660 перегляд(ів)

Конспект уроку: РУКОТВОРНІ СИСТЕМИ. СИЛИ В ЖИВІЙ ПРИРОДІСИЛИ. ВИДИ СИЛ

Мета: сформувати в учнів поняття про сили, види сил, ознайомити з проявами сил у природі.

Обладнання: динамометр, скляна платформа, електричний венти­лятор, візок, штатив, пружина, дерев’яна лінійка, коток.

Тип уроку: формування нових знань.

ХІД УРОКУ

  1. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

Бесіда

  • Що називається явищами?
  • Наведіть приклади явищ.
  • Які з наведених вами прикладів належать до механічних явищ?

IIІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Учитель. Усе, що відбувається в навколишньому світі, пов’язане із взаємодією тіл. М’яч, кинутий угору, повертається на землю, локомотив приводить у рух вагони, листя дерев шелестить у поривах вітру. Дослід. На скляну платформу встановлено візок, а на нього елек­тричний вентилятор. Під час роботи вентилятора візок починає руха­тися разом з ним. Чому? Відповідь на це питання ви можете дати відповідь самостійно, отримавши знання про взаємодію сил у природі.

IV. Вивчення нового матеріалу

Приклад 1. Кулька, що рухається, зіштовхується з нерухомою куль­кою. Що відбувається?

Змінюється швидкість обох кульок. Приклад 2. До пружини, закріпленої в штативі, підвісили тягарець. Деякий час він буде рухатись униз, а пружина розтягуватися. Що від­бувається? Змінюються розміри пружини та швидкість її окремих частин.

Висновок. Усі тіла в природі пов’язані між собою та взаємодіють. Не лише та кулька, що знаходилась у стані покою, змінила свою швидкість (стала рухатися), але й кулька, що рухалась, змінили свою швидкість. Під час взаємодії змінюється швидкість тіл або їх розміри та форма.

Для опису будь-якого випадку взаємодії тіл використовую поняття сили. Силу позначають латинською буквою F.

Одиниця сили — Ньютон (Н).

Для вимірювання сили використовують динамометри. Простий динамометр має пружину, стрілку та шкалу. Якщо до кінця пружини прикладати силу, то стрілка відхилиться на деяку кількість ділень та покаже значення сили.

Як ви вважаєте, скільки сил існує в природі? (Безліч, оскільки спо­стерігається безліч взаємодій, але їх усі можна звести до трьох видів)

Що спільного у прикладах: падіння на землю каменя, метеорита, дощової краплі, листа з дерева? (Спостерігається взаємодія тіл із Землею) У цих випадках говорять, що на тіла діє сила тяжіння. Сила тяжіння — сила взаємодії тіла із Землею.

Сила тяжіння залежить від маси тіла. Чим більше маса тіла, тим більше сила тяжіння.

Що спільного у прикладах: розтягування та стиснення пружини, зміна форми гумового м’ячика? (Змінюється форма та об’єм тіл)

Зміна форми та об’єму тіл називається деформацією Сила пружності — сила, яка виникає внаслідок деформації тіла та направлена протилежно деформації.

Чому, чим більше розтягуєш пружину, тим важче утримати її в та­кому стані? (Діє сила пружності, яка направлена в бік, протилежний деформації, і вона тим більше, чим більше деформаці) Чому автомобіль після виключення двигуна зупиняться? Чому шайба деякий час ковзає по льоду, а потім зупиняється? Під час руху одного тіла по поверхні іншого на межі зіткнення між ними виникає сила. Ця сила називається силою тертя. Сила тертя направлена в бік, протилежний руху.

Причина тертя полягає в шорсткості тіл, що прилягають одне до одного. Нерівності, які мають поверхні тіл, заважають їх руху. Залежно від того, як взаємодіють тіла, розрізняють два види тертя: ковзання та кочення.

Демонстрації

1. Рух бруска по дерев’яній лінійці (вид тертя — ковзання).

2. Рух дерев’яного котка по лінійці (вид тертя — катання). V. Закріплення нових знань

1. Наведіть приклади до кожного з видів сил, які зазначені в таблиці. 2. Чому нагору везти санчата важче, ніж з гори?

3. Чому м’яч, піднятий угору, падає на Землю?

4. На кінці гнучкої дошки стоїть хлопчик, який приготувався до стрибка. Взаємодію яких тіл спричиняє зміна форми дошки? 5. Навіщо в ожеледь тротуар посипають піском?

VI. Підсумок уроку

Що називається силою?

В яких одиницях вимірюється сила?

Які види сил ви знаєте? Наведіть приклади.

VIІ. Домашнє завдання

Прочитати відповідний текст підручника.

Підготувати повідомлення за темами (на вибір учнів): «Користь і шкідливість тертя», «Сили в живій природі».

Icon of Prirod6 (18) Prirod6 (18) (9.4 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *