3 352 перегляд(ів)

Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівномірного прямолінійного руху

Мета: навчити учнів розв’язувати задачі графічним методом; домогтися розуміння функціональної залежності між величинами та навчити відображувати цю залежність графічним методом; виховувати вольові риси особистості.

Методи і прийоми навчання:Гра “Ланцюжок”, проблемна ситуація, бліц – вікторина метод “ ПРЕС ”.

Обладнання:. таблиці  з графіками функцій v=v(t), s=s(t), х=х(t), дидактичні матеріали.

Тип уроку: урок комбінований.

Хід уроку.

І. Організаційна частина.

ІІ. Актуалізація опорних знань:

Гра “Ланцюжок”.

 1. Якими приладами користуються для вимірювання довжини?
 2. Які одиниці вимірювання для довжини? Яка основна одиниця вимірювання в системі СІ?
 3. Як вони між собою пов’язанні?
 4. Якими приладами користуються для вимірювання часу? Який із них дає точніший результат?
 5. Які одиниці вимірювання для часу? Яка основна одиниця вимірювання в системі СІ?
 6. Що змінюється, коли переходять з однієї системи відліку до іншої?
 7. У яких випадках під час вимірювань користуються штангенциркулем та мікрометром?  Яку похибку дають ці вимірювальні прилади?
 8. Як правильно користуватися секундоміром?
 9. Яку траєкторію описує точка обода колеса велосипеда в системі відліку пов’язаній із велосипедистом, та в системі відліку, пов’язаній із Землею?
 10. Що називають прямолінійним рівномірним рухом?
 11. Що можна сказати про швидкість прямолінійного рівномірного руху?
 12. Проаналізуйте такі варіанти рівнянь рівномірного руху тіла:

а)   х=x0+vxt          в)  x=vxt

б)  х=x0-vxt            г)  x=-vt

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

 

Як за допомогою цього графіка знайти переміщення тіла за  даний час. Для знаходження числового значення переміщень або пройденого шляху зручно користуватися графічним методом.

ІV. Повідомлення теми, мети і завдання уроку.

V. Вивчення нового матеріалу: проблемна ситуація.

Координата, пройдений шлях, швидкість – це так звані параметри рівномірного руху тіла. Вони можуть змінюватися з часом і для того, щоб краще зрозуміти особливості цих змін, звернемось до графічного методу.

Графіки –  “міжнародна мова”. Оволодіння ними має велике освітнє значення. Тому необхідно нам навчитися не тільки будувати графіки,але й аналізувати їх, читати, розуміти, яку інформацію про рух тіла можна одержати з графіка.

Графік  швидкості v=v(t).

Як відомо, швидкість під час рівномірного руху тіла не змінюється з плином часу, тобто v= const. Якщо по осі Ох відкласти час, а по осі Оу – швидкість то графік швидкості буде паралельний осі часу.

Мал 2
Мал 1

 

За якою формулою обчислюється переміщення тіла?

У випадку рівномірного прямолінійного руху проекція переміщення тіла чисельно дорівнює площі прямокутника під графіком залежності проекції швидкості руху від часу. У цьому полягає геометричний зміст переміщення.

 

Як видно із мал. 1, пройдений тілом шлях чисельно дорівнює площі прямокутника, обмеженого лінією графіка модуля швидкості та перпендикуляром, опущеним на вісь часу t у точку, яка відповідає часу руху тіла.

Розгляньте мал. 2. Що можна сказати про проекції вектора швидкості на вісь х?

Вислухати відповіді учнів. За необхідності роблю висновок).

Графік переміщення s=s(t).

Мал 3

Скориставшись формулою для визначення швидкості руху тіла  можна знайти переміщення за будь-який проміжок часу: . Цю формулу можна записати і для проекцій: sx=vxt  і для модулів: s=vt.  У випадку рівномірного прямолінійного руху проекція швидкості не змінюється з часом, а це означає, що проекція переміщення прямо пропорційна часу руху тіла. Тому подібно до всіх графіків, що відображають пряму пропорційність, у випадку рівномірного прямолінійного руху графік залежності проекції переміщення від часу – відрізок прямої, що проходить через початок координат (мал 3).

Мал 3

Графік координати руху тіла х=х(t).

Для розв’язання основної задачі механіки – визначення положення тіла в будь-який момент часу – скористаємось рівнянням координати: x=x0+sx. Так як sx=vxt, то для рівномірного прямолінійного руху рівняння координати має вигляд:  x=x0+ vxt.

Таким чином, за допомогою цієї формули, знаючи початкове положення тіла, його швидкість і напрямок руху, можна визначити положення тіла в будь-який заданий момент часу, тобто розв’язати основну задачу механіки для даного виду руху.

Залежність координати тіла від часу його руху можна задати й у вигляді графіка ( мал. 4). Такий графік так само описує рух тіла, як і рівняння координати. Якщо дано графік руху тіла, то можна визначити початкове положення тіла, його координату у будь-який момент часу та швидкість руху.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал 4

 

 

VІ. Закріплення вивченого матеріалу. Бліц – вікторина «Запитання – відповіді».

 • Для побудови графіка рівномірного прямолінійного руху яку величину відкладають на осі абсцис? на осі ординат?
 • Який вигляд має графік швидкості рівномірного прямолінійного руху?
 • Як за графіком швидкості знайти пройденим тілом шлях чи зміну його координати?
 • Який вигляд має графік рівномірного прямолінійного руху (графік залежності координати від часу?
 • Як порівняти швидкості двох тіл за даними графіками їх руху?

Розв’язування задач (із записом на дошці).

По прямолінійному шосе рівномірно рухається вправо автобус зі швидкістю 20м/с. у момент початку спостереження координата автобуса дорівнювала 200м. Запишіть рівняння руху. Побудуйте графіки залежності швидкості руху від часу та координати від часу. Обчисліть координату та пройдений шлях через 1 хв. Вісь ОХ спрямована вправо.

VІІ. Підсумок уроку. Метод “ ПРЕС ”.

Чому кажуть, що графіки – «міжнародна мова»

Я вважаю, …

Тому що …

Отже, …

VIІІ. Домашнє  завдання. 

Основне.Вивчити § 7(2) ст. 35 – 36.

                А: №5(5)

                В:  №5(6).

Додаткове Опишіть рухи тіл (мал. 5 а, б) уздовж осі Ох:. Знайдіть напрям і модуль векторів швидкості і переміщення на кожному етапі руху, а також пройдений шлях.

Icon of Fiz10 Urok 6 Fiz10 Urok 6 (40.1 KiB)

 

Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *