8 559 перегляд(ів)

Конспект: Художня культура України стародавньої доби

МЕТА: підвести підсумок щодо набутих учнями знань та вмінь із те­ми, виявити рівень їхньої обізнаності, розвивати розумові здіб­ності; активізувати пам’ять, виховувати інтерес до рідної культу­ри і мистецтва.

Завдання 1

Оберіть і підкресліть правильну відповідь.

Унікальна пам’ятка наскельного мистецтва кам’яного віку:

а)  Мізинська стоянка;

б) Маріупольський могильник;

в) Кам’яна Могила.

Завдання 2

Із запропонованої низки слів викреслить зайве.

Поширеними у Північному Причорномор’ї були:

а)  монуметальний живопис;

б) скульптура;

в)  станковий живопис;

г) архітектура.

Завдання З

Оберіть і підкресліть правильну відповідь.

Унікальна археологічна знахідка, що належить до шедеврів мистецтва, на­шийна прикраса, що нагадує місячний серп, це:

а)  бронзовий ланцюг;

б)  золота пектораль:

в)  срібна амфора.

Завдання 4

Підкресліть правильну відповідь.

Найвизначнішою серед східноєвропейських культур мідного віку була слав­нозвісна… :

а) скіфська культура;

б) трипільська культура:

в) зарубинецька культура.

Завдання 5

Оберіть і підкресліть правильну відповідь.

Найвідоміша статуя, в якій відображено цілу систему язичницького світо­гляду, цс:

а) теракотова статуя;

б)  Збруцький Святовит:

в)  Богиня Деметра.

Завдання 6

Із запропонованих відповідей викресліть зайве.

Античні інструменти:

а) авлос;

б) арфа;

в) кіфара;

г) фортепіано.

Завдання 7

Із запропонованих слів викресліть зайве. Календарно-обрядові пісні України стародавньої доби: а) купальські пісні;

б)  козацькі пісні:

в) русальні пісні;

г) веснянки;

д) жниварські.

Завдання 8

Оберіть і підкресліть декілька правильних відповідей.

До родинно-обрядових пісень належать:

а)  плачі й голосіння:

б)  купальські пісні;

в)  колядки і щедрівки;

г) весільні пісні:

д)  колискові.

Завдання 9

Викресліть зайве.

Свята дохристиянського фольклору:

а)  Купало;

б)  Масниця;

в)  Великдень:

г)  Коляда. Завдання 10

Напишіть невелике оповідання на тему: «Про що розповіла пектораль?*

Тема 2. Мистецтво Київської Русі

Завдання 1

Оберіть і підкресліть правильну відповідь.

Яку першу культову споруду наказав спорудити князь Володимир у зв’язку із прийняттям християнства на Русі?

а)  Надбрамну церкву;

б) Десятинну церкву;

в)  Золоті ворота.

Завдання 2

Із запропонованої низки слів викресліть зайве.

На початку XIII ст. побудовано П’ятницьку церкву. В якому місті?

а) Києві:

б”) Переяславі-Хмельницькому:

в) Чернігові.

Завдання З

Оберіть і підкресліть правильну відповідь.

Яка споруда Чернігова була близька за своїм характером та складністю ком­позиції до Софійського собору в Києві?

а)  Успенський собор;

б)  Спаський собор:

в)  П’ятницька церква.

Завдання 4

Оберіть і підкресліть правильну відповідь.

В якому році побудовано Софійський собор у Києві?

а) 1037 р.:

б) 1162 р.;

в) 1270р.

Завдання 5

Оберить і підкресліть правильну відповідь.

Церква, побудована у Чернігові (ХИ-ХІІІ ст.), що являє собою невеликий  чотиристовпний храм, це:

а)  Овруцька церква;

б)  П’ятницька церква:

в)  церква Пантелеймона.

Завдання 6

Оберіть і підкресліть правильну відповідь.

Кого зображено на мозаїці у вівтарній абсиді Софійського собору?

а)  Христа;

б) Анну;

в)  Богородицю Оранту.

Завдання 7

Оберіть і підкреслить правильну відповідь.

Назвіть пам’ятку архітектури давнього Галицько-Волинського князівства, збудовану близько 1200 р.

а)  Кирилівська церква;

б)  Церква Спаса на Бересті;

в)  Церква Пантелеймона у Галичі.

Завдання 8                    .

Оберіть і підкресліть правильну відповідь.

Хто є засновником Софійського собору?

а)  Князь Володимир;

б) Ярослав Мудрий:

в)  Святополк Ізяславович.

Завдання 9

Оберіть і підкресліть правильну відповідь.

Зображення на стінах Софійського собору сцен полювання на оленів, ди­ких коней, вепрів це:

а)  мозаїка;

б) фреска:

в)  вітраж.

Завдання 10

Оберіть і підкресліть правильну відповідь.

Назвіть першого з відомих вітчизняних майстрів-іконописців, який творив у Києво-Печерській лаврі.

а) Іоанн Тцесцес;

б)  Капинос;

в)  Аліпій.

Завдання 11

Оберіть і підкресліть правильну відповідь.

Розписи якого собору, побудованого у 1108 р. на честь перемоги над полов­цями, нагадували сюжети Софії Київської?

а)  Спаського собору;

б)  Троїцького собору;

в)  Михайлівського собору.

Завдання 12

Оберіть і підкресліть правильну відповідь.

Одна з найдавніших ікон, присвячених Богородиці, це:

а) «Покрова»;

б) «Свята Варвара»;

в) «Велика Панагія».

Завдання 13

Оберіть і підкресліть правильну відповідь.

Як називається одна з найдавніших книг Київської Русі 1056—1057 рр.?

а)  «Ізборник Святослава»;

б)  «Остромирове Євангеліє»:

в)  «Добрилове Євангеліє».

Завдання 14

Оберіть і підкресліть правильну відповідь.

Одна з ікон XIII ст. із зображенням перших руських святих — князів це:

а) ікона Бориса і Гліба:

б) ікона Святослава;

в)  ікона Ізяслава.

Завдання 15

Оберіть і підкресліть правильну відповідь.

Головна брама Києва за часів Ярослава Мудрого це:

а)  Михайлівська;

б)  Золоті ворота:

в)  Андріївська.

Завдання 16

Із запропонованих відповідей викресліть зайві. Інструменти, поширені у Київській Русі:

 

а)  гуслі;

б) бандура:

в) дзвіночки;

г)  окарини;

 

Завдання 17

Оберіть і підкресліть правильну відповідь.

Давньоруський ратний ударний інструмент, подібний до парних литавр, це:

а) кувички;

б) жалейки;

в) накри.

Завдання 18

Оберіть і підкресліть правильну відповідь.

«Веселі люди», що виступали перед народом та князівською знаттю, це:

а) шпільмани;

б) скоморохи:

в)  поети-ваганти.

Завдання 19.

Напишіть міні-оповідання про свій улюблений твір мистецтва.

Тема 3. Мистецтво України XIV—XVI ст.

Тестові завдання

1.  Один із найдавніших замків в Україні, розташований на березі р. Вілгя, це:

а) замок у Луцьку;

б)  Острозький замок:

в) замок у Мукачево.

2. Майстер будинку Корнякта у Львові це:

а)  П. Барбон:

б)  А. Прихильний;

в)  В. Капинос.

3. Які європейські стилі вплинули на мистецтво Галицька-Волинського князів­ства у ХІУ-ХУІ ст.?

а) візантійський;

в) античний.

4.  У1579 р. в Успенському соборі Києво-Печерської лаври встановлено над­гробок… :                                                        

а)  Миколи та Ієроніма Синявських;

б)  Олександра Ванька Лагодовського;

в)  К. І. Острозького.

5. Віддзеркалення соціальних взаємин та моральної етики суспільства XVI ст. можна побачити в іконі:

а)  «Преображення»;

б)  «Розп’яття»;

в)  «Страшний суд».

6.  Євангеліє, що зберігається в Центральній науковій бібліотеці НАН Украї­ни, над яким працювали близько п’яти років, це:-

а)  «Холмське євангеліє»:

б)  «Служебник»;

в)  Пересопницьке Євангеліє.

7. Художнє оздоблення -«Апостола»- (1574р.), Острозької Біблії (1581 р.) від­значено високою майстерністю друкування. Про діяльність якого відомого російського друкаря йде мова?

а)  Іллі;

б)  І. Федорова:

в)  І. Рутковича.

8. Жанр   української   народної   творчості,   що   виник   у період   XIVXVI ст., це:

а) арія;

б) дума:

в) серенада.

9. Які з інструментів, поширених в Україні у XIVXVI ст. в цьому перелі­ку зайві?

 

а)  Кобза;

б)  торбан;

в)  коза;

г) басоля;

д) саксофон.


10. Навчальні заклади, які поширювали традиції українського хорового співу, це:

а) Луцька братська школа:

б)  Одеська школа;

в) Хмельницька школа.

Icon of Hud Kul10 7 Hud Kul10 7 (18.2 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *