1 005 перегляд(ів)

КОНСПЕКТ УРОКУ: Урок узагальнення: «Відродження української держави і права (1917-1923)»

МЕТА УРОКУ: повторити та узагальнити знання учнів з даної теми; розвивати вміння аналізувати матеріал, висловлювати власну точку зору; виховувати почуття патріотизму, наполегливості, відданості своїй справі.

Обладнання: роздатковим матеріал.

Тип уроку: урок корекції та узагальнення знань

ХІД УРОКУ:

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОЦІНЮВАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ

Запитання для бесіди.

1.Розкажіть про утворення Центральної Ради, Генерального Секретаріату,
місцевих органів української влади і управління.

1.Охарактеризуйте зміст І, II, ІІІ-го Універсалів Центральної Ради.

2.У чому полягала суть IV-гo Універсалу Центральної Ради.

3.Дайте   характеристику   основних   положень   Конституції   УНР   від
29.04.1918 р.

4.Розкажіть про державне будівництво Гетьманату П. Скоропадського.

5.Охарактеризуйте законодавство Української Держави.

6.Яким чином проходив процес державного будівництва ЗУНР?

7.Українська Національна Рада, її нормотворча діяльність.

8.Охарактеризуйте законодавство УНР доби Директорії.

9.Проаналізуйте діяльність Директорії на міжнародній арені.

10.У якій сфері Українська Держава гетьмана П. Скоропадського досягла
найбільших успіхів? Як Ви це поясните?

Чому (на відміну від УНР) на західноукраїнських землях процес форму­вання усіх ланок державного механізму проходив значно швидше і сприятливіше?

Занотуйте до свого зошита положення Конституції Української Народ­ної Республіки від 29 квітня 1918 року, які гарантували політичні права і свобо­ди громадян.

ТЕСТИ.

1. Із запропонованих тверджень вибрати те, яке за змістом відповідає третьому Універсалу Центральної Ради.

а) виходячи із угоди з Тимчасовим урядом, Центральна Рада заявляє, що
на не має наміру встановлювати автономію України до скликання Установчих зборів;

б) Центральна Рада проголошує Україну самостійною незалежною державою;

в) Центральна Рада проголошує Українську Народну Республіку (УНР) у складі Російської Федерації;

г) Центральна Рада висловлює обурення більшовицьким переворотом 25
жовтня 1917 року у Петрограді.

2. Виконавчим органом Центральної Ради був:

а) Народний секретаріат;

б) Генеральний секретаріат;

в) Рада Народних Міністрів;

г) Державний секретаріат.

3. Конституція УНР від 29 квітня 1918 року державним символом визнала прапор:

а) серп і молот на червоному тлі;

б) тризуб на синьо-жовтому тлі;

в) положення про символіку відсутні;

г) триколор.

4. За Конституцією від 29 квітня 1918 року УНР за формою правління мала бути:

а)          парламентсько-президентською республікою;

б)         президентською республікою;

в)          конституційною монархією;

г) парламентською республікою.

5.         За якими із названих нижче нормативно-правових актів визнавалася дер­жавність української мова?

а)         „Закони про тимчасовий державний устрій Української Держави” від 29 квітня 1918 року;

б)         IV-й Універсал УНР від 7 лютого 1917 року;

в)         в жодному із них;

г)         Актом злуки ЗУНР і УНР від 22 січня 1919 року.

6. Яка із перелічених губерній не увійшла до складу України згідно з „Кон­ституцією Тимчасового Уряду Генеральному секретаріату”?

а) Єлисаветградська;

б)          Чернігівська;

в) Волинська;
г)Подільська.

7. За яким міжнародно-правовими актом Польща визнала Директорію УНР верховною владою України?

а) Брестським договором;

б) на Паризькій мирній конференції;

в) Варшавським договором;

г) Ризьким договором.

8. Уряд Західноукраїнської Народної Республіки очолював:

а) Лонгин Цегельський;

б) Євген Петрушевич;

в) Кость Левицький;

г) Євген Коновалець.

9.  Правоохоронні функції у Західноукраїнській Народній Республіці здійс­нювала:

а)  жандармерія;

б) поліція;

в)  армія;

г)  служба безпеки.

10. Із названих дат оберіть ту, яка має безпосереднє відношення до Дирек­торії УНР:

а) 29 квітня 1918 року;

б) 22 січня 1918 року;

в) 11 листопада 1918 року;

г) 14 листопада 1918 року.

ІІI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VIІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Icon of Урок узагальнення «Відродження української держави Урок узагальнення «Відродження української держави (11.8 KiB)

Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *