7 427 перегляд(ів)

Конспект уроку: Остаточна обробка виробу

Мета: формування в учнів навичок остаточної обробки в’язаних виробів; розвиток творчого мислення; виховання працелюбності, організованості, раціональності, практичності.

Завдання для учнів:

  • • виготовляти та оздоблювати виріб;
  • • оформляти пояснювальну записку проекту.

Методи: інтелектуальна розминка, тренінгова вправа ≪Весела квітка ≫, робота з кросвордом, застосування знань на практиці, вправа ≪Мозковий штурм ≫, творча самостійна (практична) робота, спостереження, особистий показ, обхід учнів, інструктаж, усне опитування, самоконтроль.

Інструменти та матеріали: ножиці, спиці, нитки.

Наочні посібники, ТЗН і додатковий матеріал: картки із завданнями, зображення вишивальних швів, технологічні карти, підручники.

Міжпредметні зв’язки: народознавство.

Тип заняття: застосування знань у практичній роботі.

Хід заняття

І. Організаційний момент

Привітання, перевірка присутніх та готовності учнів і майстерні до заняття.

Створення позитивного емоційного стану учнів.

Учитель заздалегідь записує на дошці вислів:

Шлях до розвитку й, урешті-решт, до щастя людини пролягає через її працю.

Д. І. Менделєєв

У ч и т е л ь. Діти, прочитайте, будь ласка, вислів, записаний на дошці та скажіть, як ви його розумієте. (Бесіда з учнями) Отже, працею вчений називав не будь-яку роботу, а роботу усвідомлену й потрібну людям. Тому мені дуже хотілося б побачити на сьогоднішньому занятті саме таку працю!

II. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів Інтелектуальна розминка

1. Яке значення має розрахунок щільності в’язаного полотна?

2. Назвіть способи виконання цих розрахунків.

3. З яких етапів складається пояснювальна записка до творчого проекту?

4. Яким критеріям має відповідати готовий виріб?

Робота в парах

Учитель пропонує учням самостійно скласти кросворд, використовуючи терміни, які були вивчені впродовж попередніх занять.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. Тренінгова вправа «Весела квітка»

Учням пропонується обрати одну з пелюсток. На зворотному боці кожної пелюстки написано прислів’я. Усно відповідаючи, що воно означає, учень прикріплює пелюстку до «серединки квітки», яка розташована на дошці. У результаті утворюється весела усміхнена квітка. Підсумовуючи означену діяльність, учитель наголошує на тому, що створена власноруч квітка символізуватиме розквіт майстерності учнів, їх наполегливу діяльність з виконання творчого проекту й успішний результат. Орієнтовні прислів’я для роботи:

Аби руки і охота — буде зроблена робота.

Балаканиною роботи не зробиш.

Терпінням і працею всього добудеш.

Добра праця ніколи не пропадає.

Із працею радість, а з безділлям — смуток.

Зробиш спішно, то й вийде смішно.

Кожна робота легка, коли охоче її робиш.

Людська праця — не дурниця, розкидатись не годиться.

Майстра по роботі видно.

Робота мучить, зате годує й учить.

Талант — це наполеглива праця.

Якщо будеш трудитись, тоді й буде чим ділитись.

ІV. Повідомлення теоретичного матеріалу

Вправа «Мозковий штурм»

У ч и т е л ь (питає учнів ). Діти, якими техніками, на вашу думку, можна оздоблювати трикотажні вироби? (Учні висловлюють свої думки, учитель узагальнює відповіді.)

У ч и т е л ь. Гладенька поверхня трикотажного полотна — найкраще тло для оздоблення. Ефектно виглядають на ньому аплікації, тасьма, вишивка, шнур, оздоблення гачком тощо. Сплетені ґудзики, пояси, квіти, емблеми пасують до будь-якої фактури трикотажних виробів. Продумане за кольором оздоблення країв виробу, виконане гачком, надає ручному трикотажу оригінального та яскравого вигляду.

Вишивка по трикотажу завжди доповнює і прикрашає в’язані вироби. Вона має вирізнятися особливою ретельністю виконання, оскільки неохайність може призвести до псування виробу, порушивши його петельну структуру. Нитки для вишивання найкраще

брати вовняні, але можна й інші, якщо вони підходять до структури в’язаного полотна.

Для виконання вишивки на трикотажі можна використовувати майже всі види швів (рис. 3), що застосовуються під час вишивання на тканині або полотні. Діти, пригадаймо ті вишивальні шви, які ви вивчали раніше. (Бесіда з учнями, орієнтовна відповідь: «тамбурний», «рококо», «хрестик».)

Деякі шви для роботи може «підказати» структура трикотажного полотна: петлі трикотажу можна використовувати для вишивки швом «петля», який повторює форму петлі трикотажного полотна.

Такий шов дає можливість не порушувати еластичності в’язаного полотна. Вишивати таким швом слід по вертикальних петлях, тобто за петельним стовпчиком. Висота і ширина петель для вишивки залежить від структури трикотажу й особливостей малюнка. Іноді вони точно відповідають трикотажним петлям або є такими самими за шириною, але вдвічі вищими. Це найкращий варіант.

V. Практична робота

Учитель пояснює учням, чим вони займатимуться під час практичної роботи та чого мають досягти, особисто демонструє прийоми оздоблення в’язаних виробів, звертає увагу на дотримання учнями правил безпечної праці під час в’язання. Учні розпочинають самостійне виконання завдань, учитель забезпечує їх безперервну роботу, проводить поточне індивідуальне або групове інструктування. Після завершення приймає виконану роботу, оцінює її, звертає увагу на її якість, демонструє найкращі зразки.

VІ. Підбиття підсумків заняття

Учитель звертає увагу учнів на очікувані результати заняття й, передаючи уявний мікрофон, запитує:

♦♦ Що ми робили на занятті?

♦♦ Чи досягли очікуваних результатів ви особисто? Чому ви так вважаєте?

♦♦ Над якими навичками, уміннями ще потрібно працювати?

Мотивація оцінок за заняття, виставлення їх у журнал, щоденники.

Домашнє завдання

1. Обговорити з членами родини якість виготовлення виробу, відповідність розробленим критеріям.

2. Закінчити оформлення пояснювальної записки проекту.

3. Підготуватись до захисту проекту (див. додаток А).

Додаток А

Орієнтовний план захисту проекту

♦♦ Повідомити назву проекту, продемонструвати його присутнім.

♦♦ Розповісти про причини (розв’язання певного проблемного питання), що спонукували роботу над проектом.

♦♦ Пояснити, у чому полягала мета проекту та які було поставлено завдання для виконання роботи.

♦♦ Розповісти про особливості конструкції та переваги створеного виробу порівняно з іншими.

♦♦ Відзначити недоліки в роботі (що можна переробити (удосконалити) у разі повторного виконання проекту з метою покращення якості й естетичності сприйняття.

♦♦ Визначити, чи відповідає виготовлений виріб запланованим критеріям оцінювання.

♦♦ Відзначити, які знання, уміння та навички отримано під час реалізації проекту (які джерела пошуку інформації опрацьовано, які нові техніки (технології) опановано, які навички вдосконалено, які особисті надбання у проектній роботі, що було найцікавішим у роботі тощо).

♦♦ Дати об’єктивну оцінку виконаній проектній роботі, визначити, чи досягнуто заплановану мету

♦♦ Прорекламувати виріб або проектну роботу в цілому

♦♦ Розповісти, чи отримано задоволення від результатів діяльності

Icon of Trud Div7 (16) Trud Div7 (16) (299.7 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *