1 806 перегляд(ів)

Конспект: Міжнародні валютні відносини

Мета: ознайомити учнів із поняттями «валюта», «валютний курс»; розглянути фактори, що впливають на обмінний курс валюти.

Обладнання: підручник, таблиці чинного курсу валют, гроші різних країн, калькулятор.

Основні поняття: валюта, валютний курс, конвертованість валюти.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Організаційний момент

1. Облік відвідування

2. Перевірка домашнього завдання

3. Повідомлення теми й мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь

Запис на до дошці:

«Ціна монети — пульс держави й досить вірний спосіб з’ясувати його силу.»

Вольтер

• Як визначити ціну грошової одиниці?

• Що називається валютою? (Записати правильну відповідь на дошці.)

• У чому полягає зміст міжнародного товарообміну?

• Як держава здійснює міжнародні грошові розрахунки?

• Що називається імпортом?

• У чому полягає економічний зміст експорту?

ІІІ. Формування нових знань

Розвиток товарообороту між країнами передбачає встановлення міжнарод­них валютних відносин. Експорт дає країні додаткову іноземну валюту, а ім­порт передбачає витрачання такої валюти.

Коли гроші беруть участь у зовнішньоекономічних зв’язках, вони перетво­рюються на валюту.

Валютний курс — це ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в гро­шових одиницях іншої країни.

Курс обміну валют відчутно впливає на зовнішню торгівлю та пов’язаний з нею стан добробуту населення. Так, зниження гривні захищає внутрішній ри­нок від імпорту, підтримує вітчизняних виробників та експортерів, але й спри­чиняє підвищення цін.

Підвищення гривні збиває інфляцію, забезпечує обслуговування зовнішніх боргів, але при цьому внутрішньому українському ринку загрожує збільшення обсягу дешевого імпорту.

Зниження валютного курсу називається девальвацією, підвищення — ре­вальвацією.

Залежно від ступеня свободи обміну та використання валют виокремлю­ють:

а) вільно конвертовані (оборотні) — валюти, абсолютно ліквідні у світі, які використовуються для створення валютних резервів (долари США, Кана­ди, швейцарський франк, японська єна та ін.);

б) частково оборотні — валюти країн, де валютні обмеження зберігаються за певними операціями (наприклад, обмін національної валюти не на всі, а лише на частину іноземних валют);

в) необоротні валюти — замкнені, ізольовані від світу валюти тих держав, де діють валютні обмеження й заборони.

IV. Закріплення знань учнів

Задача

Обчисліть, скільки одиниць валюти можна отримати за 1200 грн.

 

Бліцопитування (Так/ Ні)

1. Валютний курс — це ціна однієї грошової одиниці, виражена в іншій гро­шовій одиниці. (Ні, неточне визначення)

2. Імпорт товарів і послуг призводить до підвищення внутрішніх цін та інфля­ції. (Так)

3. Здешевлення гривні означає, що виражена в гривнях ціна за іноземну ва­люту зменшується. (Ні)

4. Високий рівень інфляції в країні призводить до знецінення національної валюти. (Так)

5. Конвертованість національної валюти — це можливість її вільного обміну на грошові одиниці інших країн як усередині країни, так і за її межами. (Так)

V. Домашнє завдання

Опрацювати теоретичний матеріал, дати відповіді на запитання.

1. Які гроші доцільно мати для поїздки за кордон?

2. Які відмінності існують між частково конвертованою та неконвертованою валютою?

3. Наведіть приклади вільно конвертованої валюти, частково конвертованої та неконвертованої (замкненої). Поясніть, чим зумовлений такий поділ валют.

 

Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

1 comment for “Конспект: Міжнародні валютні відносини

  1. Sam_Po_Sebe_KoTiK
    09.06.2016 at 23:49

    Дякую

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *