такі реакції називаються реакціями окиснення.

Окислення — це хімічна реакція взаємодії речовин (простих і склад­них) з киснем.

Горіння — це хімічна реакція, за якої відбувається окиснення речо­вин з виділенням тепла і світла. У більшості випадків у результаті цих реакцій утворюються оксиди.

Оксиди — це складні речовини, що складаються з двох елементів, один з яких — Оксиген з валентністю II.

Розгляньмо ще приклади взаємодії кисню з простими речовинами.

Дослід 2. Взаємодія кисню з вугіллям

У ложку для спалювання речовин кладемо вугілля і вносимо його в полум’я спиртівки. Вугілля розігрівається, але не загоряється. У сумі­ші з азотом повітря кисень взаємодіє з вугіллям повільно.

Тепер внесемо ложку з розігрітим вугіллям у склянку, заповнену киснем. Вугілля швидко згоряє. У колбі нічого не залишається? Куди поділося вугілля?

Наллємо в ту ж склянку вапняної води, вона каламутніє. Ця реакція використовується для виявлення в повітрі вуглекислого газу

Висновок. У чистому кисні реакція горіння відбувається інтен­сивніше.

Дослід 3. Взаємодія кисню із сіркою (під витяжкою) У ложку для спалювання речовин набираємо сірку, спалюємо на по­вітрі й у кисні. На повітрі блакитнувате полум’я стелиться на поверхні сірки, процес протікає повільніше. У кисні — яскраве полум’я, процес швидший. Заповнюємо склянку водою, підфарбованою індикатором метиловим оранжевим, вода змінює колір.

Учень записує рівняння горіння сірки в кисні:

Дослід 4. Взаємодія кисню повітря з магнієм

Магнієві ошурки закріплюємо в щипцях, нагріваємо в полум’ї паль­ника і спостерігаємо реакцію горіння. Записуємо рівняння:

— До якого типу можна віднести реакції горіння? (До реакцій спо­лучення)

Реакції сполучення — це реакції, в результаті яких із двох речовин утворюється одна складна.

Висновок: кисень взаємодіє з металами й неметалами.

V. Закріплення матеріалу

Дається завдання за варіантами для самостійної роботи зі взаємопе­ревіркою. У процесі виконання вчитель консультує окремих учнів.

1. Допишіть рівняння реакції горіння і розставте коефіцієнти.

2. Проблемне питання.

– А що утвориться внаслідок горіння складних речовин, наприклад природного газу метану?

VI. Підбиття підсумків

– З якою хімічною властивістю кисню ми познайомилися? (Взаємо­дія з простими та складними речовинами, горіння)

VII. Домашнє завдання

Прочитати параграф, відповісти на запитання, виконати вправи. Підготуватися до практичної роботи.

Творче завдання. Скласти схему застосування кисню

Icon of 27 27 (14.8 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *