2 110 перегляд(ів)

Конспект: КАРТИ — ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ, ЇХ ЗМІСТ І ПРИЗНАЧЕННЯ. КАРТОГРАФІЧНІ ПРОЕКЦІЇ, СПОТВОРЕННЯ ПЛОЩ, ФОРМ, КУТІВ, ВІДСТАНЕЙ. СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ`ЄКТІВ ТА ЯВИЩ НА КАРТАХ

Мета: ознайомити учнів з картографічними джерелами географіч­ної інформації, методами її отримання; дати знання про картографічні проекції, види спотворень на картах; продовжити формування навичок роботи з різними видами карт.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: карта, план місцевості, аерофотознімки, топографічні карти, атласи.

Опорні поняття: карта, план місцевості, топографічна карта.

Базові поняття: картографічна проекція, картографічні спотво­рення.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Прийом «Інтелектуальна розминка»

• Що таке план місцевості? Яку інформацію можна отримати з плану місцевості?

• Що таке географічна карта? Як класифікуються географічні кар­ти? Яку інформацію можна отримати за допомогою географічної карти?

IIІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Прийом «Географічний вернісаж»

Учитель пропонує учням розмістити карти, що вони підготовили до уроку, на дошці.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Прийом «Географічна розминка»

• Що таке план місцевості?

• Що таке аерофотознімок?

• Чим відрізняється аерофотознімок від плану місцевості?

• Що таке географічна карта?

• Що таке глобус?

• Чим відрізняється глобус від географічної карти та плану місце­вості?

2. Прийом «Хвилинка підручника»

Учні працюють з текстом підручника.

3. Прийом «Словничок»

Після опрацювання тексту підручника учитель пропонує учням дати визначення наступних понять: узагальнення або генералізація, картографічна проекція, спотворення.

4. Прийом «Географічна лабораторія»

Картографічна проекція Характерні ознаки та способи використання
Циліндрична
Конічна
Азимутальна

 

Учні виконують роботу в зошиті. За допомогою тексту підручника заповнюють таблицю:

Після виконання роботи робиться висновок.

5. Учитель розповідає про види спотворень на географічних картах, дає визначення понять ортодромія та локсодромія.

6. Прийом «Картографічна лабораторія»

Учні, працюючи в парах та групах, виконують завдання за допо­могою карт та планів місцевості.

Завдання.

І група. Визначте за допомогою фізичної карти України напря­мок, азимут та відстань від свого населеного пункту (свого обласного центру) до:

а) найближчої точки на березі Азовського моря;

б) м. Люблін (Польща).

II група. Визначте відстань за допомогою глобуса та фізичної карти України від свого населеного пункту (свого обласного цен­тру) до:

а) м. Кишинів;

б) м. Бухарест.

IIІ група. Визначте за допомогою фізичної карти України на­прямок, азимут та відстань від свого населеного пункту (свого об­ласного центру) до:

а) м. Київ;

б) найближчої точки на березі Чорного моря.

IV група. Визначте за допомогою фізичної карти України висоту над рівнем моря свого населеного пункту (свого обласного центру) та порівняйте отримані результати з висотою над рівнем моря наступних географічних об’єктів:

а) м. Вінниця;

б) м. Надвірна;

в) м. Сімферополь;

г) м. Дніпродзержинськ.

V група та VІ група. Визначення відстаней та напрямків руху (азимутів) за топографічною картою.

Перевірка виконання роботи.

7. Прийом «Мозковий штурм»

За допомогою тексту підручника дайте відповідь на запитання:

І варіант. Як розрізняються карти за масштабом?

II варіант. Як розрізняють види умовних знаків?

IIІ варіант. На які групи розподіляються карти за змістом?

8. Учитель розповідає (за наявності в класі мультимедійного об­ладнання — демонструє) про електронні карти та атласи.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Прийом «Бліцопитування»

Що таке карта?

Навіщо класифікують карти?

Що таке генералізація?

Що таке локсодромія та ортодромія?

Яку роль відіграють карти в нашому житті?

Фахівці яких професій використовують у своїй професійній ді­яльності карти?

VI. Підсумки уроку

Учні разом з учителем роблять висновки відповідно до теми та мети уроку, з’ясовують домашнє завдання.

Учитель виставляє оцінки за роботу на уроці.

VII. Домашнє завдання

Опрацюйте текст підручника.

Підготуйте повідомлення на теми:

1) Географічні відомості про територію України античних географів.

2) «Повісті минулих літ» та географічні спогади.

3) Перші карти України.

4) Дослідження природних умов і природних ресурсів України в ХVIII–ХІХ ст.

5) Географічні дослідження України в ХХ ст.

Джерела:

1.Капіруліна С. Л., Сорока М. В.

Усі уроки географії. 8 клас / С. Л. Капіруліна, М. В. Со­рока — Х.: Вид. група «Основа», 2008.— 240 с.— («12-річна школа»).

2. Сайты: www.belpokupki.ru
www.tc-btrus.ru
geo-tur.narod.ru
www.geoevents.ru
www.hot-putevki.ru
forum.krasmama.ru
inpath.ru
www.tury.ru

 

Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *