4 595 перегляд(ів)

Конспект уроку: Стендаль «Червоне і чорне». Конфлікт головного героя Жульєна Сореля із суспільством як сюжетний стрижень роману. Внутрішня драма героя як наслідок цьогоконфлікту

Мета: допомогти учням розкрити конфлікт головного героя роману із суспільством, з’ясувати його роль у сюжеті твору, навчити висловлювати свої судження; розвивати навички роботи з текстом художнього твору, образнее й логічне мислення; виховувати активну життєву позицію, неприйняття зла та насильства, прагнення дотримуватися морально-етичних норм.

Оснащення: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

У ч и т е л ь. «Силою свого таланту,— писав про Стендаля Горький,— він підняв зовсім буденний кримінальний злочин на ступінь філософського дослідження суспільного ладу буржуазії на початку ХІХ століття». Стендаль не тільки досліджує індивідуальні явища, але й уміло викриває їх мотиви, що випливають із характеру тогочасного суспільства. Його аналізування психології героїв — це аналізування соціальної психології. Саме тому конфлікт

головного героя роману Жульєна Сореля із суспільством становить сюжетний стрижень твору, з яким ми продовжуємо ознайомлюватися на уроці.

III. Оголошення теми й мети уроку

IV. Актуалізація опорних знань

Літературний диктант

1. Де народився Жульєн Сорель і в якій родині? (У Вер’єрі, родина тесляра)

2. Як родичі ставилися до Жульєна? (Зневажали)

3. Хто був таємним кумиром Сореля? (Наполеон)

4. Про що просила пані де Реналь вихователя своїх дітей? (Щоб він їх не бив.)

5. Чим були для пані де Реналь її почуття до Жульєна? (Справжнім першим коханням)

6. Як Жульєн спочатку ставився до пані де Реналь? (Сприймав її кохання до себе як перемогу над нею та над суспільством, яке ненавидів.)

7. Що пані де Реналь вважала покаранням собі за гріх зради чоловікові? (Хворобу сина)

8. З якою метою Жульєн їде до Безансона? (Учитися на священика)

9. За що семінаристи ненавиділи Жульєна Сореля? (Мав вигляд мислячої людини.)

10. Хто рекомендував маркізові де Ла-Молю взяти Жульєна Сореля за особистого секретаря? (Абат Пірар)

11. Що приваблювало знатну Матильду де Ла-Моль у простолюдинові Жульєнові Сорелі? (Гордість, тонкий розум)

12. «Батько її не може жити без неї, а вона без мене». Чиї це слова й про що вони? (Це слова Сореля про згоду маркіза віддати за нього дочку Матильду де Ла-Моль.)

V. Сприйняття та засвоєння нового навчального матеріалу

1. Слово вчителя

Згадаймо, що конфлікт — це суперечність, зіткнення, що є основою боротьби між персонажами й зумовлює розвиток подій у художньому творі. Саме в процесі розгортання й розв’язання конфліктів виявляються риси характеру персонажів. У романі Стендаля ми спостерігаємо постійний конфлікт головного героя із суспільством. Дослідимо це поетапно, відповідно до розгортання сюжету твору.

2. Виконання завдань пошуково-дослідницького характеру

У ч и т е л ь. Заповніть таблицю, зробіть висновки.

Очікуванівисновки

  • Усамійназвітвору «Червонеічорне» ужезакладеносимволічнепротиріччя, конфлікт «червоне» — цереволюція, «чорне» — реакція, щозапанувалауФранціївперіодРеставрації, оскількитвірСтендаля «Червонеічорне» визначаєтьсяяксоціально-

психологічнийроман, своєріднеісторико-філософськедослідженнябуржуазноголадуХІХстоліття; конфліктміжмрієютадійсністю, честолюбствомісправжнімкоханням.

 

Очікуванівисновки

  • Сюжетнийстриженьроману «Червонеічорне» складаєтьсяізконфліктуголовногогерояізсуспільством, ізнеможливістюпредставниковінижчогостану, простолюдиновідосягтиуспіхузавдякисвоємурозумутаздібностям. Внутрішній конфлікт переважає над зовнішнім.

VI. Закріплення набутих знань, умінь та навичок

Прийом «Третє зайве»

Вер’єр                                Пані де Реналь                                  Абат Пірар

      Лондон                                 Пані де Фервак                                 Кюре пан Шелан

Париж                                  Пан де Фрілер                                   Матильда де Ла-Моль

 

                                                              

VII. Домашнє завдання

Знати сюжет твору, характеризувати конфлікт та риси вдачі героя, які він виявляє.

VIII. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

• Найбільшим конфліктом у романі «Червоне і чорне» я вважаю…

Icon of Svit Litk10 (5) Svit Litk10 (5) (137.5 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *