4 370 перегляд(ів)

Конспект уроку: Механічний рух. Відносність руху. Траєкторія. Пройдений тілом шлях

Мета: сформувати знання про механічний рух, траєкторію, шлях, тіла відліку, відносність руху.

Основні поняття: механічний рух, точка від­ліку, траєкторія, шлях.

Обладнання: візок, брусок, таблиця «Траєкторія руху», картки для роботи в групах.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

Гарно влітку відпочили,

Всі засмаглі, підросли,

Спини сонечком зігріли

І на річці всі були.

На голову вашу звалився предмет,

Що має чимало хороших прикмет:

Доступні закони, задачі ясні,

Хоч часом від них, як в жахливому сні.

Знання добувайте в нелегкім труді,

Себе почувайте, як риба в воді,

А часом, як риба в воді, мовчіть,

Хоч фізику завжди добре вчіть.

Вам фізика служить на кожному кроці,

Наука цікава, хоч і дуже складна.

II. Актуалізація опорних знань

Пригадайте, що вивчає фізика?

Які фізичні терміни ви вивчали в 7-му класі?

Сила

 

Час

 

Речовина

Вправа «Мозковий штурм».

ФІЗИКА

 

 

 

 

Атом

Фізичне тіло

Дисперсія

 

Температура

Явища

 

Світло

 

 

III. Мотивація навчальної діяльності

У цьому навчальному році ми з вами будемо працювати 2 год щотижня. Виконаємо 14 лабора­торних робіт. Курс фізики 8-го класу складається з 4-х частин. На уроках ми з вами розглядатимемо та вивчатимемо цікаві явища, ви зможете відповіда­ти на різні запитання, наприклад: чи рухаєтеся ви, коли їдете в автомобілі, чи змогли б ви розмовляти у вакуумі, чому, підстрибнувши, ви повертаєтеся на землю, а не летите в космос, яким чином піді­ймається рідина у стеблах рослин, чи виконуєте ви роботу, коли виносите сміття з класу і повертаєтеся назад, на що витрачається теплота при кипінні рідини, адже температура при цьому не змінюється? На всі ці запитання ви відповідатимете впродовж року, а сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчати перший розділ: «Механічний рух».

IV. Сприйняття навчального матеріалу

У повсякденному житті ми спостерігаємо рух людей, машин, літаків, птахів, рух м’яча на спор­тивному майданчику, падіння краплин води з кра­на тощо. Поряд із цим ми бачимо й нерухомі тіла: будинки, дерева, залізничні колії.

Рух – дуже важливе слово, термін. Він означає взагалі будь-які зміни у природі. Рух – це розвиток. Відсутність руху означає відсутність не тільки живої, а й неживої матерії. Бо все, що навколо нас, – змінюється, а змінюється – значить, рухається. Прочитав книгу – порозумнішав – значить, змі­нився (на краще). А змінився – значить, зрушив з місця, тобто рухався (у своєму розвитку).

Найпростіший вид руху – механічний рух. Можна відразу не зрозуміти, як саме ти змінив­ся, прочитавши книгу. А при механічному русі достатньо прослідкувати за двома фізичними величинами: за шляхом, який пройшло тіло, і за часом – скільки секунд тривав рух (наприклад, ходіння).

Як з’ясувати, чи тіло рухається? Відповідь на це запитання є дуже важливою. Відповісти на нього можна тільки тоді, коли відомо, відносно яких тіл розглядається рух. Рух тіла завжди роз­глядають відносно іншого тіла або системи тіл. (Продемонструвати механічний рух візка, на якому лежить брусок.) Визначте, відносно яких тіл візок рухається, а відносно яких знаходиться в стані спокою.

Мабуть, ви чули, що діти, які їдуть в автомобі­лі, інколи говорять: «Подивіться, дерева побігли!». Чи мають вони рацію?

Наприклад, електропоїзд або автобус рухають­ся відносно будинків, тротуарів, стовпів, дерев, водночас вони перебувають у стані спокою віднос­но пасажирів, машиніста, водія. Пасажири бачать, як повз них пробігають перони станцій, мости, населені пункти. Людині, яка стоїть на пероні, зро­зуміло, що вона нерухома, а рухаються поїзди.

Механічний рух зміна з часом положення тіла в просторі відносно інших тіл.

Тіло (предмет), відносно якого розглядають рух даного тіла, називають тілом відліку.

Лінію, вздовж якої рухається тіло, назива­ють траєкторією його руху (див. мал.).

Наприклад, видиму траєкторію–світний слід– залишає на нічному небі метеор. Тепер ви наведіть приклади рухів з видимими траєкторіями.

(Показати на таблиці «Траєкторія руху» види траєкторії.)

Залежно від форми траєкторії рух поділяють на прямолінійний і криволінійний.

Відстань, пройдену тілом уздовж траєкторії руху, називають шляхом, пройденим тілом за певний інтервал часу.

Шлях – фізична величина, його позначають літерою s. Шлях – довжина траєкторії. Основна одиниця шляху – метр (м), інші одиниці шляху: кілометр (км), дециметр (дм), сантиметр (см), міліметр (мм).

1 км = 1000 м = 10 000 дм = 100 000 см =1 000 000 мм.

 

V. Осмислення й узагальнення знань

Робота в групах.

Завдання групи № 1

1.   Вкажіть тіло відліку для автомобіля, що рухається.

2.   Велосипедист рухається рівною, прямою дорогою. Траєкторія яких частин велосипеда від­носно Землі є прямолінійною, а яких – криволі­нійною?

3.   Намалюйте траєкторію руху сидіння вело­сипеда відносно дороги.

Завдання групи № 2

1.   Вкажіть тіло відліку для літака, що летить.

2.   Велосипедист рухається рівною, прямою до­рогою. Траєкторія яких частин велосипеда віднос­но Землі прямолінійна, а яких – криволінійна?

3.   Намалюйте траєкторію руху педалі вело­сипеда відносно дороги.

Завдання групи № З

1.   Вкажіть тіло відліку для підводного човна, що рухається.

2.   Велосипедист рухається рівною, прямою до­рогою. Траєкторія яких частин велосипеда віднос­но Землі прямолінійна, а яких – криволінійна?

3.   Намалюйте траєкторію руху ободу колеса велосипеда відносно дороги.

Завдання групи № 4

1.   Вкажіть тіло відліку для планети Земля.

2.   Велосипедист рухається рівною, прямою до­рогою. Траєкторія яких частин велосипеда віднос­но Землі прямолінійна, а яких – криволінійна?

3.   Намалюйте траєкторію руху ланки ланцюга велосипеда відносно дороги.

VI. Підсумки уроку

Звіт творчих груп.

Кожна група малює на дошці траєкторії. Вибрати ту траєкторію, для якої шлях найбіль­ший.

VII. Домашнє завдання

1.    § 1, 2, 3 (підручник В. Сиротюк).

2.     Виміряти довжину кроку і користуючись цією мірою, визначити, який шлях ви проходите від дому до школи. Визначте час свого руху.

Icon of Uroku 8 (1) Uroku 8 (1) (28.2 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *