2 676 перегляд(ів)

Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівноприскореного прямолінійного руху

Мета. Описати прямолінійний рівноприскорений рух графічно; навчити учнів «читати» графіки руху; показати практичну значущість опису руху тіла за допомогою графіків.

Методи і прийоми навчання: Бліц-опитування, евристична бесіда, робота із підручником, метод “розв’язування перших задач”.

Обладнання:   таблиці “Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівноприскореного прямолінійного руху”, дидактичні матеріали.

Тип уроку: урок комбінований.

Хід уроку.

І. Організаційна частина.

ІІ. Актуалізація опорних знань: Бліц-опитування

 1. Який прямолінійний рух називають рівноприскореним?
 2. Дайте визначення прискорення тіла?
 3. Як визначають прискорення у рівноприскореному русі?
 4. В яких одиницях вимірювання вимірюють прискорення?
 5. Як рухається тіло, якщо напрямок його прискорення збігається з напрямом швидкості руху?
 6. Як рухається тіло, якщо напрямок його прискорення протилежний напрямку швидкості руху?
 7. Чи може тіло рухатися з великою швидкістю, але із малим прискоренням?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу:  Робота в малих групах.

Завдання для груп.

 1. Актуалізація опорних знань.
 • Який вигляд має графік швидкості при рівномірному прямолінійному русі?
 • Який вигляд має графік переміщення при рівномірному русі?
 • Який вигляд має графік зміни координати з часом?

(Троє учнів виконують побудову цих графіків на дошці.)

 1. Слово учителя (з елементами евристичної бесіди.) Учні, зверніть увагу на три малюнки, виконані на дошці.
 • Чи правильно виконані ці графіки? (При необхідності, виправити.)
 • Хто пояснить, чому всі три графіки є прямими лініями? (Вислухати відповіді двох-трьох учнів.)

Отже, щойно ми з’ясували: вигляд графіка залежить від функціональної залежності тих величин, зміну яких зображаємо.

—   Запишіть рівняння проекцій швидкості, переміщення і зміни координат при рівноприскореному русі.

(Учні записують у зошитах, учитель на дошці.)

 

,                    (1)

,                 (2)

.           (3)

Графік проекції прискорення від часу.

—Яка залежність проекції швидкості від часу? (див. формула 1)

 • Від чого може залежати вигляд графіка цієї функції? Як саме?

(від знака проекції прискорення і проекції швидкості)

— Побудуйте графік такої залежності при: ах > 0; > 0.

 

 

(Учні будують графік у зошитах, вчитель виконує на дошці)

—             Розгляньте малюнок на дошці і дайте відповіді на запитання.

Які знаки мають проекції швидкості і прискорення у рівнянні (1) для графіків 1, 2, 3, 4? (Вислухати декількох учнів.)

Перейдемо до побудови графіка переміщення при рівноприскореному русі.

 • Розгляньте рівняння (2).
 • Яка залежність переміщення від часу? (Квадратична.)
 • Яким повинен бути вигляд графіка? (Парабола.)
 • Пригадайте з математики, який вигляд має парабола, побудуйте при одних осях координат графіки функцій у = х2 і у = -х2.
 1. Робота з підручником.

—        Прочитайте пункт 2 у §11 (ст. 55).

(У цей час  перевіряю правильність виконання учнями малюнків.)

 1. Евристична бесіда.
 • Що зображено на мал. 11.2 (ст. 55)?
 • Запишіть рівняння переміщення і координати для всіх чотирьох графіків, зображених на мал. 11.2
 • Що зображено на мал. 11.3 (с. 37)?
 • Запишіть рівняння проекції переміщення і координати для всіх трьох графіків, зображених на мал. 11.3.

ІV. Закріплення вивченого матеріалу.

Метод “Читання із помітками”.

Розгляньте приклад розв’язування задачі на сторінці 56 – 57.  запишіть її в зошит.

Метод “розв’язування перших задач”.

Учитель записує умову і розв’язок задачі з коментарем на дошці, повторює пояснення задачі. Учні нічого не записують у зошити, лише слухають. Тоді вчитель витирає розв’язок задачі, залишаючи тільки запис умови. Учні повинні відтворити задачу у своїх зошитах.

Вправа №9(5).

 1. V. Підсумок уроку.
 2. VI. Домашнє завдання.

Основне. Опрацювати § 10 ст. 49 – 52.      § 11 ст. 55 – 56.

 

                А: №9(4).

                В:  №8(8)

Додаткове  На мал. зображено графік рівноприскореного руху. Побудуйте на його основі графіки проекції швидкості  і прискорення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівноприскорений рух
 

Величини

Рівняння руху
У векторній формі У проекціях на вибрану вісь х
Прискорення    
Швидкість    
Переміщення    
Координата    

 

ІV. Закріплення вивченого матеріалу.  Робота в парах.

Під час гальмування швидкість потяга змінилася від 36км/год до 9 км/год за 15 с. чому дорівнює проекція прискорення потяга? Через який час від початку гальмування він зупиниться? Який шлях він при цьому пройде?

 

 

Дано:

t=15c

 

ax -?  tзуп – ?       s – ?

 

 

 

Розв’язання

 

 

 

Миттєва швидкість знаходиться за формулою:  . Враховуючи що , а проекція прискорення , матимемо . Шлях знайдемо за формулою

 

Відповідь: ax =-0,5м/с2; tзуп =20с;   s=100м.

 

 1. V. Підсумок уроку.
 2. Домашнє завдання.

Основне. Опрацювати § 10 ст. 47 – 49.      § 11 ст. 53 – 56.

 

                А: №8(3)

                В:  №9(3).

Додаткове  Перебуваючи на відстані 200м один від одного, два велосипедисти рухаються назустріч один одному: один з прискоренням 0,2м/с2, маючи початкову швидкість 18 км/год, другий з тим самим прискоренням, маючи початкову швидкість 5,4м/с. через який час вони зустрінуться і яке переміщення здійснить кожен із них до моменту зустрічі.

Icon of Fiz10 Urok 10 Fiz10 Urok 10 (973.1 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *