14 613 перегляд(ів)

Готовність до дорослого життя

Мета:

сформувати в учнів поняття про готовність до дорослого життя.

Обладнання та матеріали: фотографії й плакати, що дозволяють ілюструвати готовність до дорослого життя.

Базові поняття й терміни: готовність до дорослого життя.

Тип уроку:   вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

  1. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

Обговорення проблемної ситуації

«Друзі запросили дев’ятикласника Григорія піти в похід на байдар­ках. Він став умовляти батьків, аби вони його відпустили, стверджуючи, що він є досить дорослим для цього. Після походу, в якому син усе ж таки взяв участь, батькам довелося заплатити гроші за поламану з його вини байдарку й купити нові речі замість тих, які він втратив. Як ви вважаєте, що мав на увазі Григорій, коли стверджував, що він дорослий?»

III.    Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя

■ 1. Доросле життя

Підліток ще не є самостійним членом суспільства. За його здоров’я, розвиток, учинки несуть відповідальність його батьки. Тому вони мають право обговорювати з підлітком його вчинки, вимагати дотримання пев­них норм і правил поведінки, регулювати його стосунки з іншими людьми. Ці права тісно пов’язані з батьківськими обов’язками. Батьки повинні до певного віку забезпечувати дитину матеріально, дати їй освіту, сприяти в отриманні тієї чи іншої професії, розвивати її духовно, морально, інте­лектуально, піклуватися про її здоров’я.

Стати дорослим означає взяти на себе відповідальність за своє матері­альне забезпечення, духовний розвиток, здоров’я, відповідати за свої вчин­ки та їхні наслідки перед суспільством. Стати дорослим означає готовність створювати родину, мати власних дітей і нести за них духовну й матері­альну відповідальність.

Зрілість — це найбільш тривалий період життя людини, в якому вона максимально реалізує свої духовні, інтелектуальні й фізичні здібності. У до­рослої людини розвинене почуття відповідальності, сформована потреба в турботі про інших людей. Вона здатна до активної участі в житті суспіль­ства, ефективного використання своїх знань та вмінь. Зріла людина успішно розв’язує різні життєві проблеми. Крім того, розвиток людини в період зрілос­ті пов’язаний з її активним включенням у сферу суспільного виробництва.

Зрілість передбачає, що людина реалізує себе у всіх сферах життя: активно працює, створює родину, виховує дітей, має друзів, розвиває свої таланти, розуміє навколишній світ та займає своє місце в цьому світі.

Як бачите, дорослість аж ніяк не передбачає вседозволеності, безвідпо­відальності й життя «собі на втіху», як іноді здається підліткові. Головне слово в дорослому житті — слово «треба».

■ 2. Як підліток готується до дорослого життя

По-перше, підготовка до дорослого життя пов’язана з тим, що організм підлітка росте, розвивається, відбувається дозрівання його фізіологічних систем. З одного боку, цей процес здійснюється незалежно від того, хочемо ми цього чи ні, а з іншого,— для нормального протікання фізіологічного дорослішання необхідні раціональне й повноцінне харчування, рухова ак­тивність, дотримання режиму праці й відпочинку. Спосіб життя підлітка має бути таким, щоб допомагати організму справлятися з фізіологічним дорослішанням, а не заважати йому. Шкідливі звички, пов’язані з ужи­ванням алкоголю, нікотину, наркотиків, гальмують фізичний розвиток, порушують його нормальне протікання.

По-друге, підготовка до дорослого життя пов’язана із психологічними зусиллями. Поступово підліток вчиться прогнозувати свою поведінку в різ­них життєвих ситуаціях, одержувати необхідну інформацію, аналізувати її, застосовувати для досягнення своїх цілей. Він починає сам ставити собі за­вдання, відслідковувати хід власних дій та їх результати, використовувати наявний досвід, емоційно правильно реагувати на різні ситуації у своєму житті. Цей процес не йде сам по собі, підліток є його активним учасником, він має додавати певних зусиль для того, щоб розвиватися й дозрівати пси­хологічно.

По-третє, підготовка до дорослого життя передбачає набуття соціаль­них умінь, наприклад уміння знайти своє місце в класі, групі підлітків або вміння відповідати за свої вчинки, бути самостійним. До соціальних умінь належать: відповідальність, уміння виконувати доручені завдання, уміння вчитися, уміння набувати знань, які потім знадобляться для майбутньої професії. Відповідальність, повага до людей і знання — це якості зрілої людини.

Для соціально зрілої особистості характерним є саморозвиток, який проявляється в тому, що людина прагне стати кращою, набути нових рис, які роблять її більш індивідуальною й привабливою для інших людей.

■ 3. Дорослішання та здоровий спосіб життя

Дорослішання протікає успішно, якщо підліток веде здоровий спосіб життя. Ви вже знаєте, що здоровий спосіб життя передбачає оптимальний режим праці й відпочинку, правильне харчування, достатню рухову актив­ність, особисту гігієну, загартовування, відсутність шкідливих звичок, лю­бов до близьких, позитивне сприйняття життя. Він забезпечує нормальне фізичне, психологічне й соціальне дорослішання підлітка.

Для фізичного дорослішання в підлітковому віці особливо корисні за­няття фізкультурою, оскільки звичайна денна активність рідко може за­безпечити достатнє фізичне навантаження. Важливе значення має загарто­вування, що підвищує стійкість організму до дії несприятливих чинників навколишнього середовища. Сама можливість вести здоровий спосіб життя визначається імунною системою організму, його стійкістю до захворювань. Повноцінне раціональне харчування — теж необхідний чинник нормаль­ного дозрівання.

Для психологічного дорослішання необхідний розвиток пам’яті, мис­лення, уяви, уміння виражати свої емоції в прийнятих суспільством фор­мах. Для соціального дорослішання потрібен досвід життя в колективі, розуміння свого місця в цьому колективі, розкриття своїх лідерських та інших соціальних здібностей.

Слід пам’ятати про те, що стан нашого здоров’я є результатом вза­ємодії наявних у нас спадкових особливостей з умовами навколишнього середовища. Він може покращуватися або погіршуватися залежно від на­шого способу життя. Здоровий спосіб життя — це дбайливе ставлення до життя, забезпечення його природного протікання, зокрема й природного дорослішання. Зберігати й поліпшувати своє здоров’я можна тільки при здоровому способі життя.

Робота в групах. Робота з підручником Учні вивчають відповідні сторінки підручника (§ 5), працюють з ілю­страціями, таблицями, схемами.

 

IV.    Узагальнення, систематизація й контроль знань та вмінь учнів

Робота із зошитом Виконання завдань № 1—4 на с. 17—18.

Робота з підручником Роботу з текстом підручника можна зорганізувати в групах, запропо­нувавши прочитати § 5 та обговорити такі запитання.

■ Чому зріла людина не перекладає своєї провини на інших людей?

■ Які особливості є характерними для людини в період зрілості?

■ У якому разі людина може вважати себе економічно незалежною?

■ Як підліток готується до дорослого життя?

■ Чи можна вважати дорослою людину, яка не несе відповідальності за свої вчинки?

■ Які чинники забезпечують нормальне фізичне, психологічне та соці­альне дорослішання підлітка?

 

V.      Самостійна робота учнів

У робочому зошиті учні виконують завдання № 5—6 на с. 18.

VI. Домашнє завдання

1)У підручнику прочитати § 5, відповісти на запитання після параграфа.

2)У робочому зошиті виконати завдання № 7—9 на с. 19.

VII. Підбиття підсумків уроку

Icon of Готовність до дорослого життя Готовність до дорослого життя (12.5 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *