907 перегляд(ів)

Конспект уроку: Кругові діаграми

Мета: провести діагностику засвоєння теми «Коло, круг» та сформу­вати уявлення про поняття діаграми і спосіб відтворення співвідношен­ня величини за допомогою кругових діаграм; навчитися будувати не­складні кругові діаграми за відомим значенням величини.

Тип уроку: застосування знань, умінь, навичок.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

@ Збираємо зошити й перевіряємо як домашнє завдання, так і са­мостійну роботу (не забути: щоб мати можливість проаналізувати стан виконання завдань самостійної роботи, записуємо відповіді на бланках відповідей — не в зошитах).

Самостійна робота

  1. 1.     Знайдіть довжину кола і площу круга, що обмежений цим колом, якщо його діаметр 4,6 см.
  2. 2.     Маємо моток дроту у формі кола, діаметр якого 1 м. Моток складається з 30-ти кілець. Скільки кілець радіуса 15 см можна виготовити з цього дроту?
  3. 3.     Обчисліть площу фігури, зображеної на рисунку (виміри дано в сантимет­рах).

 

II. Засвоєння нових знань

1. Мотивація навчальної діяльності

@ Для створення позитивної мотивації залучаємо якомога більше фактичного матеріалу: приклади різних видів діаграм (кругові, стовпчасті, лінійні), взяті з різних видів ЗМІ. Наводимо учнів на думку, що, по-перше, вони повинні навчитися «читати» діаграми, по-друге, треба навчитися самим складати діаграми, щоб показа­ти наочно співвідношення між величинами.

2. Формування знань

@ Формуємо уявлення про кругову діаграму як про особливе зобра­ження співвідношення частин цілого, де кожна частина зобра­жується сектором, градусна міра кута якого є відповідною части­ною повного кута. Найкраще це робимо на прикладах.

Задача 1. У колекції Романа три види марок: про птахів — 30 марок; про тварин — 40; про автомобілі — 50 марок. Побудуйте кругову діагра­му, яка відповідно є співвідношенням між цими видами марок.

Розв’язання

1) Усього в Романа: 30 + 40 + 50 + 120 (марок) усіх видів;

2) отже,  частина про птахів;  частина про тварин;  частина про автомобілі.

3) Повний кут містить 360°, тому:  від 360° — це 360° ·  = 90°;  від 360° – це 360° ·  =120°;  від 360º – це 360° ·  = 150°.

Отже, круг ділимо на сектори з градусними мірами відповідних кутів: 40°; 120° і 150°; і роби­мо відповідні примітки:

П — марки про птахів;

Т — марки про тварин;

А — марки про автомобілі.

Задача 2. На рисунку дано кругову діаграму, що відтворює розподіл кролів, вирощуваних на шкільних кролефермі, за породами. Використав­ши транспортир, заповніть таблицю, якщо всього на фермі 1080 кролів.

  Порода Кількість кролів
1

2

3

Білий велетень

Сірий велетень

Шиншила

 
     

 

III. Засвоєння вмінь

Задача 1. Наприкінці червня в більшості областей України три­валість дня становить близько 16 годин, а на нічний час припадає близь­ко 8 год. Побудуйте кругову діаграму.

Задача 2. Колекція Павлика нараховує 1 440 поштових марок на теми: комахи, птахи, тварини. Кількість марок на кожну з цих тем відоб­ражають кругові діаграми:

(Рисунок роздати кожному)

1 — марки про тварин;

2 — марки про птахів;

3 — марки про комах.

У якому з наведених тверджень допущено помилку?

1) Марки про комах становлять  колекції;

2) марок про птахів на 160 більше, ніж марок про комах;

3) у колекції 920 марок про тварин;

4) марки про тварин становлять 60 % цієї колекції.

 

Задача 3. Який рисунок пропущено?

1; 3

1; 7

?

 

IV. Підсумки уроку

Повторити за записами на дошці, як будувати та «читати» кругові діаграми.

 

V. Домашнє завдання

Задача 1. Який шлях пройде кінець хвилинної стрілки за 6 год; 3 год, якщо довжина стрілки 15 мм?

Задача 2. Поділіть круг на сектори, кути яких становлять ; 40 %; 0,1 повного кута відповідно. Обчисліть величину кута четвертого сектора.

Задача 3. Площа земельної ділянки 1 080 м2.  цієї ділянки займають фруктові дерева, 30 % — ягідник, а решту засіяно конюшиною. Побу­дуйте кругову діаграму розподілу земельної ділянки.

Icon of Urok 61 Urok 61 (21.1 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *