2 062 перегляд(ів)

Конспект: Міжнародна торгівля

Мета: розглянути вигоди міжнародної торгівлі, принципи абсолютних і відносних переваг.

Обладнання: підручник, картки із завданнями.

Основні поняття: експорт, імпорт, тарифи, мито, демпінг, абсолютні та відносні переваги країн.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Організаційний момент

1. Облік відвідування

2. Перевірка домашнього завдання

3. Повідомлення теми й мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь

Запис на дошці:

«Ринки, так само як парашути, спрацьовують лише тоді, коли відкриті.»

Х. Шмідт

• Як одним терміном назвати товари, що надходять до нашої країни від іно­земних виробників?

• Як називається вивезення вітчизняних товарів за межі країни?

• Якими є цілі міжнародної торгівлі?

• Які товари експортує Україна? Наведіть приклади.

• Які імпортні товари ви споживаєте? Перелічіть.

ІІІ. Формування нових знань

Зовнішня торгівля є джерелом доходу для всіх країн. Вона створює додатко­ві умови для економічного зростання. Торгівля товарами й послугами доступна навіть слаборозвиненим країнам: якщо в них немає товарів, що користуються попитом, пропонуються екологічні зони відпочинку, екзотика африканського й тихоокеанського узбереж.

Однак логіка не пояснює, чому країни купують і ті товари, які можуть ви­робляти самі. У пошуках відповіді на це питання економічна наука звернула увагу на абсолютні відмінності у витратах на виробництво однакових товарів.

План викладу нового матеріалу

1. Принцип абсолютних переваг

2. Принцип відносних переваг

3. Обмеження зовнішньої торгівлі: мита, квоти, демпінг, тарифи

Принцип абсолютних переваг полягає в тому, що кожна країна має спеці­алізуватися на виробництві товарів, середні видатки яких менші, ніж середні видатки в інших країнах.

Принцип відносних переваг полягає в тому, що країна має спеціалізувати­ся на виготовленні товарів, виробництво яких є відносно більш вигідним порів­няно з виробництвом таких самих товарів в інших країнах.

Мито — це податок на користь держави, що стягується під час перетинан­ня кордонів із власника товару іноземного виробництва, який увозиться до кра­їни для продажу.

Імпортна квота є установленою державою граничною величиною обсягів певних товарів, що ввозяться до країни з конкретної країни-виробника.

Демпінг — установлення штучного заниження цін на експортовані товари для досягнення конкурентоспроможності на зовнішніх ринках.

IV. Закріплення знань учнів

Виберіть правильну відповідь

1. Визначення міжнародної торгівлі:

А процес збільшення обсягів світового товарообігу та поглиблення між­народного поділу праці;

Б сфера товарно-грошових відносин між покупцями та продавцями різ­них країн;

В сукупність підприємств торгівлі різних країн світу, пов’язаних між со­бою системою економічних зв’язків;

Г спрямування держави на продаж певного виду продукції іншим держа­вам світу.

2. Укажіть умову, за якої країна має відносну перевагу у виробництві продук­ції:

А географічний та історичний розвиток;

Б більша кількість виробленої продукції, ніж в інших країнах;

В нижча альтернативна вартість, ніж в інших країнах;

Г витрати на виробництво нижчі, ніж в інших країнах.

3. Виберіть правильне твердження стосовно країн, які мають абсолютну пере­вагу:

А мають високий рівень економічного розвитку;

Б отримують повний обсяг споживчих благ, необхідних населенню;

В розташовані в однакових природних умовах;

Г мають обмежені (рідкісні) ресурси.

V. Домашнє завдання

Знайдіть у навчальній літературі й запишіть визначення понять «міжна­родна торгівля», «вільна торгівля»; складіть перелік товарів, що експорту­ють на світовий ринок:

а) країни, які розвиваються;

б) економічно розвинені країни.

Icon of Ekon11 (29) Ekon11 (29) (9.0 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *